Literárny týždenník 13 – 14/2018

Počet zobrazení: 3779

ÚVODNÍK
* Dušan Mikolaj: Domov a svet

ESEJ
* Ján Čomaj: Zopár malých úvah pre druhý polčas vlády

AKTUALITY/GLOSA
* Exotická prezentácia knihy Kód 1 v hindčine: Jozef Banáš prednášal v Indii (-ts-)
* Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS: Slovo k ankete Literárneho týždenníka
* Jana Štefánia Kuzmová: Píšete nám...
* Knihy pre rómske deti (kug)
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy
* Ján Benko: Umenie manipulácie

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE
* Ľudovít Števko: Sasanka a Sulíkova kniha reforiem
* František Škvrnda: Na Ukrajine nič nové – len horšie

TÉMA: VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY A LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
* Rozhovor s Dr. h. c. prof. JUDr. JAROSLAVOM CHOVANCOM, CSc., na tému 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 30. výročia založenia Literárneho týždenníka: Slovensko – príjemný domov pre všetkých obyvateľov (zhovára sa Pavol Dinka)
* Július Handžárik: Ignorované historické dátumy a výročia
* Jozef Bobák: Prijatie zákona o česko-slovenskej federácii v roku 1968 – významný medzník na ceste k samostatnej Slovenskej republike: Iniciatíva hnutia zdola

ESEJ
* Pavol Dinka: Esej o otváraní a pritváraní dverí historickým faktom a o ich zaraďovaní do kontextov: Historici verzus historici

REGIONÁLNA KULTÚRA
* Mesto Vysoké Tatry – srdce kultúry a turizmu

VIZUÁLNE UMENIE

PREZENTÁCIA VÝTVARNÝCH PRÁC V SLOVENSKÝCH GALERIÁCH

VÝSTAVA
* Miloš Bazovský fotografujúci

JUBILANTI
* Koncepčné spišské profily jubilantov

SOCHÁRSTVO
* Zuzana Sýkorová: Babie leto J. Gaňu
(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ.)

ROZHOVOR
* Rozhovor s poetkou, prozaičkou, publicistkou a vydavateľkou DANUŠOU DRAGULOVOU-FAKTOROVOU: To, čo robíme pre deti, robíme pre budúcnosť (zhovára sa Etela Farkašová)

ESEJ
* Jana Šimulčíková: Fuj, feminizmus?

ROZHOVOR
* Rozhovor s jubilujúcim filozofom a kulturológom VIKTOROM TIMUROM: Hľadač pravdy o európskych dejinách (zhovára sa Jaroslav Rezník)

RECENZIE
* Ľuboš Jurík: Videnie sveta Milana Stana (STANO, Milan: Maľba. Bratislava: Štúdio humoru a satiry, 2018, 1. vyd., 208 s.)
* Ivan Jackanin: Rodisko povýšil na ideu. (KOLISNYK, Prokip: Voština mystérií (Čarunka misterij). Prešov: Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, 2017)
* Zlata Matláková: Nič iné mi nezostáva, len tu žiť (ŠIDLÍK, Marián: Len tu žiť. Košice, Pectus, 2017)
* Marián Klenko: Rozhovory a eseje, fakty a súvislosti. Pavol Dinka: Láska k moci a moc lásky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)
* Goran Lenčo: Básnická meditácia (POLIAKOVÁ, Blanka: Verš na notovej osnove: Inšpirované piesňami Leonarda Cohena. Bratislava: Mayor, 2017)
* Jaroslav Rezník: Vzali si do sveta to najcennejšie (Slovenský svetový kalendár na obyčajný rok 2018. 2. ročník. Zakladateľ a šéfredaktor: VLADIMÍR VALENTÍK. Báčsky Petrovec: Slovenský kultúrny klub v Srbsku a Slovenské vydavateľské centrum, 2017)
* Ján Jurčo: Báseň, to som ja! (Július Lomenčík: S hlbokou vierou v človeka (J. Rezník). Bratislava: Slovart, 2017)
* Viliam Apfel: Svet na predaj (LENGOVÁ, Miriam: Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia. Bratislava: Marenčin PT, 2017)

LITERATÚRA/KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY

SLOVO O SLOVE
* Do Košíc na Punktík (red)

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA
* Igor Válek: Ťuk (ťukov )anie na detského čitateľa (KARPINSKÝ, Peter: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali. Bratislava: Slovart, 2018)

SPOMIENKA/VÝROČIE
* Peter Cabadaj: Polyhistor z Terchovej na cisárskom dvore (Adam František Kollár)

LITERÁRNE OZVENY
* Igor Válek: Šaliansky Maťko jubiloval

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
* TOP 10 podľa www.martinus.sk a zároveň siete predajní kníh Martinus

POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA

SERVIS
* Jubilant MARIÁN MARK STOLÁRIK (Ľ. J.)
* Helena Rusnáková: Stretnutie so spisovateľkou Beou Bazalovou
* Týždeň slovenského filmu (-ts-)

