Reklama

Obsah autora

Pavol Dinka pripravil už svoju jedenástu knihu z oblasti literatúry faktu, tentoraz s názvom Láska k moci a moc lásky. Už sám titul naznačuje obsah diela, jeho poslanie a zameranie. Autor sa vydal na cestu hľadačstva pravdy v zložitom procese vývoja našej spoločnosti, predovšetkým však vo sfére kultúry, umenia, literatúry, filozofie a politiky. Láska u neho v symbolickom...

Márius Kopcsay vydal rozmernú prózu, román Asvabaždénije, opatrený aj podtitulom Geopolitická groteska (Koloman Kertész Bagala, Levice 2015). Vyjadruje sa v ňom k súčasnej a horúcej tematike, už prvú kapitolu nazval veľmi znepokojujúco, ak nie až tragicky – Začala sa vojna.

Protagonista románu Marek Pokorný (takýto „týpek“ sa objavil ako hlavný predstaviteľ aj...


Jozef Špaček (1950), spisovateľ, recenzent, pedagóg, sa narodil a žije v Skalici. Debutoval novelou Na kobyle, na žrebcovi (1980), nasledovala Románová novela Neúplný rozvrh hodín (1986). V románoch Ruže a tŕnie (1991) a Sever a iné túžby (1996) priblížil atmosféru rodného mesta v druhej polovici 18. storočia. V roku 2008 vydal román V ulitách. V roku 2015 mu vyšla knižka recenzií...

Rukopis románu medzivojnového prozaika G. Vámoša (1901 – 1956) Hrušovianski hriešnici (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2015, doslov Mária Stanková) svojou do istej tajomnou či dlho neznámou existenciou pripomínal dobrodružný život samotného autora. Ako je známe, G. Vámoš emigroval zo Slovenska v roku 1939 cez Francúzsko do Číny a na Taiwan,...

Pobyt Ladislava Novomeského vo väzení v prvej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia sa snažil spracovať literárny vedec Štefan Drug. Rukopis sa však na knižnú podobu začiatkom deväťdesiatych rokov napriek úsiliu autora nepremenil a až štyri roky po jeho smrti sa stal súčasťou publikácie Väzeň vlastných súdruhov (Z väzenských rokov básnika Novomeského), Fintice –...

Zrejme si ešte nikto na svete nedal tú námahu, aby spočítal, koľko existuje chorôb, ktoré môžu prepadnúť bežných smrteľníkov kdekoľvek na svete. V praxi často používaná kniha Vademecum Medici uvádza v časti Medzinárodná klasifikácia chorôb na stranách 448 – 484 ako základný počet indexovo vyjadrených chorôb číslo 999 (slovenské vydanie z r. 1985). K tomu sa ešte...

Všestranne disponovaný  český autor Jaroslav Čejka (básnik, prozaik, dramatik, autor detektívok) vo svojich doterajších tridsiatich piatich knihách osvedčil o.i. aj neprehliadnuteľný zmysel pre humor. Do nečakanej polohy túto vzácnu schopnosť posunul vo svojej novele či krátkom románe s pomerne kontroverzným názvom Prosranej život (Novela Bohemica, 2015).

...

Všestranný autor, nepomýliteľná osobnosť, akou Egon Bondy (vlastným menom Zbyněk Fišer) nesporne bol, vyjadril svoj vzťah k mestám, ako sú Praha či Bratislava viackrát a rôznym spôsobom. Je tomu tak i v jeho dvojjazyčnej knižke Agónie Epizóda (Marenčin PT, 2015, 2. vydanie).

Dosiahol v nej do istej miery zaujímavý efekt – Prahu a cestu do nej v prvej z próz...

Vznik nového románu Ľuboša Juríka  Alexander Dubček / Rok dlhší ako storočie (Matica Slovenská, Martin 2015) mal nesporne zaujímavé pozadie. Autor ho na pokračovanie uverejňoval na stránkach internetového časopisu SLOVO a vyzval na spoluprácu pri dokončovaní románu čitateľskú verejnosť. Tento interaktívny prístup by mal výrazne prispieť ku kvalite románu, pretože zvolená...

Ruský prozaik Jurij Poľakov (1954) sa už nášmu čitateľovi predstavil svojimi dvoma knihami. Po románoch Kozľa v mlieku a Kráľ dubákov prichádza s tretím titulom – románom Nebo padlých (Marenčin PT, 2014, preložil Ján Štrasser). Kto sa začítal do jeho predošlých románov a vedel v nich nájsť a oceniť tie najlepšie autorove schopnosti – vytvorenie silného, pútavého príbehu...

Básnik, dramatik a prozaik Peter Gregor (1944 – 2014) členil svoje spisovateľské aktivity do vyššie uvedených oblastí, pričom podstatnú časť svojho tvorivého nasadenia predsa len venoval poézii, či už satirickej alebo vážne mienenej, hoci jeho životný postoj bol väčšinou nevážny, ironický či sebaironický. Tiež bol známy ako naozajstný bohém, nebolo v tom gesto či...

Známy publicista, spisovateľ a redaktor Literárneho týždenníka Pavol Dinka vydal po trojročnom úsilí novú publikáciu, opäť spätú s jeho rodiskom – Skalicou. Ide o vyše päťstostranovú knihu Skalické búdy s podtitulom Príbehy o vinohradníkoch a víne (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015). Ide o graficky mimoriadne vybavenú publikáciu, o čo sa zaslúžil...

