Kniháreň – február 2016/2

Počet zobrazení: 3469

Slavoj Žižek: Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkovskij, Lynch | Ľubomír Pajtinka: Rozhovory s ministrami | Peter Zajac-Vanka: Coopindustria – podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samosprávy ... alebo: „plán B pre Slovensko?“ ... (prípadová štúdia) | Jana Sivičeková (ed.): Kubánska revolúcia. Od historických súvislostí k výzvam súčasnosti | Simone Weilová: Traktát o zrušení politických strán | Jürgen Todenhöfer: 10 dní v islamskom štáte  

zizek_lacrimae_rerum.jpgSlavoj Žižek: Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkovskij, Lynch
 

V knize Lacrimae rerum slovinský filozof a kulturní teoretik Slavoj Žižek působivě analyzuje filmová díla věhlasných světových režisérů, přičemž se opírá o filozofické teze Lacana, Heideggera, Hegela a některé psychologické teorie. Při detailní analýze filmů režiséra Krzysztofa Kieślowského se zabývá etikou jako ústředním tématem Kieślowského děl a ukazuje, jak lze chápat symbolické zobrazení Desatera v různých částech Dekalogu. U Alfreda Hitchcocka zkoumá Žižek autorský styl a s ním spojený jev „nadinterpretace“, tedy otázku, zda má v Hitchcockových filmech skutečně vše přesně určený význam. Pomocí analýzy filmů Andreje Tarkovského se autor snaží ukázat, jak motiv traumatické či cizorodé Věci, který funguje jako mechanismus zhmotňující nevědomé fantazie člověka, figuruje v diegetickém prostoru kinematografického narativu. V eseji o filmu Lost Highway Davida Lynche se Žižek zabývá filmovými klišé v tomto postmoderním snímku a vážností, s níž je třeba chápat Lynchovo univerzum. V poslední kapitole autor věnuje pozornost zobrazení sexuálního aktu v kinematografii.
Nakladatelství Akademie múzických umění, Praha 2015, 286 strán

p._z.vanka_cooopindustria.jpgPeter Zajac-Vanka: Coopindustria – podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samosprávy ... alebo: „plán B pre Slovensko?“ ... (prípadová štúdia)


Peter Zajac-Vanka: Dnes sa zúfalo hľadá, čo bude ďalej ... Lebo kapitalizmus končí. Ani mne by pred decembrom 2014 nenapadlo, že Slovensko možno bude veľmi rýchlo potrebovať svoj „plán B“ pre budúcnosť. Z praktických dôvodov, ale hlavne preto, aby som zdôraznil, čo bude prvoradé v pláne B Slovenska, som zmenil názov na Fungujúci podnik na princípoch zamestnaneckej samosprávy. Preto­že sociálny a ekonomický „plán B“ bude musieť byť postavený predovšetkým na obnove výroby a na obnove podnikov v celom priereze národného hospo­dárstva.                                                                      
Peter Dinuš: „Ekonóm P. Zajac-Vanka predkladá inšpiráciu pre prax v podobe podniku zamestnaneckej samosprávy fungujúceho na princípoch ekonomickej demokra­cie. Teraz tu vládne „drsný totalitný podnikový systém“. Uvedomujúc si rozho­dujúcu skutočnosť, že akýkoľvek prechod je podmienený zmenou vlastníctva a prerozdeľovania hospodárskeho výsledku, zmenou, ktorá súvisí s kon­fliktom zamestnávateľov a zamestnancov, prináša argumenty v prospech zamestnaneckej samosprávy s cieľom vytvoriť univerzálny model fungujúcej zamestnaneckej samosprávy.“
Iris, 2015, 188 strán

pajtinka_rozhovory_s_ministrami.jpgĽubomír Pajtinka: Rozhovory s ministrami   
 

Rozhovory s ministrami mapujú cez voľné dialógy, ktoré vznikali viac ako desať rokov, pohľady sedemnástich ponovembrových reprezentantov školstva na vývoj i situáciu v rezorte i mimo neho. Dialógy odkrývajú aj osobné príbehy ľudí, ktorí stáli v čele rezortu školstva a sú jedinečnou sondou, kde sa dá čítať v riadkoch i medzi nimi. Táto unikátna kniha prináša veľa neznámych a nepublikovaných informácií a pohľadov. Svojím charakterom je jedinečná aj tým, že prispieva do súčasnej diskusie o význame výchovy a vzdelávania pre úspech človeka i pre spoločnosť.
Parentes,2015, 284 strán

sivicekova_kuba.jpgJana Sivičeková (ed.): Kubánska revolúcia. Od historických súvislostí k výzvam súčasnosti


