Kniháreň – december 2017/2

Počet zobrazení: 4180
Monika Kapráliková: Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán) | Katja Schneidtová: Nezvládneme to | Ilona Švihlíková a Miroslav Tejkl: Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel | Daniel Ganser: Nezákonné války


 

kapralikova_smrek.jpgMonika Kapráliková: Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)
 

Ján Čietek-Smrek je známy predovšetkým ako básnik. Novinárstvo a publicistika však tvorili os jeho pracovného a osobného života. Veď v redaktorskom povolaní strávil viac ako tretinu života a básnický pseudonym, uvedený často len v iniciálach js., s-k ši-k, nájdeme aj pod stovkami úvodníkov, besedníc, riportov, causerií, úvah a fejtónov. Bol interným redaktorom Slovenského denníka a Národných novín, zodpovedným redaktorom a neskôr i majiteľom a vydavateľom časopisu Elán. Viedol kultúrnu rubriku v Slovenskom hlase a príležitostne prispieval do Cirkevných listov, Venkova, Slovenskej politiky, Slovenskej reči a Slovenského východu. Ako zodpovedný redaktor viedol niekoľko knižných edícií, pričom Komorná knižnica, ktorú sám založil, rezonovala v slovenskej knižnej kultúre ešte dlho po jej zániku. Roky spolupracoval i s rozhlasom. O tom, že novinárčina zohrala v Smrekovom živote dôležitú úlohu, svedčia autorove memoáre. Život Jána Čieteka Smreka zaujal historičku Moniku Kaprálikovú. Monografia, ktorú o tejto osobnosti napísala, vyšla vo vydavateľstve Elán Smrekovho syna Ivana Čieteka.
Elán, 2017, 318 strán

 

schneidtova-katja_nezvladneme-to.jpgKatja Schneidtová: Nezvládneme to

Dobrovoľníčka pomáhajúca utečencom vysvetľuje, prečo utečenecká kríza preťažuje Nemecko

Spisovateľka Katja Schneidtová (1970) od roku 1999 ako dobrovoľníčka pomáha utečencom. Mnoho rokov žila odrezaná od vonkajšieho sveta s tureckým mužom v jeho moslimskej veľkorodine. Napísala o tom bestseller týždenníka Spiegel pod názvom Zajatá v Nemecku. Jej nová kniha Nezvládneme to je veľmi zaujímavou, jedinečnou, aktuálne autentickou i odvážnou spoločenskou sondou zo súčasného Nemecka, ktoré zaplavila vyše miliónová vlna migrantov. Vypovedá o nevyhnutnej účasti dobrovoľníkov na jej zvládnutí a o ich konkrétnych úlohách. Nehovorí len o vybavovaní dokumentov, zabezpečení bývania, jazykových kurzov, vytváraní vzdelávacích a pracovných kapacít, zaobchádzaní s náboženstvom a s dezinformáciami, o potrebe priblížiť moslimom európsku kultúru či spoločenské zvyklosti. Upozorňuje i na konkrétne úskalia, s ktorými sa stretla, delí sa o riešenia, ktoré vidí, a kriticky podčiarkuje vážne chyby, ktoré treba napraviť. Autorka, ktorá má na konte viac ako desať kníh, hovorí: „Islam nie je s nemeckou kultúrou kompatibilný. A len tak tvrdiť, že islam k Nemecku patrí, je len prázdne gesto, ktorým sa nič nevyrieši.“ Naráža tým na výrok kancelárky Merkelovej, ktorá zopakovala predchádzajúce slová niekdajšieho prezidenta Christiana Wulffa o tom, že islam patrí do Nemecka. Aj názov knihy – Nezvládneme to – priamo odkazuje na vetu, ktorú Angela Merkelová v kritických situáciách opakuje: „Wir schaffen das“, čiže „Zvládneme to“.  Nefiltrovaný pohľad na každodennú prácu s utečencami a na procesy v dnešnom Nemecku slovenského čitateľa v mnohom poučí a v mnohom prekvapí.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017, 115 strán

 

svihlikova_tejkl.jpgIlona Švihlíková a Miroslav Tejkl: Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel
 