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝC SPISOVATEĽOV
* Miroslav Pius: Kronika zabudnutých pocitov (Dejiny našej krčmy). Rozmery: 167 x 227 mm, 251 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-049-1. Cena: 9,90 €

NEKROLÓGY/POÉZIA
* Zomrel MICHAL ELIÁŠ (-red-)
* Katarína Pucovská: Za JÁNOM LABÁTHOM
* Ján Labáth: Ty a ja

PREČÍTAJTE SI
Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM
* Emil Poláčik: Balady: Evergreenová; Podržtašková; Oscarovská; Vládna
* Ján Grešák: Hadím jazykom: Vojenské stratégie; Obstarávania a tendre; Neverejný boss; Krutovláda
* Ľudo Majer: Spod čapice
* Milan Kupecký: Aforizmy; Športové; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Imrich Kupecký: Vysypané z vrecka: Taktné inkognito; Moderný dôchodca; Úklady; Neskromný; Hurá
* Alexander Scholz: Výroky neznámych: Inteligent; Maloverný; Globalista

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Jozef Šelestiak: Nič nové pod slnkom
* Margita Kániková: Polčas rozpadu?
* Jozef Králik: Postreh z námestia...

 Kresby: Ľubomír Kotrha

LiteraTÚRA

Príloha Literárneho týždenníka pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru. Číslo 1/2018

ÚVODNÍK/LITERÁRNE PODUJATIA
* Redakcia: Živý priestor pre literárnu tvorbu
* Stretnutie s poprednými bulharskými, českými, slovenskými a srbskými spisovateľmi vo Vysokých Tatrách a podhorí: Tatranská literárna jar 2018
* Prezentácia antológie súčasnej poézie k 100. výročiu vzniku prvej ČSR: Refrény času v Tatrách

POÉZIA

BULHARSKÁ REPUBLIKA
* Bojan Angelov: Dunaj pri Štúrove
* Atanas Zvezdinov: Luk

ČESKÁ REPUBLIKA
* Jan Kunze: Anjeli Nášho Mesta
* Alois Marhoul: Prečo majú anjeli krídla
* Zdeněk Lebl: Šalupa noci tej; Keď nula k nule ľne
* Lydie Romanská: Dážď; Otvoriť kufor
* Alena Vávrová: Spím v spráchnivene j bárke
(Blok českej poézie preložil a prebásnil Štefan Cifra.)

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
* Miroslav Bielik: Bratislava a Praha; Chôdza
* Boris Brendza: A prišla...
* Štefan Cifra: Obklopujeme sa
* Miroslav Demák: To; Apríl (Mackbeth)
* Ingrid Lukáčová: Neláska v kruhu; Možno
* Margita Ivaničková: Trúfalosť
* Peter Mišák: Nechcite tieto verše
* Jozef Mokoš: Písanie(é) do snehu
* Ján Tazberík: Podunajská elégia
* Igor Válek: Čakanie na leto

SRBSKÁ REPUBLIKA
* Veselin Mišnić: Púštna uspávanka
* Dragan Jovanović Danilov: Orol a dieťa alebo čo mi povedal otec na smrteľnej posteli
(Zo srbčiny preložil a prebásnil Miroslav Demák)
* Jeremija Lazarević: Kľúč od rozostavanému domu
(Zo srbčiny preložil a prebásnil Martin Prebudila.)

(Blok poézie prílohy LT pripravil Štefan Cifra.)

PRÓZA
* Ján Čomaj: Diplomat (Z pripravovanej knihy Knieža Matúš o slovenskom historikovi Matúšovi Kučerovi)
* Milan Zelinka: List druhý (Z pripravovanej zbierky próz Blízke diaľavy.)
* Peter Valo: So srandou na večné veky a nikdy inak (Z pripravovanej knihy poviedok Spovedné tajomstvo)
* Katka Koláriková: Mirandina pečať
* Milka Zimková: Išla sova na tanec...; Nerieš to (Z pripravovanej knihy Nerieš to)
* Iveta Zaťovičová: Tancovala jednu zimu (Z pripravovanej prozaickej knihy)
* Jozef Kolár: Telefonista

(Blok prózy prílohy LT pripravil Igor Válek.)

PREDPLATNÉ A ODBER/PODPORA

* Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

* Predplaťte si Literárny týždenník

(LiteraTÚRA. Príloha Literárneho týždenníka pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru. Číslo 1/2018. Vychádza štvrťročne ako osobitná príloha Literárneho týždenníka (LT), časopisu Spolku slovenských spisovateľov. Vyšlo v rámci LT 13 – 14 z 11. 4. 2018.  Redakcia LT: Pavol Dinka, šéfredaktor, Štefan Cifra, Dušan Mikolaj, zástupcovia šéfredaktora, Igor Válek, zodpovedný redaktor prílohy LiteraTÚRA.)

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-tyzdennik-13-14-2018/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984