Anketa KNIHA 2021

Počet zobrazení: 1582

Už počas uverejňovania nominácii v Ankete Vaša najlepšia kniha 2021 prišlo niekoľko súvisiacich mailov. V podstate išlo o vysvetlenie neúčasti v ankete – exotická dovolenka v čase uzávierky, ale aj pozabudnutie či čakanie na onú knihu (to je ten problém s vročením...).

Anketa VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA 2021

Jeden e-mail bol však iný. Jozef Špaček po uverejnení výsledkov ankety napísal, že z nej vypadol. Ospravedlňujeme sa mu. V novinách sa tomu hovorilo, že zaúradoval tlačiarenský škriatok, teraz úradoval počítačový škriatok. Jeho anketové odpovede, ktoré poslal 11. januára 2022, dodatočne uverejňujeme s poznámkou, že na poradí vo vyhodnotení by sa ani po zarátaní jeho nominácií nič nezmenilo.

38. JOZEF ŠPAČEK, spisovateľ
 

sami-na-tomto-svete.jpg1. Ľuboš Jurík: Sami na tomto svete, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2021

V tomto, žiaľ, poslednom románe Ľuboša Juríka sa 10 hrdinov, viac-menej výrazných individualít, ocitá v nedobrovoľnej izolácii vo vysokohorskej chate, kde ich na neurčitý čas uväznila snehovo-ľadová kalamita. Zažívajú podobnú situáciu ako Boccacciovi hrdinovia v Dekamerone na základe nápadu tráviť tento čas rozprávaním vlastných zážitkov na rôzne témy. Aj týmto spôsobom sa im podarí prekonať počiatočnú podráždenosť a nezáujem o seba, hoci ich osud znenazdajky spojil. Nájdu si však cestu k sebe, zblížia sa, spoznávajú, že v skutočnosti sami nezostali. To je pre nich to najcennejšie, čo sa im podarilo po návrate do civilizácie nájsť.

2. Sigi Bigstein: (Švejkova) manželská anabáze do karantény!, Novela Bohemica 2021

Ďalšie príhody dobrého vozíčkara Švejka, vnuka slávneho Haškovho hrdinu. Sigi Bigstein s humornou nadsádzkou a espritom vykresľuje jeho cestu do manželstva, na Ukrajinu i k otcovstvu, pretože sa im s manželkou Eržikou narodí malý Mikolka. Autor výrazne svojsky reflektuje najmä českú realitu života v ovzduší pandémie.

3. Pavol Dinka: Planéta na rázcestí. Eseje spoza pandemicko-literárnej opony o Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2021

Skúsený autor našiel v literárnych a výtvarných dielach mnoho podnetov k esejistickému vyjadreniu sa k tým najpálčivejším problémom súčasnosti, voči ktorým však držitelia moci ostávajú hlboko a zarážajúco ľahostajní až nečinní. Veľmi presvedčivo spája podnety z umenia jednak so súčasnými politickými trendmi, v ktorých dominuje bezbrehý liberalizmus, ako aj s najnovšími myšlienkami súčasných filozofov, politológov a sociológov.

Ale zaujali ma aj nové knihy G. Rothmayerovej, P. Jaroša, D. Dušeka, S. Rakúsa, V. Ballu či M. Zelinku.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984