Niečo sa mení, podstatné ostáva

Počet zobrazení: 2295

SLOVO po zlikvidovaní Nového slova (august 1998) začalo vychádzať v marci 1999. Treba pripomenúť, že od začiatku boli texty printového Slova aj na webe a sú na ňom dodnes. Posledné číslo tlačeného Slova vyšlo v júli 2010, potom ho časť nadšencov kolektívu redakcie vydávala na internete.

V lete roku 2012 sa výbor občianskeho združenia Klub Nového slova rozhodol prevziať jeho internetové vydávanie. Stálo to nemálo úsilia – najmä pokiaľ išlo o finančné zabezpečenie osamostatnenia webového Slova –, ktoré na seba prevzal klub.

Redakčnú – aj organizačnú – prácu odvtedy nepretržite vykonával Emil Polák, niekdajší šéfredaktor Nového slova (1985 – 1995). Samozrejme, bez podpory vedenia klubu a bez autorského zázemia, ľudí, ktorí v slovenskej a aj českej publicistike niečo znamenajú, by už možno SLOVO neexistovalo. Áno, vznikli nové ľavicovo orientované stránky, ľahko však možno vystopovať, že takmer všetci ich autori začínali na SLOVE. Že sme boli týmto Bajkonurom, povedané slovami niekdajšieho šéfredaktora Nového slova Leopolda Podstupku, nás nesmierne teší. Možno by sme mohli k sebe nájsť aj cestu späť...

Z hľadiska zabezpečovania portálu SLOVO nastala pre nás dôležitá a významná zmena: k Emilovi Polákovi ako doteraz jedinému editorovi pribudla editorka Oľga Gáfriková, bývalá redaktorka Nového slova.

gafrikova_olga_250x320.jpge.polak_250x320.jpg

Oľga Gáfriková                                                    Emil Polák
ogafrikova@gmail.com
                                      polak.emil@gmail.com

Vážení čitatelia, ale najmä autori a autorky, odteraz sa teda môžete so svojimi textami obracať s rovnakou dôverou na dvoch editorov, Emila Poláka a Oľgu Gáfrikovú, pričom príspevky nie je potrebné zasielať obom súčasne, stačí si vybrať jednu z adries.

Základné charakteristiky www.noveslovo.sk, pravidlá kontaktu s autormi a publikovania príspevkov, ako aj myšlienkového zamerania ostávajú zachované a OZ Klub Nového slova považuje zabezpečovanie tohto portálu aj naďalej za svoju prvoradú úlohu. Prihlásil sa k nej dobrovoľne a dobrovoľne pri nej zotrváva napriek všetkým ťažkostiam a problémom, ktoré práve z princípu dobrovoľnosti a bezplatnosti môžu vyplynúť.

Pri tejto príležitosti by som sa preto chcel úprimne poďakovať Emilovi Polákovi, ktorý zabezpečovaniu portálu nezištne venoval takmer 10 rokov svojho každodenného života, ale aj našim autorom, ktorí publikujú bez nároku na honorár. Dúfam, že spoločné presvedčenie, že Slovensko potrebuje kultivovaný priestor na ľavicovú diskusiu a ľavicovú interpretáciu dejov okolo nás, nám vydrží ešte veľa rokov.

Jozef Lysý,
predseda OZ Klub Nového slova

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984