Literárny týždenník 7 – 8/2018

Počet zobrazení: 3830

ÚVODNÍK
*Pavol Dinka: O zrne a plevách

ZO ŽIVOTA SSS
* Komuniké zo zasadnutia Rady Spolku slovenských spisovateľov dňa 15.
2. 2018: Rezonancia spisovateľského kongresu

AKTUALITY
* Jana Borguľová: Zaujímavé predstavenie študentov prvého ročníka Akadémie umení v Banskej Bystrici: Hra na Ľuda Ondrejova
* Píšete nám... (Milan Polák, divadelný teoretik a kritik; Juraj Sarvaš, scenárista, režisér, herec a recitátor)
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

PREDPLATNÉ A ODBER
* Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov
* Predplaťte si Literárny týždenník

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAH RANIČIE
* Ľudovít Števko: Čakanie na nového prezidenta
* Branislav Fábry: Nemecká veľká koalícia
* František Škvrnda: Svet na okraji priepasti

TÉMA: VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY A LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
* Vincent Šabík: Literárny týždenník ako tribúna demokratizácie a suverenizácie Slovenska (IV)

ANKETA K 25. VÝROČIU VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A 30. VÝROČIU ZALOŽENIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

V MENE VÝZNAMNÝCH JUBILEÍ
* V tomto roku si pripomíname dve významné výročia – 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993) a 30. výročie vzniku Literárneho týždenníka (september 1988). Týmto jubileám sa budeme v našom časopise venovať po celý rok v rámci rozličných publicistických a literárnych foriem. Články na danú tému očakávame najmä od našich stálych priaznivcov a prispievateľov. Na úvod sme sa obrátili na čitateľov so žiadosťou o odpovede na tri anketové otázky (odpovede budeme uverejňovať na pokračovanie aj v ďalších vydaniach LT):
1. Čo pre vás znamenal vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993?
2. Naplnila samostatná slovenská štátnosť vaše očakávania a čo jej želáte do ďalších rokov?
3. Ako vnímate zástoj Literárneho týždenníka v národnoemancipačných zápasoch a v podpore štátotvorných úsilí Slovákov od jeho vzniku v roku 1988 do vzniku samostatnej SR i pri upevňovaní jej štátnosti až do súčasných dní?

Na otázky odpovedali:
* Miroslav Musil, diplomat, spisovateľ, publicista
* Stanislav Háber, básnik, spisovateľ a publicista
* Peter Bulík, spisovateľ
* Jozef Havran, elektroinžinier na dôchodku, Banská Bystrica
* Teofil Klas, básnik, Bratislava
* Miroslav Majerník, dôchodca, Stropkov

FORMULÁR – Anketa LT k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka

DIVADLO/RECENZIA
* Vladimír Blaho: Činohra SND uviedla premiéru Ibsenovej drámy HEDDA GABLEROVÁ: Klasik a je klasika
* Anna Sláviková: Krotká na našej prvej scéne* Terézia Ursínyová: Nad knihou Ivana Paríka
Fragmenty a úvahy: Človek hlbokého intelektu

REPORTÁŽ
* Alžbeta Remiášová: Prečo musel zomrieť CYRIL HOLUBY?: Tragický
príbeh z počiatku prvej Československej republiky

VIZUÁLNE UMENIE/RECENZIA
* Dušan Mikolaj: Uchádza sochárstvo do samoty? (Katarína Bajcurová: Slovenské sochárstvo 1945 – 2015: Socha a objekt. Bratislava: Slovart, 2017)

ROZHOVOR/JUBILEUM
* Rozhovor s jubilujúcim básnikom a prekladateľom VILIAMOM TURČÁNYM (zhovára sa Pavol Tomašovič)
* Viliam Turčány: Prsteň
* Štefan Cifra: Vzácne dielo národného pevca: Dr. h. c. PhDr. Viliam Turčány, CSc. (* 24. 2. 1928 Suchá nad Parnou)
* Štefan Cifra: JÚLIUS BALCO sedemdesiatročný: Jubilujúci prozaik a rozprávkar
* Bystrík Šikula: Už nám fúka do komína

