Reklama

Obsah autora


Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Lin Lin, na snímke, zaujíma stanovisko k rozhodnutiu Arbitrážneho tribunálu v otázke Juhočínskeho mora.

Dňa 12. júla 2016 vydal Arbitrážny tribunál v otázke Juhočínskeho mora, ktorý bol dočasne zriadený na jednostrannú žiadosť Filipín, takzvané rozhodnutie s cieľom poškodiť územnú zvrchovanosť a morské...