Medzinárodná vedecká konferencia Európsky sociálny model: čo ďalej? - videozáznam (1)

Počet zobrazení: 6988

1. Úvod – Miroslav Pekník, Ľuboš Blaha 2. Jan Keller 3. Vojtech Tkáč 4. Christian Schweiger 5. Ľuboš Blaha 6. Radovan Geist 7. Diskusia 8. Peter Staněk 9. Ivan Lesay 10. Joachim Becker 11. Michal Polák 12. Diskusia 13. Ladislav Hohoš 14. Michael Hauser 15. Marek Hrubec 16. Branislav Malík 17. Diskusia

Prinášame vystúpenia z prvého dňa medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Európsky sociálny model: čo ďalej?, ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 8. – 9. októbra 2013.

1. ÚVOD: PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu Politických vied SAV, Ľuboš Blaha, garant programu konferencie

I. PANEL - Tucet omylov o sociálnom štáte
2. Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálnych štúdií Ostravskej univerzity: Tucet omylov o sociálnom štáte

II. PANEL - Sociálna dimenzia Európskej únie: mýtus alebo realita
3. Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove: Európsky sociálny model a ľudské práva
4. Christian Schweiger, MA, PhD., Fakulta výskumu vládnutia a medzinárodných vzťahov Durnhamskej univerzity: Presahujúc otvorenú metódu koordinácie: sociálna dimenzia EÚ za krízových podmienok
5. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., Ústav politických vied SAV: Slepá ulička sociálneho nacionalizmu v EÚ
6. Mgr. Radovan Geist, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského: „Sociálna Európa“ v meniacej sa inštitucionálnej štruktúre a fungovaní EÚ
7 Diskusia

III. PANEL - Ekonomická kríza a jej dôsledky na európsky sociálny model
8. Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.,
Ekonomický ústav SAV: Je európsky sociálny model udržateľný? Finančná stránka problému
9. Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., Ekonomický ústav SAV: Európske protikrízové politiky, európske hospodárske riadenie a európske sociálne modely (spoločná téma s J. Beckerom)
10. Univ. prof. Joachim Becker, PhD., Ekonomická univerzita vo Viedni: Európske protikrízové politiky, európske hospodárske riadenie a európske sociálne modely (spoločná téma s I. Lesayom)
11. Michal Polák, MSc., PhD., Ministerstvo financií Slovenskej republiky: Federalizácia či centralizácia? Krízový integračný impulz a jeho dopad na európsky sociálny model
12. Diskusia

IV. PANEL - Hodnotové ukotvdenie európskeho sociálneho modelu a jeho progresívne alternatívy
13. Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského: Transformácia sociálneho štátu
14. Mgr. Michael Hauser,  PhD., Filozofický ústav Akadémie vied ČR: Zablokovaná Európa: neoliberalizmus a politická schizofrénia
15. PhDr. Marek Hrubec, PhD., Centrum globálnych štúdií Akadémie vied ČR a Univerzity Karlovej: K európskej ekonomickej demokracii: budovanie prvých pilierov
16. PhDr. Branislav Malík, CSc., Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Sládkovičovo: Ruky, ktoré hnetú ľudskú spoločnosť
17. Diskusia

Na príprave konferencie sa podieľali:
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984