SPISOVATEĽ A REGIÓN
* Marián Šimkulič: So spisovateľom MILANOM ZELINKOM o tom, ako sa stal pristašom: Až pri robote sme sa začali spoznávať
* Milan Zelinka: Zlatý človek

RECENZIE
* Ján Čomaj: Veľká panovníčka slovenskými očami (MRVA, Ivan: Mária Terézia. Bratislava: Perfekt, 2018)
* Ľuboš Jurík: Priamo k veci (ŽANTOVSKÝ, Petr: Otevřené dopisy. Praha: Ottovo nakladatelství, 2017)
* René Pavlík: Velikáni našej histórie (ŠUBJAKOVÁ, Elena: Slováci, apoštoli Slovanov. Bratislava: Dedičstvo otcov, o. z., 2017)
* Ivan V. Hudec: Chrám na prepevnom brale (JUDÁK, Viliam – MUCHA, Marek : Dom na skale: Katedrála slovom i obrazom. Nitra: Gorazd, n. f., Kňazský seminár sv. Gorazda, 2017)
* Anton Hykisch: Pozoruhodný nový román o päťdesiatych rokoch:  HYKISCH o BALÁŽOVEJ knihe Povedz slovo čisté (Literárne informačné centrum 2017),
* Anton Baláž: Pocta Imrichovi Kružliakovi: BALÁŽ o POLLÁKOVEJ knihe Imrich Kružliak. Vyznávač kráľovstva ľudského (Matica slovenská 2017)

LiteraTÚRA

KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY

SLOVO O SLOVE
* Igor Válek: Aj kniha musí mať domov

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA
* Igor Válek: O dôležitosti povestí (Ondrej Sliacky: Povesti a príbehy zmedenej Bystrice a okolia. Martin: Vydavateľstvo MS, 2017)

SPOMIENKA/VÝROČIE
* Peter Mišák: Ružomberčan z Mane
* Cena pre Ľubomíra Feldeka
* Hold Andrejovi Chudobovi

POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – marec 2018
* 1. 3. 1953 – Juraj Cintula (65)
* 14. 3. 1948 – Dušan Mikolaj (70)
* 16. 3. 1943 – Milan Lechan (75)
* 19. 3. 1973 – Zorica Horáková (45)
* 23. 3. 1978 – Ján Mičko (40)
* 25. 3. 1943 – Peter Telúch (75)

PODUJATIA
* Martin Prebudila: Vydarené spoločné podujatia ZSS a SSS v Srbsku: Prezentácie básnických zbierok
* Zlata Matl áková: Trnavská poetika
* Jozef Banáš reprezentoval v Turecku
* Výstava o Hurbanovcoch a divadle v Hlbokom: O neznámych faktoch a súvislostiach

AKTUALITY
* Literárna príloha LT LiteraTÚRA

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVEN SKÝCH SPISOVATEĽ OV
* René Kaminský: Kým som s tebou nebol. Rozmery: 130 x 190 mm, 88 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-015-4. Cena: 5,90 €

PREČÍTAJTE SI
* Romboid 1/2018
* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM
* Ľudo Majer: Spod čapice
* Milan Kupecký: Myšlienky; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Ján Kopina: Preklepy vo výsledkoch testovania – SJ
* Peter Gossányi: Aforizmy
* Alexander Scholz: Antistresoviny
* Jozef Bily: Drobničky XXL
* Natália Murat-Oravcová: Rozmach; Bez komentára
* Ján Grešák: Sexpozé: Sexplózia; Sexulant; Sexponent; Sexponát
* Imrich Kupec: Pestré všeličo: Pomery vo fľaši; Básnik; Daň

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Margita Kániková: Politika v športe
* Gustáv Rumánek, Stará Turá: Skutky sú hlasnejšie ako slová

Kresby: Ľubomír Kotrha

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-tyzdennik-7-8-2018/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984