Zborník je publikačným výstupom z odborného seminára, ktorý si pripomínal 60. výročie kubánskej revolúcie. Zahŕňa štyri multidisciplinárne vedecké príspevky doplnené o príhovor veľvyslankyne Kubánskej republiky v Slovenskej republike. Predstavuje vstup do problematiky, ktorý načrtol vybrané aspekty kubánskej revolúcie, zároveň autori svojimi príspevkami priniesli námety na ďalšie úvahy či analýzy.
Milan Čáky: „Aj v súčasnosti, po viac ako 60 rokoch, je nepochybné, že revolučné udalosti na Kube významne ovplyvnili nielen novodobé dejiny tohto ostrovného štátu, ale aj celú oblasť Latinskej Ameriky. Generácia revolucionárov na čele s Fidelom Castrom a Che Guevarom dokázala nadviazať na myšlienky José Martího a získať pre Kubu národnú slobodu a štátnu suverenitu. Hoci sa v minulých desaťročiach pozornosť nášho čitateľa sústreďovala viac na naše vlastné či európske problémy, výsledky a hodnoty revolučného boja na Kube sa stali trvalou súčasťou dejín Kuby. Považujem za prínosné, že autori predkladaným zborníkom  opätovne nastoľujú a čitateľovi pripomínajú revolučnú podstatu politického vývoja Kuby.“
Veda, vydavateľstvo SAV a Ústav politických vied SAV, 2015, 163 strán, formát 9,5 x 15 cm

simone_weilova_traktat.jpgSimone Weilová: Traktát o zrušení politických strán
 

Vo svojich poznámkach k všeobecnému zrušeniu politických strán francúzska filozofka skúma ich poslanie a legitimitu. Malo by im ísť o spoločné dobro, rozumom uchopiteľnú pravdu a spravodlivosť, ako zhrnutie množstva autonómnych rozhodnutí jednotlivcov. Dochádza však k záveru, že primárnym dôvodom existencie strán, týchto „strojov na výrobu kolektívnej vášne“, nie je dobro, ale zlo – a to v podobe útlaku ľudských bytostí, ktorým sa v mene kolektívneho besnenia odníma to najzákladnejšie právo: byť sebou.
Simone Weilová (1909 – 1943) bola francúzska filozofka, sociálna reformátorka a mystička. Hoci mala blízko k marxizmu aj ku kresťanstvu, u oboch odmietala ich organizované podoby, keďže inštitucionalizácia aj tých najvznešenejších ideálov bola pre ňu zradná, so sklonom k sebapopretiu.
Premedia, 2015, 56 strán

10_dni_v_islamskom_state.jpgJürgen Todenhöfer: 10 dní v islamskom štáte


Keď Jürgen Todenhöfer v polovici decembra 2014 v ohrození života konečne po pašeráckych chodníčkoch prekročil hranicu zo Sýrie späť do Turecka, zbavil sa ťažkého bremena. Jeho desaťdňovej ceste po „Islamskom štáte“ predchádzal niekoľkomesačný boj cez skype o bezpečnostné záruky. Autorov kritický postoj ku „kalifátu“ IS veľmi dobre poznal, preto si bol plne vedomý obrovského rizika spojeného so svojou expedíciou, a to jednak pre nevypočítateľnosť teroristov IS a jednak pre sýrske a americké bombardovanie.
Jürgen Todenhöfer sa ako publicista desiatky rokov angažuje za mier. Jeho knihy sú vášnivou obhajobou sveta, v ktorom sa konflikty nebudú riešiť zbraňami a násilím, ale politickými prostriedkami. Vždy hovoril tvárou v tvár s obidvoma stranami, či už to bol sýrsky prezident Asad alebo predstavitelia Talibanu. Tentoraz svoj záujem sústredil na otázku: Nakoľko mocný a nebezpečný je „Islamský štát“ v skutočnosti? Aké šialené predstavy poháňajú jeho vodcov? Čo podnecuje ich stúpencov, aby páchali také príšerné zverstvá, nad ktorými zostáva zdravý rozum stáť a ktoré šokujú celý svet?
Jeho kniha dôrazne varuje pred radikálnymi a neľudskými cieľmi „Islamského štátu“, pre ktoré neexistuje žiadne ospravedlnenie. Najmä z hľadiska islamu. Podľa Todenhöfera je IS dieťaťom vojny proti Iraku, ktorá nemala ani tú najmenšiu oporu v medzinárodnom práve.
Reportáž z „ríše zla“ je naliehavou výzvou o potrebe nájsť politické východisko zo špirály násilia na Blízkom východe a obhajobou rozumnej protiteroristickej politiky.
Ikar, 2016, 288 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984