Záver roka v znamení „hudby“

Počet zobrazení: 4969

Keďže nielen v komerčných, ale často aj vo  verejnoprávnych (mienkotvorných) médiách sa v prípade použitia slova hudba väčšinou myslí iba hudba populárna (hoci práve tá by si niekedy zaslúžila úvodzovky), provokačne som dal v nadpise do úvodzoviek hudbu, ktorú odborníci nazývajú artificiálnou a laici vážnou. Tá sa potom, čo sme v posledných desaťročiach odmietli heslo komunistického hudobného vedca a politika Zdenka Nejedlého „s lidem výš“, ešte viac stala záľubou iba vybranej menšiny spoločnosti. Aj keď v komercionalizovanej spoločnosti sa táto tendencia stala celosvetovým fenoménom, na rurálnom a pastierskom Slovensku (ako počiatkom deväťdesiatych rokov neinformovane označil našu vlasť taliansky politik Spadolini) je tento trend vari ešte zjavnejší než inde. „Zlatým vekom“ pre vážnu hudbu sa stávajú aspoň vianočné sviatky, a to nielen v metropole, ale aj v menších mestečkách. Iba verejnoprávna televízia na druhom programe tento rok ponúkala adventné koncerty takmer výlučne s osobnosťami rôznych žánrov populáru. Svetlou výnimkou bol prenos vianočného koncertu na TA3 s účasťou popredných slovenských operných spevákov a Bratislavského chlapčenského zboru a paradoxne (alebo dnes už zákonite?) zorganizovaný nie štátnou kultúrou, ale vďaka súkromnej agentúre.

saturova.jpg

V čase Adventu a Vianoc si prídu na svoje mnohé spevácke zbory, ktoré počas roka majú len málo príležitostí na verejné prezentovanie pred publikom, ktoré sa zvyčajne riadi starým českým úslovím „nežli Bacha raději Vlacha“. Ešte v hlbokom novembri sa ku Dňu baníkov rozhýbala STV2 (v rámci nedeľného náboženského vysielania) a televíznym divákom sprostredkovala prenos z Prievidze, kde Spevácky zbor Rozkvet a tamojší orchester ZUŠ predviedli starú, skladateľom Zdenkom Mikulom prepracovanú tzv. Banícku omšu. V posledný novembrový deň zasa mesto Trnava zorganizovalo koncert spevákov pochádzajúcich z tohto regiónu v Kostole sv. Jakuba. Popri barytonistoch zo súboru SND Pavlovi Remenárovi a Danielovi Čapkovičovi vystúpili miestne rodáčky – mezzosopranistka Lucia Duchoňová  a sopranistka Lucia Kubeková, ktoré celkom príjemne prekvapili. Ozdobou koncertu však bol basista Štefan Kocán, operný spevák svetovej extratriedy. Jeho „čierny bas“ je v dnešných časoch, kedy väčšina basistov by patrila skôr k odboru bas-barytón, unikátom. Ten istý spevák následne zažiaril v opere SND v rozsahom menšej, no vďačnej úlohe Dona Basilia v Rossiniho opere Barbier zo Sevilly, kde popri Alešovi Jenisovi hlavné postavy vytvorili ďalší hostia: Adriana Kučerová (úlohu Rosiny má pripravenú pre Prahu i Viedeň) a Rus Anton Rositsky.

Bohatú koncertnú produkciu ponúkla Slovenská filharmónia. Na koncerte 26. novembra vianočno-sakrálna atmosféra bola zastúpená ešte len okrajovo. Na úvod zaznela rarita –  Notturno Ges dur talianskeho skladateľa Giuseppe Martucciho, ktorý sa narodil v tom istom roku ako populárny Giacomo Puccini, no venoval sa výlučne symfonickej a komornej hudbe. Jeho skladba zaujala výraznou melodickosťou. Prvý klavírny koncert Frederika Chopina zahrala technicky kvalitná kórejská klavirista  Su Yeon Kim a do sakrálnej atmosféry sme sa dostali pri Haydnovej Omši d mol napriek trocha málo výraznému prejavu rakúsko-talianskeho dirigenta Eralda Salmieriho. Z kvarteta sólistov ma najviac uspokojila sopranistka  Martina Masaryková, solídnym výkonom prekvapil aj tenorista Jozef Gráf, kým Petra Noskaiová (pôsobiaca v ČR) a Tomáš Šelc sú ostrieľanými koncertnými spevákmi.

