Kniháreň 2022 – jún 2

Počet zobrazení: 16930

Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin | Jaroslav Rezník: Ľudovít Štúr. Génius národa a Európy | Tomáš Černák: Všetku moc do rúk ľudu! Politický vývoj na Slovensku po Februári 1948 | Peter Daubner (ed.): Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha

puskin_onegin_slovart.jpgAlexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin

Eugen Onegin patrí medzi vrcholné diela A. S. Puškina a klenoty svetovej literatúry. Román opisuje život ruskej spoločnosti v prvej polovici 19. storočia. Onegin je prototypom tzv. zbytočného človeka, nemá nijaké životné ciele a všetky jeho snahy sú odsúdená na zánik, aj keď kedysi bol vzdelaným a nadaným človekom. Odcestuje z Petrohradu na vidiek za umierajúcim strýkom, a hoci o tom zatiaľ netuší, práve tam stretne svoju osudovú lásku Tatianu. Nezameniteľný preklad Jána Štrassera dopĺňajú úchvatné ilustrácie mladej talentovanej ilustrátorky Lenky Šimečkovej.
Slovart 2022, 272 strán


reznik_stutz.jpgJaroslav Rezník: Ľudovít Štúr. Génius národa a Európy

Monografická publikácia predstavuje Ľudovíta Štúra ako vedca a politika, ktorý sa zaradil medzi najvýznamnejších európskych mysliteľov svojej doby. Monografia má tri časti: v prvej predstavuje nehnuteľné literárne pamiatky – múzeá, pamätné izby, pietne miesta a pomníky na pamäť Štúrovho života a diela. V druhej časti uvádza v chronologickom poradí jeho literárne, historické, jazykovedné a publicistické diela so stručnými anotáciami o ich obsahu. Tretia časť zahŕňa informácie o edične spracovanej tvorbe Ľudovíta Štúra, beletristické, biografické, historické a literárnohistorické knižne a výnimočne aj v časopisoch vydané diela o jeho osobnosti.
Slovart, január 2022, 240 strán


cernak_februar_1948.jpegTomáš Černák: Všetku moc do rúk ľudu! Politický vývoj na Slovensku po Februári 1948

Monografia je založená na výskume v slovenských a českých archívoch, na štúdiu dobovej tlače a periodík a na sekundárnej literatúre. Pri skúmaní vychádza najmä z fondov ÚV KSS v Slovenskom národnom archíve v Bratislave a z fondov ÚV KSČ uložených v Národním archivu České republiky v Prahe.
Prvá časť monografie Všetku moc do rúk ľudu! je venovaná februárovým udalostiam roku 1948 v ČSR s dôrazom na politický vývoj na Slovensku. Stručne približuje aj politický vývoj v predchádzajúcich rokoch.
Druhá časť knihy približuje vznik a pôsobenie akčných výborov Národného frontu, ktoré realizovali čistky v celej spoločnosti a odstránili skutočných alebo potenciálnych odporcov komunistického režimu. Zameriava sa najmä na tzv. očistu verejného života prebiehajúcu na Slovensku, ktorá sa začala realizovať už ku koncu vládnej krízy. Boli to práve akčné výbory, ktoré sa pre komunistickú stranu stali dôležitou súčasťou pri nástupe a následnom upevňovaní moci.
Tretia časť publikácie zaznamenáva procesy ovládnutia zákonodarných i výkonných orgánov komunistickou stranou a taktiež prípravu novej ústavy a priebeh volieb. Sleduje vývoj v slovenských národných orgánoch, teda v Slovenskej národnej rade (SNR) a Zbore povereníkov v prvých mesiacoch po Februári 1948. Práve na pôde Predsedníctva ÚV KSS sa veľmi rýchlo po prevzatí moci začalo rozhodovať o ďalšej činnosti a o personálnom obsadení národných orgánov, ktoré sa tak dostali plne pod kontrolu komunistov a stratili reálny vplyv na politické dianie. V súvislosti s prijatím novej Ústavy 9. mája približuje táto časť knihy aj rokovania týkajúce sa právomocí slovenských národných orgánov a postavenia Slovenska v rámci ČSR.
Štvrtá časť knihy mapuje samotnú KSS, jej politický vývoj, členstvo a organizačnú štruktúru od februárových udalostí až do jesene roku 1948. Sleduje rozhodnutie o zjednotení KSS s KSČ a náznaky sporov medzi jednotlivými predstaviteľmi strany, ktoré sa neskôr naplno prejavili v kampani proti tzv. slovenským buržoáznym nacionalistom.
Ústav pamäti národa 2022, 148 strán

idea_socializmu_daubner_a_spol.pngPeter Daubner (ed.): Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha

Z úvodu editora: Idea socializmu, ktorú filozoficky, politologicky a sociologicky reflektuje táto kniha, je, celkom pochopiteľne, širšia, než je možné zachytiť v rámci možností jednej publikácie. Ako jej editor preto dúfam, že jednotlivé kapitoly, ktoré táto kniha obsahuje, budú prínosom pre odbornú, ale i laickú diskusiu o možnostiach, ktoré táto normatívno-ontologická kategória ponúka z hľadiska politickej a sociálnej filozofie a sociálnych vied. Pevne verím, že táto publikácia prispeje k akcelerácii teoretických diskusií o súčasnosti a budúcnosti socialistických myšlienok, ako aj ku kritickému zamysleniu sa nad ich praktickou realizáciou.
Filozofický ústav SAV 2022, 216 strán, náklad 100 kusov

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984