Kniha Kapitalismus, socialismus a budoucnost kriticky analyzuje oba dva systémy, které zkoumá především z hlediska jejich legitimity. Její autoři ukazují, že byl-li kapitalismus svého času legitimním systémem, dnes to již neplatí. Je totiž stále zřejmější, že v současné fázi kapitalismu se místo standardního zisku čím dál více prosazuje princip renty, s níž jsou nutně spojena privilegia úzké skupiny. Pro tuto privilegovanou elitu je příznačné, že její příjmy jsou neúměrně vysoké oproti nedostatečným příležitostem, které poskytuje druhým a společnosti jako celku, a oproti daním, jež platí a jež se neúprosně přesunuly z nejbohatších na společenskou většinu.
Budoucnost je spjata se stále dynamičtějším technickým rozvojem, automatizací a robotizací. Autoři publikace se proto zabývají také otázkou, jakým způsobem nové technologie proměňují současné mocenské vztahy, respektive jak se k nim současné mocenské a příjmové elity staví. Zaobírají se snahami o zneužívání vyspělých technologií k mocenským a represivním účelům, ale také se zamýšlejí nad potenciálem pracovně-úsporných technologií a moderních technologických postupů umožňujících sdílení. Ty sice dosud působí v rámci stávajícího systému, jelikož však mají povahu veřejného statku, stále více logiku současného řádu přerůstají. Povaha těchto technologií je jedním ze znaků svědčících o tom, že nový, od kapitalismu kvalitativně odlišný systém je již dnes „doma mezi námi“, neboť – jak vysvětlují autoři knihy – „Mikeš už přišel“...
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (1977) patří k našim nejvýznamnějším ekonomům. Profesně se věnuje mezinárodní ekonomii, především aspektům globalizace, energetice a politické ekonomii. V roce 2010 vydala monografii Globalizace a krize, v roce 2014 Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci, v roce 2015 knihu Jak jsme se stali kolonií a roku 2017 společně s Konstantinem Tsivosem knihu Řecká tragédie. Hojně publikuje, přednáší v ČR i na Slovensku, vystupuje v rozhlase i televizi. V roce 2010 založila občanskou iniciativu Alternativa zdola, která podporuje účast občanů na veřejném životě a ekonomickou demokracii. Od roku 2017 provozuje česko-slovenský analytický web !Argument.
JUDr. Miroslav Tejkl (1959) je regionálním politikem České strany sociálně demokratické v Pardubickém kraji, kterou zde v roce 1989 spoluobnovoval. Pracoval ve veřejné správě a působil ve veřejných funkcích v městě Chrudimi i na úrovni kraje. Od roku 2005 publikuje v různých internetových časopisech a médiích, zaměřuje se zejména na historii, politickou ekonomii a systémové změny. Působil v pražské organizaci Masarykovy demokratické akademie. Spolupracuje s levicovými think-tanky a Akademií věd.
Rybka Publishers, 2017
 

nezakonne_valky.jpgDaniel Ganser: Nezákonné války: Jak země NATO sabotují OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii
 

Daniel Ganser se specializuje na dějiny po roce 1945 a mezinárodní politiku a je jedním z nejvýznamnějších společenských kritiků a analytiků v Evropě. V centru jeho zájmu je otázka míru, geostrategie, vedení skrytých válek, boj o surovinové zdroje a hospodářská politika. Je zakladatelem a ředitelem Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) v Basileji. Svými publikacemi a vystupováním v médiích burcuje pozornost široké veřejnosti, aby se více zamýšlela nad stavem světa a nenechala se ovlivňovat zkreslenými zprávami mainstreamových médií. Ve své nejnovější publikaci Nezákonné války se zaměřuje na aktivity NATO, které jsou zcela v rozporu s původním zaměřením Charty OSN z roku 1945, podle níž válku smí vést pouze země, která je napadena, a válka proti nějakému státu smí být vedena pouze s mandátem OSN. Již přes 70 let jsou vedeny války, které tento mandát vůbec nemají, jsou tedy nezákonné, jsou zločinem proti lidskosti, agresí prosazovanou zájmy určitých mocenských skupin. Ganser neúprosně odhaluje pozadí těchto chtěných eskalací konfliktů.
Grada, 2017, 368 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984