Predvianočné obdobie akoby volalo späť k rodnej hrude aj našich umelcov skvele reprezentujúcich našu krajinu v zahraničí. Tak sme mohli počuť už spomínaného basistu Štefana Kocána a sopranistku Adrianu Kučerovú, ale na koncertne prenášanom TA3 aj mezzosopranistku Janu Kurucovú a takisto v Nemeckú pôsobiaceho mladého barytonistu Richarda Švedu. Neplatí to však len o spevákoch. Na abonentnom koncerte SF (17. a 18. decembra) sa za dirigentským pultom objavil mimoriadne medzinárodne úspešný Juraj Valčuha. Už viac rokov je šéfom Národného symfonického orchestra RAI v Turíne a dirigoval viaceré orchestre svetového významu. Teraz  pod jeho vedením Slovenská filharmónia (na rozdiel od matnejšie stvárnenej Schubertovej symfónie) výborne zahrala náročnú Alpskú symfóniu Richarda Straussa plnú dynamických kontrastov a zvukomalebných pasáží. U dirigenta sme obdivovali jeho striedme, no mimoriadne elegantné gesto.

Lahôdkou pre priaznivcov krásneho spevu bol Vianočný koncert agentúry KAPOS venovaný slovenskej sopranistke pôsobiacej v ČR a úspešnej v zahraničí – Simone Houda Šaturovej. Speváčka má vynikajúcu techniku, štýlový a precítený prejav. Na koncerte zaspievala ukážky od Händla, cez Mozarta, Rossiniho, Donizettiho, Gounoda až po vianočné piesne. Partnerom jej bol sólista opery SND Pavol Remenár, Slovenskú filharmóniu dirigoval s prehľadom Jaroslav Kyzlink, ktorý kedysi pôsobil v SND ako šéfdirigent. Do koncertu (aj ako spoluorganizátor) sa zapojil i Spevácky zbor Lúčnica. Zatiaľ Spevácky zbor mesta Bratislavy (s dirigentom Ladislavom Holáskom) koncertoval v parížskom chráme Madeleine.

Medzi predvianočnými koncertmi ani tento rok nemohlo chýbať uvedenie Rybovej vianočnej omše (13. 12.), ktorú so Slovenským komorným orchestrom uviedol aktívny Spevácky zbor Lúčnica (zbormajsterka Elena Matušová) . Rovnako aktívny je aj Bratislavský chlapčenský zbor Magdy Rovňákovej (vystúpi tesne pred Vianocami) a Slovenská filharmónia (s dirigentom Rastislavom Štúrom) sa rozlúči so svojím publikom na Silvestra koncertom na ľahšiu nôtu. Silvestrovský a novoročný koncert ponúka aj Opera SND. Pri ceste na koncerty do Reduty sa vám však môžete stať, že na Hviezdoslavovom námestí začujete aj spev niektorého z ďalších bratislavských zborov. Škoda len, že Bratislavčania nemajú rovnaký záujem o náročnejšie hudobné produkcie aj počas celého roka, hoci mierne omladzovanie publika Slovenskej filharmónie vzbudzuje určité nádeje. Rovnako je na škodu veci, že v Slovenskom rozhlase vytesnili vážnu hudbu len do signálom málo pokrytej stanice Devín. Tá je však skôr určená ľuďom s už vyhraneným pozitívnym vzťahom k vážnej hudbe než tým, ktorí si tento vzťah jen začínajú budovať. Práve tých je schopná osloviť aj dramaturgia vianočných koncertov, na ktorých sa striedajú koledy, populárne sakrálne skladby (ako napríklad rôzne verzie skladby Ave Maria) s tými najznámejšími opernými áriami. Škoda, že Vianoce netrvajú celý rok.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984