Stručná bilancia
Slova v roku 2020

Počet zobrazení: 3571

kns_pf_2021-843.jpg


V roku 2020 navštívilo stránku Slovo 592 697 čitateľov, z toho jedinečných návštevníkov bolo 254 606, zobrazenie stránky dosiahlo číslo 1 372 051.
Uverejnili sme 970 príspevkov, vrátane videozáznamov, blogov a statusov.

Najfrekventovanejší autori:  
1. Branislav Fábry                  (54)
2. Oskar Krejčí                       (47)
3. Peter Juza                           (46)
    Mikuláš Kočan                   (46)
4. Rastislav Tóth                    (44)
5. Štefan Nižňanský               (37)
6. Dušan Piršel                      (35)
7. Zdeněk Hrabica                 (31)
8. Milan Benkovský                (30)
9. Gabriela Rothmayerová   (28)
10. Ľubo Dzurák                    (25)
11. Emil Višňovský                 22)
12. Braňo Ondruš                  (21)
13. Ferdinand Vrábel            (20)
14. Michal Havran                 (18)
15. Jozef Schwarz                  (15)
16. Richard Sťahel                (14)
17. Vladimír Blaho                 (13)
18. Pavol Suško                     (12)
      František Škvrnda st.       (12)
19. Ján Bábik                          (11)
20. Jozef Beňa                       (10)

Karikatúry:
Ľubomír Kotrha (5 sólo kresieb, 95 ilustrácií k článkom)

Táto kresba mala ku koncu minulého roku 8 213 „prečítaní“, ale je na titulnej stránke Slova nepretržite od 4. marca 2020.

matobalony-843.jpg

„Urobím všetko pre to, aby Slovensko malo vládu, na ktorú knižky dejepisu
budú spomínať, že bola najlepšia.“

Igor Matovič, 4. 3. 2020


Aforizmy:
Ján Grešák                (34)
Vlado Javorský          (15)
Štefan Švec                (10)
 

Rebríček najčítanejších príspevkov vo webovom Slove od jeho vzniku
(Pravda, odvtedy prišlo k viacerým zmenám stránky, takže rebríček nemusí byť úplný)


1. Redakcia – 31. 12. 2013 Miroslav Válek: Zima a iné básne  (55 402)
2. Ľuboš Blaha – 15. 7. 2014: Pohoda vôbec nie je v pohode (44 873)
3. Eduard Chmelár – 17. 3. 2003: Slovensko ovládol hon na bosorky (37 103)
4. Ivan Dubovský – 1. 7. 2013: Žalujem likvidátorov slovenského poľnohospodárstva (33 032)
5. Redakcia – 28. 1. 2019: Od roku 1945 zabili USA od 20 do 30 miliónov ľudí (30 390)
6. Branislav Fábry: 29. 9. 2014: Pochybnosti o americkej vojne v Sýrii (26 411)
7. Francis Robinson – 11. 3. 2013: Zvyky a tradície moslimov (26 151)
8. Redakcia – 8. 1. 2013: Gustáv Husák: Nové slovo (25 601)
9. Eduard Chmelár – 23. 2. 2017: Nejasná správa o konci jednej diskusie (25 095)
10. Redakcia – 12. 4. 2014: Viktor Timura: Zamlčané dejiny (24 797)
11. Martina Ferenčíková – 18. 12. 2002: Symbolika slov a čísel (24 062)
12. Eduard Chmelár: Kto spôsobil druhú svetovú vojnu (23 796)
13. Lukáš Perný – 28. 12. 2014: Modernista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie  (22 872)
14. Vladimír Blaho – 12. 6. 2009: Po stopách Mediciovcov (21 865)
15. Redakcia: Ladislav Novomeský: Báseň a iné básne (20 247)
16. Redakcia – 16. 7. 2017: Miroslav Válek: Po písmenku a iné básne (20 145)
17. Ľuboš Blaha – 31. 7. 2002: Pohoda, aká má byť (19 813)
18. Jozef Krško Poodhalenie legendy Róbert Bezák (18 161)
19. Lukáš Perný – 19. 12. 2012: Biblia Francúzskej revolúcie a priamej demokracie (17 503)
20. Roman Michelko – 28. 11. 2013: Vývoj politického systému v rokoch 1989 – 2013 (16 413)
21. Ľuboš Blaha – 21. 9. 2014: Koniec Európy: staneme sa americkou kolóniou? (15 981)
22. Lukáš Perný – 3. 12. 2013: Reflexia masovej kultúry u T. V. Adorna v komparácii s Gassetovou teóriou davov (15 484)
23. František Škvrnda st. – 21. 9. 2012: Sovietski maršali – priebeh a výsledky druhej svetovej vojny (12 616)
24. Pavel Koyš – 31. 12 2016: Takú lásku čakaj (9 494)


Uchádzame sa aj naďalej o vašu podporu

Poďakovanie v mene redakcie, ale aj za všetkých čitateľov a priaznivcov Slova patrí autorom všetkých príspevkov, pretože len vďaka ich nezištnému prispievaniu Slovo stále žije a udržiava si svoju úroveň.

Stálym čitateľom Slova je známe, že všetci autori píšu pre Slovo bez nároku na honorár, aj celá redakčná práca je dobrovoľná. Náklady sú len na prevádzku stránky: čiastočne ich uhrádzame z  inzercie, zvyšok vykrývame z dobrovoľných príspevkov vás, našich čitateľov. Všetkým, ktorí v uplynulom roku Slovo podporili, ďakujeme.

O vašu podporu sa uchádzame aj v nastávajúcom roku. Onedlho sa opäť budú „upisovať“ dve percentá.  Budeme radi, ak vaše 2 % budú smerovať práve na podporu činnosti Klubu Nového slova a Slova.

Ak chcete podporiť konkrétne Slovo a vaša situácia vám to umožňuje, môžete svoj príspevok poukázať na číslo účtu:

2624852008/1100 variabilný symbol 52525,

číslo v tvare IBAN SK8211000000002624852008
variabilný symbol 52525

Emil Polák, editor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984