Výzva – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov!

Počet zobrazení: 9812

* AK CHCETE PODPORIŤ VÝZVU, KLIKNITE NA TENTO RIADOK *
 


Výzva Spolku slovenských spisovateľov
 

Neakceptovateľný postup firmy Arthur DS, s. r. o., vo veci Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave

Klub slovenských spisovateľov vyše tridsaťpäť rokov slúžil slovenskej spisovateľskej obci, vydavateľským a časopiseckým redaktorom či publicistom i ďalším umelcom a vzdelancom. Bol miestom osobných aj pracovných stretnutí mnohých osobností slovenskej literatúry, umenia a vedy, ktorých prínos do našej národnej kultúry je neoceniteľný.

Klub do roku 2013 prevádzkoval Literárny fond. Po uzavretí nájomnej zmluvy nevýhodnej pre Spolok slovenských spisovateľov s firmou Arthur DS, s. r. o., ktorý požiadal súd o jej vyhlásenie za neplatnú, sa, žiaľ, prevádzka klubu skončila. Po kratšej letnej prestávke sa prevádzka obnovila – na základe iniciatívy spisovateľov a vedúceho klubu Ondreja Antovszkého. Dňa 20. júla t. r. sme sa – v ozname na vstupných dverách do budovy – s poľutovaním dozvedeli, že Klub spisovateľov končí. Spolok slovenských spisovateľov vzápätí vyzval nájomcu – firmu Arthur DS, s. r. o., aby nezmenila účel využívania tradičného klubu spisovateľov a zachovala jeho fungovanie.

Navzdory tomu sa však 27. júla t. r. objavil nad vstupným schodiskom do Klubu slovenských spisovateľov veľký baner s nápisom ARTHUR NIGHT CLUB a s vyobrazením striptízovej tanečnice, ktorý avizuje otvorenie nočného striptízového klubu v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov.

Toto jednostranné úsilie nájomcu budovy firmy Athur DS zriadiť – bez konzultácie so Spolkom slovenských spisovateľov ako 50 % spoluvlastníkom budovy – v priestoroch klubu nočný striptízový klub považujeme za poburujúci a provokatívny zámer znehodnocujúci genia loci Klubu slovenských spisovateľov. O to väčšmi, že uvedený zámer nemá žiadnu oporu ani v zmluve o prenájme, na ktorú sa Arthur DS odvoláva ako na platnú, napriek tomu, že zmluva je predmetom súdnej žaloby vo veci jej neplatnosti.

Z uvedených dôvodov sa obraciame na ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča s návrhom na zaradenie Klubu slovenských spisovateľov do zoznamu kultúrnych pamiatok – vrátane jeho interiéru, reliéfnych portrétov slovenských spisovateľov od významných slovenských sochárov (ktoré sa t. č. nachádzajú v depozite Literárneho fondu) a umeleckej plastiky Trojstrom – vývoj slovanského písma od akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej (ktorá bola inštalovaná vo foyer nad vstupom do klubu), ako aj v kontexte, že autorom pôvodnej architektonickej štúdie budovy v klasickom vydaní vrátane Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave bol jeden z našich najvýznamnejších architektov 20. storočia prof. Jozef Lacko, o. i. projektant Mostu SNP v Bratislave.

Zároveň žiadame firmu Arthur DS, aby bezodkladne rokovala so SSS ako relevantným partnerom i s Literárnym fondom o ďalšej prevádzke Klubu slovenských spisovateľov.

Obraciame sa na spisovateľskú, umeleckú komunitu a celú kultúrnu verejnosť s výzvou na podporu úsilia zachrániť Klub slovenských spisovateľov!


Viac tu: http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/vyzva-sss-zachranme-klub-slovenskych-spisovatelov/


SÚVISIACE:
Možné vyhlásenie Domu spisovateľov za NKP posúdi Pamiatkový úrad SR
Jozef Banáš: Nemám nič proti striptízu. Ale nie v klube spisovateľov
Gustáv Murín: Gangsterská drzosť  „developérov“
Gustáv Murín: Striptízová tyč vylepší interiér našej Opery

Fotozdroj:  gumurin.blog.pravda.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984