Reklama
banner2-01-1509979936.png
Reklama

MICHAEL ALBERT


Prekonať kapitalizmus znamená presadzovať všeobecne platné hodnoty: rovnosť, solidaritu, rozličnosť, samosprávu a ekologickú rovnováhu.