Daniel Olejár: Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby

Počet zobrazení: 6025

p1140387a.jpgInformačná spoločnosť, očakávania a hrozby bol názov prednášky doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., mimoriadneho profesora, vedúceho Katedry informatiky Fakulty matematiky,  fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Podujatie, ktoré sa konalo 26. februára 2015, pripravili Klub Nového slova, Inštitút ASA, Ústav politických vied SAV a Futurologická spoločnosť na Slovensku.

O úrovni prednášky a záujme o túto problematiku svedčí aj skutočnosť, že takmer všetci účastníci vydržali na svojich miestach tri a pol hodiny bez prestávky.

Pre čitateľov Slova prinášame prezentáciu, ktorú nám dal k dispozícii doc. Daniel Olejár: Informačná spoločnosť. (Upozornenie, prezentácia sa otvára dlhšie.)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984