Mier musí byť naším najvyšším záujmom

Mierová petícia s podpismi viac ako 30 000 občanov v Národnej rade SR
Počet zobrazení: 2947

Občianske združenie Zjednotení za mier odovzdalo včera (18. januára 2022) do rúk predsedu Národnej rady SR petíciu „Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy“, pod ktorú sa podpísalo viac ako 30 000 občanov Slovenskej republiky. Mierová petícia vychádza z posolstva pápeža Františka, ktorý počas svojej návštevy v septembri 2021 v Bratislave vyslovil myšlienku, že naše prežité dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo posolstvom mieru v srdci Európy.

Podpísaní občania v petícii vyzývajú Národnú radu Slovenskej republiky, aby:

  1. Prijala ústavný zákon o zákaze dočasného či trvalého rozmiestnenia akýchkoľvek cudzích vojsk na území Slovenskej republiky
  2. Schválila právo na mier zakotvené v Ústave SR
  3. Vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Zmluve OSN o zákaze jadrových zbraní.

Postup pri vybavení petície

Petíciu adresovanú Národnej rade SR, ktorú podpísalo menej ako 100 000 občanov, prerokuje príslušný Výbor Národnej rady SR, ktorý určí predseda Národnej rady SR. Predpokladáme, že z vecného a obsahového hľadiska patria riešené otázky najmä do kompetencie Zahraničného výboru NR SR.

Výsledok vybavenia petície orgán verejnej správy písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov. Vo zvlášť zložitých prípadoch sa petícia vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Výsledok vybavenia petície sa musí zverejniť aj na webovom sídle orgánu verejnej správy do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

Mier – najvyššia hodnota

V roku 1893 napísala Bertha von Suttner, prvá žena – nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1905, Alfredovi Nobelovi: Mier musí byť naším najvyšším záujmom a všetko, čo slúži veci mieru, prekračuje akékoľvek osobné ohľady.“ Tento výrok je aktuálny aj v dnešnej dobe a mali by sa ním riadiť aj súčasní predstavitelia nášho štátu.

V prvom rade by sme sa chceli poďakovať všetkým mierumilovným ľuďom, ktorí sa snažia spolu s nami stať súčasťou mierovej budúcnosti Slovenska a prispeli svojím podpisom k nášmu boju za mier. Všetkých nás spája to, že máme radi Slovensko a aj touto petíciou poukazujeme na to, že chceme taký štát, ktorý si skutočne ctí mier ako najvyšší princíp, bez ktorého nie je možné vytvárať hodnoty, zabezpečovať dodržiavanie ľudských práv, rozvoj a prosperitu. „Tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo posolstvom mieru v srdci Európy... Slovensko má na to predpoklady, aby sa stalo poslom dobrej vôle, aby sa stalo prvým mierovým štátom v Európe, aby jednoducho nadviazalo na to najlepšie, čo tento národ predstavuje...,“ zaznelo v príspevku prezidenta OZ Zjednotení za mier Eduarda Chmelára na Medzinárodnom mierovom fóre Zjednotení za mier, ktoré sa uskutočnilo 21. septembra 2021 v Bratislave.

(Autorka je predsedníčkou správnej rady OZ Zjednotení za mier)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984