Príčiny kritickej situácie v súdnictve (podľa Štefana Harabina)

Neodborné a nekvalifikované riadenie rezortu ministerstva spravodlivosti nedostatočná kontrola
Počet zobrazení: 1021
  • neodborné a nekvalifikované riadenie rezortu ministerstva spravodlivosti
  • nedostatočná kontrola
  • nekoncepčná, nekvalifikovaná a niekedy až chaotická rezortná legislatíva ministerstva spravodlivosti (doposiaľ nebol zefektívnený a odformalizovaný trestný a civilný proces)
  • nevyhovujúce personálne rozloženie sudcov na jednotlivých súdoch
  • neexistencia osobitných inšpektorov, ktorí by bez zásahu do sudcovskej nezávislosti previerkami zisťovali subjektívne sudcom zavinené prieťahy v súdnom konaní
  • nezníženie vysokého počtu pracovníkov ministerstva spravodlivosti (teraz je ich asi 280, hoci pred rokom 1989 ich bolo maximálne 90)
  • permanentná škandalizácia a dehonestácia sudcov pri nerešpektovaní princípu prezumpcie slušnosti a prezumpcie neviny
  • politizácia justície a sudcovského stavu ministrom J. Čarnogurským (politické odvolávanie súdnych funkcionárov a politické ataky na sudcov)
  • dlhodobé a neustále porušovanie Ústavy SR a príslušných zákonov samotným ministrom spravodlivosti J. Čarnogurským (napr. vlámanie sa do bytu sudcu dr. J. Štefanku bez rozhodnutia súdu, plytvanie so štátnymi finančnými prostriedkami na iné než zákonom stanovené účely)
  • právna neistota sudcov v oblasti sociálno - mzdového zabezpečenia vzhľadom na tajne pripravované legislatívne zámery o znižovaní platov sudcov

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984