Osoby v terajšej vláde nemajú morálny kredit na vyhlásenia v mene SR a jej občanov

Len 29 percent voličov volilo vládne strany
Počet zobrazení: 4848

Politické strany, z ktorých je dnes zložená vláda SR, volilo v ostatných voľbách 29,4 percenta voličov. To znamená sotva 1/3 /jedná tretina/ z počtu občanov Slovenska s právom voliť.

Dnes členovia tejto vlády vydávajú vyhlásenia, vyslovujú tvrdenia a prijímajú opatrenia, s ktorými nesúhlasí prevažná časť občanov Slovenska. Je zrejmé, že už aj časti ich voličov „sa otvorili oči“ a dnes ľutujú, že ich volili. Je to zrejmé z reakcií ľudí v každodennom živote.

koaltrhy.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Len nedávno napríklad Eduard Heger, ktorý sedí v kancelárii predsedu vlády, vyhlásil, že Slovenská republika neustúpi z pozície vo vzťahu k Ukrajine, aby jej bol udelený status kandidáta členstva v Európskej únii. Podľa neho ide o to, aby sa Ukrajina dostala na potrebnú úroveň, aby sa mohla stať plnoprávnym členom únie. Tiež uviedol, že aj keď na 100 percent sme závislí od dodávok ropy z Ruska a na 85 percent od dodávky plynu, „nepôjdeme na žiadne ústupky“.

Pritom ani Heger, ani jeho spolupútnici vo vláde zrejme nemajú ani páru o tom, ako inak ako z Ruska zabezpečiť pre občanov Slovenska dostatok energetických zdrojov. Ani o tom, ako nedopustiť zvyšovanie cien základných produktov.

Prečo sa Heger hrá na veľkého geopolitika, stratéga a principiálneho politika, ak má v krajine, ktorú má riadiť, stovky iných problémov, ktoré nerieši?

Prečo vyhlásenia v duchu podobného obsahu vyslovujú v súvislosti s vojenskou operáciou Ruska na Ukrajine i ďalšie osoby, ako Naď, Korčok, Dostál, Klus a iní? Prečo okrem vyhlásení posielajú na Ukrajinu zbrane a bojovú techniku, čím prispievajú k premene vojenskej operácie na krvavú vojnu?

Vedia oni vôbec, aký je skutočný záujem ukrajinských občanov? Ako poznajú ich postoje, ak nepoznajú ani postoje ľudí vo vlastnej krajine? Čo urobili premiér, ministri, ale i prezidentka, aby ešte predtým tlačili ukrajinských predstaviteľov k plneniu minských dohôd? Čim mohli predísť vojenskému zásahu.

Ako už bolo vyslovené mnohokrát, títo ľudia nemajú ani politický, ani morálny, ani vzdelanostný predpoklad na to, aby robili politiku v prospech občanov Slovenska a v prospech krajiny ako celku. Sú to len „opakovači“ slov, ktoré počuli z úst predstaviteľov niektorých mocností a niekoľkých krajín na Západe. Ako a čím boli a sú motivovaní, to už je vecou histórie a ich vlastného svedomia.

Dve tretiny voličov občanov Slovenska nepodporilo súčasné strany a nimi vybrané osoby a nechcelo ich vidieť na vládnych postoch. Takže ich vyhlásenia a ich postoje a činy nemajú oporu v názore ľudí. Preto by mali byť svojich funkcii čo najskôr zbavení.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984