Kniháreň Slova – september 2014

Počet zobrazení: 3828

anotacie_uvodfot_2.jpgAlbert Marenčin: Básnici a rebeli | Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.: Revolúcia alebo transformácia? | Daniel Šmihula: K otázkam medzinárodných vzťahov | Tomáš Želinský: Chudoba a deprivácia na Slovensku | Milan Holub: Reportáže z centier civilizácií | Richard Watson: Budúcnosť – 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

a.marencin-basnici-a-rebeli.jpgAlbert Marenčin: Básnici a rebeli

Portréty desiatich francúzskych básnických osobností, ktoré považuje prekladateľ Albert Marenčin za zakladateľov modernej francúzskej poézie a za rebelov búrajúcich staré modely, šablóny a konvencie. Osobnosti ako Apollinaire, Jarry, Breton, Cocteau, Ferry, Michaux, Césaire, Ionesco, Péret alebo Robbe-Grillet sú stále nositeľmi pozitívneho myslenia a tvorivosti, vrátane fantázie – najväčších hodnôt, aké človek nachádza v poézii a cez poéziu v sebe samom.
Marenčin – vydavateľstvo PT, 2014, 144 strán

dinus-hohos-hrubec_revolucia-alebo-transformacia.jpgPeter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.: Revoluce nebo transformace? / Revolúcia alebo transformácia?

Dvadsiate piate výročie od udalostí roka 1989 prináša príležitosť znovu reflektovať pojmy revolúcia a transformácia. Sociálne zmeny, ktoré sa od toho času udiali, neboli len jednými z mnohých bežných javov, ale problematickými transformáciami. Kniha autoriek a autorov z Českej republiky, Slovenskej republiky a USA Revolúcia alebo transformácia? sa pokúša priblížiť témy postupných aj rýchlych, zásadných aj povrchných, dramatických aj postupných sociálnych zmien v poslednom období a naznačiť možné vývojové trajektórie. Otvára transdisciplinárne a interdisciplinárne rozbory na pomedzí filozofie, politológie, sociológie, globálnych štúdií a kultúrnych štúdií.

Autormi jednotlivých statí (prví traja uvedení Trialógu o revolúcii a transformácii) sú: Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Jan Keller, Oleg Suša, Richard Sťahel, William Robinson, Jerry Harris, Ladislav Hohoš, Peter Dinuš, František Novosád, Jozef Lysý, František Škvrnda, Zuzana Uhde, Svetozár Krno, Milan Kreuzziger.
Veda, vydavateľstvo SAV, Filosofia, nakladatelství FÚ AV ČR, 2014, 286 strán

smihula.pngDaniel Šmihula: K otázkam medzinárodných vzťahov

Zbierka je súborom štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Obsahuje širokú škálu príspevkov rôznej kategórie – od článkov charakteru vedeckej štúdie, až po bežnú publicistiku a blogy. Pri každom článku (pokiaľ to bolo možné) je uvedené, kedy a kde bol publikovaný, prípadne je pod ním uvedený komentár autora z pohľadu minulého roka, v ktorom retrospektívne hodnotí článok alebo opisuje okolnosti jeho vzniku.

Ako uvádza autor: „Vlastná vnútorná motivácia zostaviť túto zbierku a tak znova prejsť všetkými materiálmi vyplývala z azda potreby istého ohliadnutia sa za seba. Možno analogicky poslúži aj iným. Veď nezriedka som písal o problémoch, ktoré boli v danom období vnímané ako aktuálne a dokonca občas aj ako pálčivé. Niektoré boli vyriešené, iné sa vytratili prirodzeným plynutím času, no sú aj také, ktoré pretrvali...“

Publikácia je určená pre každého, kto sa zaujíma o problematiku medzinárodných vzťahov, o to, čo sa deje/dialo aj v iných krajinách z dôrazom na politické a historické pozadie, nevynímajúc riešenia konfliktov (či už mierovou cestou, alebo cestou ozbrojeného konfliktu).
Wolters Kluwer, 2014, 366 strán

zeilinsky.jpgTomáš Želinský: Chudoba a deprivácia na Slovensku. Metodologické aspekty a empíria

