Alternatívny pohľad na kultúru, umenie, politiku a filozofiu

Lukáš Perný: Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I.
Počet zobrazení: 6425

dsc_0538_-_kopie_-_kopie_2_600x310.jpg

Včera, 12. novembra 2014 sme v priestoroch Inštitútu ASA. uvádzali do života publikáciu Lukáša Perného Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. Rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. Podujatie nielen pripravili, ale pričinili sa aj o to, aby kniha mohla vyjsť: Inštitút A.S.A., Mladí sociálni demokrati, Klub Nového slova.

Bc. Lukáš Perný vydal publikáciu, ktorú spracoval a obhájil ako bakalársku prácu na Katedre Kulturológie FF UKF v Nitre, ktorá ju aj vydala.  Jedným z recenzentov posudzovateľov na monografie Lukáša Perného Hudobná je PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave, ktorý knihu aj uviedol do života. Jeho odporúčajúci text uverejňujeme.

(red.)

p1130269_2_600x400.jpgĽuboš Blaha:

Lukáš Perný napísal mimoriadne potrebnú knihu, ktorá môže významne obohatiť strnulé hodnotové diskusie na Slovensku, v ktorých naďalej cítiť zbytočne veľa predsudkov a provinčných komplexov, čo sa odzrkadľuje aj na hodnotení radikálnej západnej filozofie 60. a 70. rokov.

Oceňujem, že mladá generácia autorov, ku ktorej Lukáš patrí, prejavuje enormný záujem o alternatívnu filozofiu a umenie, progresívne hodnoty a originálne formy rebélie. Je dôležité, že kniha je napísaná s vášňou, ale je ešte dôležitejšie, že ide o teoreticky vyspelú prácu, ktorá má silný informatívny, analytický i argumentačný potenciál.

Práca je kvalitná a môže výrazne prispieť do ďalšieho štúdia subkultúry v línii, ktorú predoslali už britské kultúrne štúdie a iné diela sociálnej kritiky. Autor sa zodpovedne venoval aj filozofickému a politickému kontextu 60. a 70. rokov, opisuje vznik novej ľavice a inšpirácie, ktoré tento prúd získal od neomarxistických autorov či iných libertínskych ľavicových prúdov. Dôraz je celkom prirodzene kladený na frankfurtskú školu, najmä na generáciu nemeckých autorov, ktorí museli kvôli židovskému pôvodu emigrovať v časoch nacizmu do USA, kde potom vytvorili vplyvné diela o totalitnom charaktere modernej spoločnosti.

V konzervatívnom a stále silne preideologizovanom prostredí strednej Európy je odvahou otvárať témy, ktoré v sebe nesú silne revolučné, libertínske a socialistické (novo-ľavicové) posolstvo. O to väčšmi si cením, že Lukáš Perný sa nezľakol tejto výzvy a slovenskej čitateľskej obci ponúka alternatívny pohľad na kultúru, umenie, politiku a filozofiu.

Lukáš Perný si všíma dielo Herberta Marcusa a ďalších filozofických ikon novej ľavice a ponúka solídny odrazový mostík do kulturologickej analýzy, ktorá je predmetom jeho práce. Okrem filozofického kontextu si všíma aj kontext politický, pričom sa okrem iného koncentruje na nemeckého aktivistu Rudi Dutschkeho. Nejde však o náhodu: Lukáš Perný sa snaží zvýrazniť nemeckú „ideovú niť“, ktorej pečať nachádza v diele Herberta Marcusa. Ide o provokatívnu interpretáciu, ktorá však zapadá do autorovej línie.

Rok 1968 a postmaterialistická revolúcia je v slovenskej politologickej literatúre málo skúmaná, a preto je text Lukáša Perného niečím avantgardným, novátorským a revolučným. Pozitívnom textu je jeho radikálnosť a dynamika. Kulturologickú analýzu neviem odborne posúdiť, ale prepojenie s politikou a filozofiou je citeľné v celej práci a autor ponúka živé interdisciplinárne dielo, ktoré nielenže čitateľa/čitateľku informačne obohatí, ale zároveň ho/ju núti premýšľať a prehodnocovať svoje morálne horizonty.

Kniha nie je písaná encyklopedicky, jej zámerom je niesť určité normatívne posolstvo. Tento zámer autorovi vyšiel a vďaka tomu je text veľmi svižný, dynamický a atraktívny aj pre širšiu čitateľskú obec. Možno by preto bolo z popularizačných dôvodov vhodné zvážiť aj údernejší názov publikácie a aktuálny názov využiť ako podtitul.

Knihu Lukáša Perného úprimne vítam a dúfam, že odštartuje novú vlnu záujmu o hodnoty, ktoré v 60. a 70. rokoch  v západnej spoločnosti viedli k revolučným premenám v kultúre a myslení. Je najvyšší čas, aby sa pravdu o tejto ére dozvedela aj slovenská verejnosť.

FOTOGALÉRIA:

p1130274_2_600x386.jpg

p1130279_2_600x288.jpg

p1130286_2_600x388.jpg

p1130289_2_600x392.jpg

p1130296_2_600x354.jpg

p1130299_2_600x400.jpg

p1130311_2_600x400.jpg

p1130313_2_600x400.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984