Ako je všeobecne známe, posledné prózy, ktoré publikoval Vladimír Mináč, vyšli v prvej polovici 60-tych rokov – Nikdy nie si sama (1962), Záznamy (1963) a Výrobca šťastia (1964). Následne sa venoval už len esejistike a kultúrnej publicistike. Za určité prekvapenie možno považovať skutočnosť, že Mináč v r. 1957 pripravil pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ zbierku próz...

Prozaik strednej generácie Balla (1967) je už skúseným a dostatočne etablovaným autorom v súčasnej slovenskej literatúre. Jeho najnovšou prózou je román kratšieho rozsahu (143 strán), ktorý by sme mohli teda označiť možno nie celkom korektným pojmom „malý román“, nazvaný Veľká láska (Koloman Kertész Bagala 2015). Samotný názov i jasnočervená obálka knižky by mohli...

Jednou zo zaručených tém ako zaujať v médiách či v knižnej podobe pozornosť sú konšpirácie a sprisahania. Existuje pomerne veľké množstvo rôznorodých príspevkov k tejto problematike, serióznych i vyslovene vyfabulovaných, zavádzajúcich. K tým prvým možno bez váhania zaradiť najnovšiu knihu publicistu, politického komentátora a analytika najmä v oblasti zahraničnej...

Spisovateľ Jozef Karika (1978) patrí už ku skúseným autorom. Vo svojich prvých publikovaných knihách sa venoval pomerne nezvyklej tematike – zjednodušene ju možno vymedziť pojmom ezoterika. Vysokú mieru čitateľskej pozornosti a popularity si však získal až románmi, ktoré možno označiť za trilery. Najprv to bola trojdielna séria o slovenskej mafii V tieni mafie, za ňou...

Literárny vedec a publicista, šéfredaktor časopisu Tvorba Július Vanovič vydal knihu spomienok pod dvojnázvom Zápisky z mŕtveho času / Antimemoáre (Literárne informačné centrum 2014). Sústredil sa v nej na pripomenutie svojho pohnutého života (ovplyvneného biľagom za „nevyhovujúci kádrový profil“, jeho otec bol uväznený na základe podozrenia, že mal niečo spoločné s...

Básnik, prozaik, prekladateľ a esejista Ivan Čičmanec (1942) sa stal na Slovensku známy až po roku 1989. Dôvod bol jednoduchý – v roku 1969 emigroval do Nórska, kde sa usadil v Oslo. Ešte na Slovensku a potom i v Nórsku prešiel rôznymi povolaniami – od stavebného technika (študoval na Slovensku stavebnú fakultu) až po robotníka, čašníka, nočného strážnika, tlmočníka či...

Básnik Ján Tazberík (1950) rozhodne nepatrí k autorom, ktorým by hrozila tvorivá nadprodukcia. Jeho doterajšie štyri básnické zbierky pôsobia veľmi skromným, až plachým dojmom a podobne je tomu aj pri jeho piatej zbierky Spodný bod svetla (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014). Už z názvu jednoznačne vyplýva, že jeho kľúčový výraz „svetlo“ bude aj v ...

Český básnik a prozaik Jaroslav Čejka sa výrazne etabloval aj na prekvapujúco bohato obsadenej detektívnej autorskej scéne za riekou Moravou. Pod pseudonymom Michal Fieber vydal viaceré vydarené detektívky – napr. Vraždy v lepší společnosti, Smrt na garden party, Škola detektivů, Smrt v zákulisí aneb Lák na rakve. Vytvoril postavu kriminálneho komisára, neskôr exkomisára...

Prozaik  Peter Holka vydal svoju ďalšiu knihu, románovú novelu Láska prebýva na Kilimándžáre (Ikar 2015). Z veľkej časti sa v nej vrátil k svojim predošlým knihám, kde boli hlavnými postavami detskí hrdinovia, či už v tínedžerskom veku alebo na rozhraní chlapčenstva a junáctva. Hlavnou postavou novej prózy je dvanásťročný Peter Mitter, prežívajúci práve toto bolestivé...

Prozaik Márius Kopcsay sa v svojich prózach takmer výlučne zaoberá témou outsiderstva. Nie je tomu inak ani v jeho najnovšej próze JEDNOUHOLNÍK (K. K. Bagala 2014), svojsky komponovanej ako reťazec témou i hlavnou postavou prepojených poviedkových segmentov do jedného celku.

Hlavnou postavou a rozprávačom je Augustín Nevoľný, podobne ako postavy...

Básnik a prozaik Ivan Kolenič (1965) je od svojho vstupu do slovenskej literatúry, keď debutoval básnickou zbierkou Prinesené búrkou v roku 1986, považovaný za najtalentovanejšieho autora prelomu 20. a 21. storočia. Po básnických knihách sa prejavil výrazne aj ako prozaik a v tejto dvojdomej línii pokračuje jeho tvorba aj v súčasnosti. Svedectvom toho je i nateraz...

Prozaička Veronika Šikulová vydala v krátkom čase naraz dve svoje nové knihy, formálne sa odlišujúce, no obsahovo sa vzácne doplňujúce. V zbierke spomienkových textov, denníkových zápiskov i mailovej korešpondencie Freska v dome (Literárne informačné centrum, 2014, edícia Siete) sa predstavila s textami, v ktorých sa upína viac na časy minulé ako prítomné. V pútavom...

Hoci svojho času ohlasoval prozaik Peter Pišťanek rezignáciu na písanie ďalších próz, toto sa nenaplnilo. Po úspechu s trilógiou Rivers of Babylon a viacerých kratších prózach vydal svoj štvrtý román Rukojemník s podtitulom Lokomotívy v daždi (Slovart, 2014). Jeho predčasný a ťažko pochopiteľný tragický odchod dal tejto skutočnosti až príliš trpkú príchuť a recenzent sa...

Stránky