Dva koncerty pre labužníkov

Počet zobrazení: 4545

Nikdy som nebol stúpencom „odštátňovania“ kultúry, ktoré nabralo obrátky po roku 1989. Opieral som sa pri tom o skúsenosti z oblasti neprofesionálneho umenia, kde často neštátni organizátori míňali na svoje festivaly a súťaže (zbytočne) viac peňazí, než si mohli dovoliť podujatia organizované štátnou osvetou. Tým potom, prirodzene, chýbal vonkajškový efekt. To, čo sa v posledných rokoch deje v oblasti profesionálneho koncertného umenia, však môj pôvodný názor koriguje. Najprv tu bola (a dodnes je) agentúra KAPOS, ktorej „hlava“ Ján Korecký dokázal v priebehu posledných pár rokov priviesť do Bratislavy operných spevákov „prvej výkonnostnej triedy“ spievajúcich na najprestížnejších operných javiskách a koncertných pódiách. Spomeňme napríklad troch najlepších tenoristov v interpretácii predverdiovského belcanta, Peruánca Flóreza, Američana  Brownleea a Mexičana Camarenu alebo dve vrcholné predstaviteľky barokového spevu Ceciliu Bartoli a Joyce di Donato. Popri nich spievali pre Bratislavčanov všetci významní slovenskí speváci úspešní v zahraničí (Bršlík, Jenis, Kurucová, Kocán, Šaturová atď.).

venice_baroque_orchestra_-_m._kozena_web-28.jpg
Venice Baroque orchestra, ktorý sprevádzal Magdalénu Koženú.

Posledným úspechom agentúry bolo zabezpečenie vystúpenia významného českého basbarytonistu Adama Plachetku. Na rozdiel od ženských hlasov, českí operní speváci sa v podstate od štyridsiatych rokov minulého storočia nevedeli presadiť na medzinárodných javiskách. Plachetka je v tomto smere výnimkou, hoci sa zdá, že v krátkom čase môže mať zopár nasledovníkov. Speváka považujú za významného interpreta Mozartových opier, ktoré spieva od New Yorku po pôvodne čisto mozartovský Salzburský hudobný festival. Aj jeho bratislavský recitál (6. 11.) bol venovaný áriám spomínaného hudobného génia. Ide nesporne o kvalitného umelca, ktorého predstava o adekvátnej interpretácii Mozartových partov sa do istej miery vzďaľuje od tradičnej interpretačnej tradície. Pritom som si vedomý, že Mozarta trocha inak spievajú napríklad v Nemecku a Taliansku. Plachetka pri speve akcentuje farebnosť vyššej polohy svojho hlasu používajúc plný, zvučný tón. Naproti tomu (hoci je basbarytonista) v nižších polohách jeho hlas znie menej zaujímavo. Z jeho spevu vyžaruje zdravá rutina a suverenita a snaha podčiarknuť svoje prednosti. Najmä v druhej polovici (hoci nie vždy) dokázal party dynamicky (menej výrazovo) ozvláštniť. Publikum si prišlo na svoje pri áriách Papagena, Figara, Guglielma (z opery Cosí fan tutte) i Dona Giovanniho, ale aj pri menej známych skladateľových opusoch. Skôr na priemernej úrovni bol vklad Hilaris Chamber Orchestra.

venice_baroque_orchestra_-_m._kozena_web-o.jpg
Magdaléna Kožená predviedla monotematický program venovaný
majstrovi baroka Georgovi Friedrichovi Händlovi.

Po dvoch v úvode spomínaných majsterkách interpretácie barokového belcanta sme mohli v sieni SF obdivovať ich českú „konkurentku“ Magdalenu Koženú. Do Bratislavy ju priviedla spoločnosť Gesamtkunstwerk, ktorá v posledných rokoch taktiež obohacuje hudobný život nášho hlavného mesta. Azda treba ešte pripomenúť aj jej podiel na vychýrenej inscenácii (s piatimi Doskami) Vivaldiho Arsildy v SND. Mezzosopranistku (ktorá sa dobre cíti aj v sopránovej hlasovej polohe) sme v Bratislave počuli po mnohoročnej pauze, v priebehu ktorej vyzrela na umelkyňu svetového formátu. Aj ona predviedla monotematický program venovaný majstrovi baroka Georgovi Friedrichovi Händlovi. Tento typ vokálnej hudby máme v Bratislave možnosť počuť väčšinou len vďaka hosťujúcim umelcom, takže voľba repertoáru (aj vzhľadom na speváčkinu špecializáciu) bola zvolená dômyselne. Kožená je interpretkou, ktorá vokálnym výrazom (ale aj mimikou) dokáže poslucháčovi dešifrovať situácie, v ktorých sa spievajúca hrdinka či hrdina nachádzajú, vie vyjadriť najrozličnejšie city dodržujúc pri tom základy belcantového spevu preplneného vokálnymi ozdobami alebo prísnym legátovým spevom. Umelkyňa mala tiež šťastie, že ju sprevádzal mimoriadne štýlovo hrajúci Venice Baroque orchestra, s ktorým už pred rokmi nahrala händlovský repertoár.

V nasledujúcich týždňoch sa priaznivci vážnej hudby môžu tešiť (okrem abonentných koncertov SF) aj na cyklus symfonických koncertov pripravených spoločnosťou Gesamtkunstwerk či na Vianočný koncert s mezzosopranistkou Jankou Kurucovou pripravený agentúrou KAPOS.

Foto: Robert Tappert

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984