Reklama

Blog používateľa Andrej Sablič

Celkový počet zobrazení titulu: 7584 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 1

Otvorený list prezidentovi

Vážený pán Andrej Kiska, prezident SR,

skôr ako podpíšete či nepodpíšete zákon súvisiaci s II. Dôchodkovým pilierom mal by Ste požiadať Vládu SR aby predložila a zverejnila bilanciu finančných tokov súvisiacich s II. pilierom. Ide o pár údajov ktoré však veľa povedia občanom.

  1. Objem odvodov do II. piliera

  2. Objem úverov ktoré SR si musela požičať za účelom dotácie I. piliera

    (Oba údaje predstavujú cca 6 miliárd EUR)

Čo si myslí prezidentská kancelária (prezident?)

o možnosti celosvetového ekonomického kolapsu a potrebe sa s týmto problémom zaoberať. Reakcia na verejný podnet http://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/Konstruktivna_reakcia_na_novorocny_prejav_prezidenta_Andreja_Kisku

Vynútená naivita doby

Po hlúpej likvidácii socializmu vznikla v celosvetovej spoločnosti i jej mysliteľskej špičke eufória a s ňou spojená naivita v nazeraní na spoločnosť a jej vývoj. Túto naivitu možno prirovnať k „vedeckej“ práci ktorou šľachtiteľ chce vychovať zmenou stravovacích návykov z jastraba holubicu.

Z osobného archívu k II. pilieru

Proti II. Pilieru som písal kde komu už v jeho začiatkoch a tak nezaškodí si prečítať otvorený list Vláde SR:

17 September 2007, zverejnené: http://www.kss.sk/print.php?article=130

Konštruktívna reakcia na novoročný prejav prezidenta Andreja Kisku

Pre tento účel zverejňujem rekapituláciu podnetu ktorý som postupne predložil pánu prezidentovi v priebehu roka 2014 a znie takto:

Kancelária prezidenta SR

mailto: informacie@prezident.sk

Aktuálne memorandum bez komentára

 

Občanské sdružení

Vojáci proti válce z.s.

Česká republika

Čj. VS/1 – 1 -1/64180/06-R

Zachráni EÚ USA pred kolapsom? NIE!

Sarajevo, Gliwice, drogy Panama, 11. september, zbrane hromadného ničenia v Iraku, Ukrajina“

USA stoja pred ekonomickým kolapsom. Prázdne USD už pomaly nikto rozumný nechce a tak, toky ziskov ktoré z toho plynuli do USA vysychajú. Šíri sa chudoba a krachujú celé mesta. Vojna proti terorizmu a Africké či Ázijské výlety USA veľmi nepomohli. Svet sa mení nie podľa predstav USA ale na základe logických úvah a rastúcej medzinárodnej demokracie.

Pravda lezie na svetlo sveta

1. http://www.srspol.sk/clanek-nemecko-ma-priznanie-pilota-ktory-zostrelil-boeing-9674.html

Zachráňme Slovensko!

Podnet pre stretnutie Ligy pre národnú a sociálnu záchranu ktoré sa uskutoční 18. 6. 2014

Na najkvalitnejších pozemkoch Slovenska budujeme priemyselné parky pre využívanie lacnej Slovenskej pracovnej sily na produkciu ziskov pre bohaté zahraničie. Toto dokáže každý hlupák, pretože na to postačuje poklonkovanie sa bohatému zahraničiu a balamutenie domáceho obyvateľstva.

Príspevok do seminára „Človek, energia a peniaze“.

O peniazoch kolujú po svete milióny rozprávok bez racionálneho jadra, teda bez vedeckej hodnoty. Ako už samotný názov seminára napovedá pribudne ďalšia. Energia totiž s peniazmi súvisí rovnako ako paradajky či kapusta. Aj energia je len tovar a nič iné. Ak účastníci vypustia z názvu energiu potom to môže byť zaujímavý a hodnotný seminár.

Stránky

Andrej Sablič

– narodil sa 22. 11. 1940 v Michalovciach
– absolvoval SVŠT – stavebnú fakultu v Bratislave (1964) a Akadémiu spoločenských vied
pri ÚV-KSSZ v Moskve (1979)
– život pozoroval v rôznych politických, verejných a profesionálnych (stavebníctvo) funkciách; po
roku 1991 si zvolil ako pozorovacie stanovište spoločnosti poskytovanie ekonomických služieb
podnikateľským subjektom, čomu ostal doposiaľ verný, i keď si už v prevažnej miere užíva
dôchodok
– v roku 1991 akademickým pracoviskám rozposlal návrh na zmenu základu peňažnej meny, keď
navrhol namiesto zlata a majetkov za základ peňažnej meny zobrať človeka; dôvody a techniku
realizácie tohto návrhu rozpracoval v knihe Lúpež storočia a neoekonómia s podtitulom „Kto Vás
okradol o prácu a milióny!“ (vydavateľstvo Eko-konzult, 2003)
– v celej rade článkov, z ktorých prevážna časť bola zverejnená v denníku Britské listy a na stránke
Strany demokratického socializmu, analyzuje vývoj ľudskej spoločnosti od rodového zriadenia po
dnešok, pričom v mnohých prípadoch odmieta aj Marxove názory vrátane Kapitálu, ale zároveň ho
uznáva ako svojho najlepšieho predchodcu a učiteľa.