Janka Kupala opäť na Slovensku

Počet zobrazení: 8117
V Štátnom literárnom múzeu Janka Kupalu v Minsku sa pripravuje prezentácia slovenského prekladu výberu poézie prvého bieloruského národného básnika Janka Kupalu Ktože to tam ide?, ktorý vydal Spolok slovenských spisovateľov. Okolnosti, ktoré predchádzali vzniku tejto publikácie, načrtol Marián Servátka v úvodnom texte Malé laboratórium dialógu kultúr, ktorý uverejňujeme.

 

Na začiatku bolo slovo, v Biblii i v kultúre. V našej preklad tohto Slova. I na začiatku nášho nového príbehu s bieloruskou literatúrou bol preklad. Preklad do slovenčiny ich takmer hymny, Kupalovej básne Ktože to tam ide? Doteraz bola preložená do sto jazykov.

V období 2008 – 2013 som v Minsku pôsobil ako prvý rezidentný veľvyslanec Slovenskej republiky. Po prezidentských voľbách v 2010 došlo k zmrazeniu vzťahov EÚ s Bieloruskom. Nová situácia prečiarkla mnohé plány, návštevy, podujatia...

j._kupala_plagat.jpgPriemerný Bielorus vie o Slovensku ešte menej, ako vie náš človek o nich. Žiadalo sa nám, aby nás lepšie poznali, aby o nás písali, aby sme zblížili národy, ktoré majú podobne zložitú históriu a napriek geografickému vzdialeniu majú veľmi blízke jazyky so stovkami identických slov a pomenovaní. A čo je ešte šokujúcejšie: genetický kód Slovákov a Bielorusov je veľmi blízky, zistili to moskovskí vedci. Sústredili sme sa na prezentáciu Slovenska ako neznámej turistickej destinácie, prezentovali sme naše kúpele i lyžiarske strediská. V Bielorusku chýbajú prekladatelia a tlmočníci zo slovenčiny, publicisti, ktorí by písali o našej kultúre. Aj preto som inicioval založenie lektorátu slovenského jazyka na Bieloruskej štátnej univerzite. Pomáhali sme pri vydávaní Krátkej gramatiky slovenského jazyka, Bielorusko-slovenskej konverzačnej príručky i rozsiahlej 400-stranovej monografie prof. I. Švedovej Slovenský folklór. Ruskojazyčná knižná publikácia redaktorky I. Gorožankinej Živaja voda Slovakii vyvolala záujem o naše kúpele, podobne ako dvadsiatka filmových dokumentov o našich mestách, hradoch, zámkoch, kúpeľoch, kultúre, odvysielaných v bieloruskej televízii, ktoré 10 miliónom Bielorusom priblížili malú sympatickú krajinu. Komplex našich snáh dopĺňa albumová publikácia o našom, doma málo známom krajanovi Oskarovi Mariksovi, zakladateľovi bieloruskej školy scénografie, ktorého spolupráca s Jankom Kupalom je známa. Možno ešte pridať poldruha stovky rozhovorov, článkov, referátov, úvodov do knižných publikácií o slovenských reáliách, o nevyužitých možnostiach.

To všetko predchádzalo ideovému projektu Dialóg kultúr: Bielorusko – Slovensko, ktorý sme spoločne s riaditeľkou Štátneho literárneho múzea Janka Kupalu Elenou Ljaškovičovou naštartovali 18. 11. 2011. Knižka N. Trusa Janka Kupala na Slovensku  vyvolala reťazovú reakciu. Bard bieloruskej poézie navštívil Slovensko v delegácii sovietskych spisovateľov a novinárov v roku 1935. Navštívil Bratislavu, Svätý Jur, Modru, Piešťany, Vysoké Tatry. Treba poznamenať, že podobných návštev, stretnutí bolo pomerne dosť, ale iba o jednej, respektíve iba o jednom jej účastníkovi vyšla unikátna kniha, ktorej autor  zdokumentoval zaujímavé stretnutia so slovenskými umelcami: E. Šándorom, G. Vámošom, J. Poničanom, H. Gregorovou, O. Šandorovou, J. Alexym.

Prezentácia publikácie v Kupalovom múzeu sa zmenila na literárny seminár o bielorusko-slovenských vzťahoch, o potrebe vzájomného poznania...

Potom sa objavil preklad básne Ktože to tam ide? do slovenčiny. Jeho prezentácia na originálnom podujatí Čítame Kupalu spoločne, vzbudila záujem bieloruských médií. Podobne účasť slovenského veľvyslanca v predsedníctve X. medzinárodných kupalovských čítaniach pri príležitosti 130. výročia narodenia, opäť na pôde moderného Kupalovho múzea, je zhmotnená v knižnej publikácii Janka Kupala: Dialóg s XXI. storočím.

Ministerstvo kultúry SR prijalo náš návrh predstaviť v Dvorane ministerstva  výstavu Slovenské stretnutia Janka Kupalu, spoločné dielo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a Štátneho literárneho múzea Janka Kupalu v Minsku, v ktorom Veľvyslanectvo SR  následne predstavilo unikátnu výstavu jednej knihy: Proglas, dvoch reliéfov akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej Očakávanie, Príchod sv. Cyrila a Metoda a umelecké stvárnenie rekonštrukcie hlaholského textu Otče naši.

Riaditeľka E. Ljaškovičová ma v roku 2015 poprosila o zorganizovanie  podujatie Po stopách Janka Kupalu na Slovensku. Bieloruskí literáti, novinári, kultúrni pracovníci sa rozhodli navštíviť na Slovensku mestá, ktoré pred 80 rokmi obdivoval ich národný básnik. Oslovil som Spolok slovenských spisovateľov, Literárny týždenník, Slovenský literárny fond, primátorov Bratislavy, Svätého Jura, Modry, Piešťan, Vysokých Tatier, starostu Ždiaru, vedenie Piešťanských kúpeľov. Vďaka ochote dlhého radu nových priateľov bieloruskej kultúry, sa uskutočnilo podujatie, ktorého pridanou hodnotou, okrem človečenskej, bolo 27 publikovaných článkov, televíznych a rozhlasových reportáží o našich mestách, kúpeľoch, osobnostiach, o Slovensku v bieloruských médiách. Ešte v starom dobrom Klube spisovateľov sa konal Slovensko-bieloruský literárny večer. Bieloruskí hostia prezentovali unikátnu 40 stranovú dvojjazyčnú bibliofíliu Po stopách Janka Kupalu na Slovensku. Hostitelia odovzdali knižôčku prekladov, vydanú vďaka úsiliu Sergeja Makaru. Literárny týždenník hostí uvítal rozsiahlymi bielorusikami a následne priniesol podrobnú reportáž. 

V časoch, keď s národmi bývalého Sovietskeho zväzu obnovujeme kultúrne kontakty, bol Slovensko-bieloruský literárny večer signálom, že sa to dá, že to chceme a  že to treba robiť. Uvítal to z neba aj majster Janka Kupala, ktorý do Klubu spisovateľov poslal telegram so slovami vďaky. Bol dojatý i rád, že spôsobil nové kontakty a nové mosty medzi našimi kultúrami.
Spolok slovenských spisovateľov prispieva do ideového projektu Dialóg kultúr: Bielorusko – Slovensko vydaním výberu z tvorby prvého bieloruského národného básnika Janka Kupalu.

SÚVISIACE:
Dušan Jarina: Janko Kupala – stretnutie nie len literárne
Marián Servátka:
Príbehy takmer neznáme

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984