Publikácia je rozdelená do troch hlavných častí. Pohľadom na rôzne koncepty merania chudoby a deprivácie je venovaná prvá časť monografie a jej cieľom je priblížiť čitateľovi teoretické východiská, z ktorých autor vychádza. V druhej časti práce sú popísané vybrané štúdie životných podmienok (z pohľadu príjmovej situácie) Slovákov pred rokom 1989 a po roku 1989. Naplneniu hlavného cieľa je venovaná nosná, tretia časť monografie. Podrobne popísaná metodika je nasledovaná hlavnými dosiahnutými výsledkami. Práca sa neobmedzuje len na jediný rozmer chudoby, ale zohľadňuje najdôležitejšie koncepty, ktoré je možné pokryť s použitím dostupných údajov vhodných pre výskum takého rozmeru. Výsledky sú najskôr prezentované všeobecne – na úrovni krajiny, následne sú členené podľa typu domácností a podľa krajov Slovenskej republiky. Na záver je poukázané na niektoré aspekty vývoja pracovných príjmov na Slovensku v kontexte makroekonomického vývoja. Analýzy sú založené predovšetkým na výberovom zisťovaní EU SILC 2005 – 2011 realizovanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a na výberovom zisťovaní HFCS 2010 realizovanom Národnou bankou Slovenska.
Equilibria, 2014, 229 strán

holub_obalka.jpgMilan Holub: Hľadanie súvislostí. Reportáže z centier starovekých i súčasných civilizácií

Pútavé a zároveň poučné čítanie. Päť významných svetových miest a centier rôznych civilizácií : Rím, Kréta, New York, Paríž a Moskva. Spôsobom prístupným pre široký okruh čitateľov autor približuje ich dejiny, sprevádza čitateľa po najvýznamnejších pamiatkach a tiež životom známych historických osobností, ktoré vo vývoji daných spoločností zohrali kľúčovú úlohu. Medzi pozoruhodné miesta knihy patria i kritické poznámky a analýzy, ktoré vyplývajú z porovnávania minulých dejov a činov ľudí so súčasným dianím u nás i vo svete.

Reportáže z Ríma, Kréty, Paríža a New Yorku boli napísané na základe ciest a pobytov autora v rokoch 2002 až 2009. Text a fotografie z Moskvy vznikli na základe pobytu v hlavnom meste Ruska a v jeho širšom okolí v lete roku 2013.

S odstupom času niektoré, z hľadiska myšlienkového obsahu a miestopisu nepodstatné údaje, vrátane fotografií z prvých štyroch dielov knihy, nemusia zodpovedať terajšej skutočnosti. Autor ich však ponechal v pôvodnej podobe kvôli autentickosti textu a najmä preto, že takto umožňujú porovnávať situáciu v minulosti a dnes, okrem iného aj s vlastnou skúsenosťou a poznaním čitateľa.
IRIS,  2014, 392 strán

watson.jpgRichard Watson: Budúcnosť- 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

Kniha Budúcnosť z vyhľadávanej a populárnej edície 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať prináša prehľad najvýznamnejších teórií o našej budúcnosti. Ako bude vyzerať svet v roku 2020, 2050 alebo 2100? Mohli by sme zakladať rodiny v sedemdesiatke alebo osemdesiatke? Nájdeme mimozemský život v roku 2066? Mohol by mať každý strom vlastnú IP adresu? Do akej miery formuje dnešok naše zajtrajšky? Na tieto i ďalšie otázky odpovedá známy futurológ Richard Watson, ktorý sa venuje témam ako vyžarovanie mobilných telefónov, kybernetické útoky a hromadné spracovanie osobných údajov, vojna o vodu, biopalivá, inteligentné mestá či posthumánna spoločnosť.
Slovart 2014, 208 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984