Politika

A intelektuál. Nikde sa tak ľahko nestráca aureola poznania ako vo vzťahu k moci. Intelektuáli po vstupe do politiky si len výnimočne dokázali udržať svoju integritu, a až príliš ľahko, často dokonca akoby s nadšením, sa menili na tárajov a intrigánov.
Počet zobrazení: 1445

a intelektuál. Nikde sa tak ľahko nestráca aureola poznania ako vo vzťahu k moci. Intelektuáli po vstupe do politiky si len výnimočne dokázali udržať svoju integritu, a až príliš ľahko, často dokonca akoby s nadšením, sa menili na tárajov a intrigánov. Nemusí to vždy končiť tak, nakoniec aj na Slovensku by sme našli príklady, keď sa premena vedca na politika podarila. O tom, že záujem o politiku a intelektuálnosť môžu žiť v produktívnej väzbe hovorí aj príklad profesora Shlomo Avineriho.

Shlomo Avineri je autorom kníh a štúdií, ktoré obstáli aj v najprísnejšej skúške intelektuálnej náročnosti. Jeho knihy o Marxovi, Hegelovi, Hessovi, genéze moderného sionizmu, o vzťahu liberalizmu a komunitarizmu, o politických dimenziách náboženstva patria dnes už ku "klasike" sekundárnej literatúry. Predovšetkým kniha o Hegelovom ponímaní moderného štátu už skoro tri desaťročia patrí k prioritám všetkých, kto sa o tieto témy naozaj zaujíma. Shlomo Avineri však nezostal "akademickým" filozofom. Dokázal využiť podnety klasikov sociálnej filozofie aj pri analýze živých problémov súčasnosti a jeho analýzy izraelskej politiky, diania v súčasnom svete sa vyznačujú jasnosťou, schopnosťou odpútať sa od malicherností každodennosti, od naivného moralizovania, a to bez toho, aby ich autor stratil schopnosť hovoriť jasne áno a nie, ktoré vždy patrilo k racionálnej politike. Predovšetkým je potrebné oceniť schopnosť vidieť dianie v historickej perspektíve, bez toho, aby dejiny mýtizoval, premieňal na novodobé božstvo, ktorého moci nikto nedokáže uniknúť.

Izrael je krajina, kde sa ako v onej povestnej "kvapke vody" zrkadlia vari všetky konflikty súčasného sveta, kde všetky veľké spory súčasného sveta sú zároveň aj vnútornými konfliktmi izraelskej spoločnosti. Stretáva sa v nej Západ a Východ, Sever i Juh. Klasické spory ľavice a pravice sú prekrývané spormi medzi modernizátormi a tradicionalistami. A k tomu ešte pristupujú napätia medzi Židmi a Arabmi a napätia - latentné i otvorené - medzi imigrantmi vari zo všetkých kútov sveta. Umenie politickej analýzy sa osvedčuje na schopnosti znášať tieto spory, orientovať sa v nich, nedať sa strhnúť vášňami krátkodobosti. Prednášky prof. Avineriho o izraelskej zahraničnej politike a o probléme nacionalizmu v krajinách strednej Európy ukázali, že práve túto schopnosť má. Čo prekvapilo u nás a čo by malo byť vari najväčšou inšpiráciou, schopnosť vžiť sa do protivníka, rekonštruovať spôsob ako vidí svet aj on, nepovažovať ho vopred za iracionálnu bytosť, s ktorou sa dá a má hovoriť len z pozície sily. Nakoniec skúsenosť izraelskej politiky dosvedčuje, že len z pozície sily sa nakoniec nedá riešiť nijaký problém. Sila má zmysel len vtedy, keď je dopĺňaná intelektom, schopnosťou dohodnúť sa. Pokiaľ je politická skúsenosť prenosná, tak vari toto by mohlo byť podnetom aj pre nás.

Čítajte rozhovor v rubrike Súvisiace

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984