Ad.: Dr Ehrenwald a sociálna onymia

Počet zobrazení: 2419

Pred vyše rokom – v máji 2020 – som uverejnil príspevok Dr Ehrenwald a sociálna onymia, ktorým som reagoval na naše slovenské premazávanie/vymazávanie historickej pamäti.

Nedávno (6. októbra 2021) došiel do redakcie ohlas Vladimíra Sklenku. Píše: „Veľmi málo je k tomu, ja som len teraz bádal po Kataríne Kalužayovej – po ktorej bola tiež ulica u nás v Banskej Bystrici pomenovaná po 2. svetovej vojne. Pán doktor Ferdinand Ehrenwald sa narodil 31. marca 1896, vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe, v roku 1927 si otvoril ambulanciu v Banskej Bystrici. Bol vo vedení krajského vedenia KSČ XXII. kraja. Po potlačení povstania ho pravdepodobne chytili nacisti aj s Katarínou Kalužayovou a popravili. Boli po nich pomenované ulice a v roku 1956 mali byť pomenovania ulíc zrušené a nahradené pamätnými tabuľami na domoch, v ktorých bývali v Bystrici. MUDr. Ehrenwald býval v dome na ulici Kapitulská č. 17.“

V momente sa mi vybavilo aj meno Kataríny Kalužayovej, ak si dobre pamätám, vtedy tak pomenovali dnešnú Lazovnú ulicu... Ohlas pána Vladimíra Sklenku ma potešil. Poznám ho (mediálne) ako výborného dvorného, presnejšie mestského banskobystrického historika. Verím, že prispeje k opätovnému konkrétnemu „zaľudneniu“ nedávnej histórie a návratu zamlčovaných mien do verejného priestoru. Možno aj spôsobom z roku 1956, kedy „mali byť pomenovania ulíc zrušené a nahradené pamätnými tabuľami na domoch, v ktorých bývali v Bystrici“. Myslím si, že pre súčasných bystrických „mešťanostov a radných“ to nemusí byť neriešiteľný problém.

Uznanie vyslovujem spracovateľom publikácie Osobnosti mesta Banská Bystrica, ktorou prispeli, ako píše zostavovateľka Soňa Šváčová, „do mozaiky poznania o našom meste i o nás samých“. Jedným zo spracovateľov je i Vladimír Sklenka. Dúfam, že výsledky jeho bádania sa objavia aj v zozname významných osobností mesta a uzrú svetlo sveta v tlačenej i elektronickej podobe. Čoskoro.
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984