Modra si váži a obnovuje svoje historické pamiatky

Počet zobrazení: 8063

V penzióne Harmónia v Modre bola v letných mesiacoch tohto roku úspešná výstava dobových a súčasných fotografií zo slobodného kráľovského mesta Modra, ktorá dokumentovala jeho bohatú históriu. Výstavu zorganizovala Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre v spolupráci Academiou Istropolitana Nova vo Svätom Jure, mestom Modra a ďalšími organizáciami. V kolekcii dobových fotografií boli historické zábery z Modry, letoviska Harmónia a z viac ako 120-ročnej činnosti Modranského turistického spolku. Osobitnú pozornosť pútala prehliadka dokumentačných materiálov o obnove vinohradníckych, meštianskych a cirkevných pamiatok v Modre. Academia Istropolitana Nova vo Svätom Jure poskytla názorné dokumenty o obnove historických budov v kráľovskom meste,  ktoré predstavil  Ing. arch. Michal Škrovina.    

16_modra_s_duhou.jpg       
Pohľad na Modru s dúhou.

„Ocenenie za príkladnú obnovu“ získali:
V roku 2010
- Múzeum ľudovej školy v Kráľovej, Národná ul. č. 16, vlastník Cirkevný zbor ECAV v Modre Kráľovej,
- Reštaurácia U Richtára, Štúrova č. 93-95, vlastník Ing. Július Kasa, Alena Kasová,
- Rodinný dom,  Štúrova č. 43, vlastník JUDr. Jarmila Michalková, Ing. Samuel Michálek z Piešťan, rodina Plánovská z Bratislavy a rodina Predmerská z Piešťan.
V roku 2011
-
Hotel Sebastian, Dukelská č. 4, vlastník objektu Elizabeth Slovakia s.r.o.,
- Rodinný dom, Dolná ul. č.108, vlastník rodina Dóšovcov,
- Rodinný dom s penziónom, Štúrova č. 19, vlastník Ivan Polievka, Mgr. Mária Polievková.
V roku 2012
-
Vinohradnícky dom  U Šebov, Štúrova č. 108, vlastník rodina Šebovcov,
- Rodinný dom, Kukučínová č. 1, vlastník Pavol Šima-Juriček s rodinou,
- Kaplnka Panny Márie Snežnej, Dolná č. 4, vlastník Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra.

01_kaplnka_modra.jpg
Ocenená Kaplnka Panny Márie Snežnej.

Výstavu historických fotografii otvorili za účasti primátora mesta Modry Juraja Petrakoviča a riaditeľky SNM Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Viery Jančovičovej. K prítomným sa prihovoril i starosta Dubovej Ľudovít Ružička, historik Karol Kantek, zaslúžilý turistický značkár Milan Ružek, Michal Ševčík, odborník na cestovný ruch a Karol Erdelský, člen Modranskej muzeálnej spoločnosti. Výstavu fotografii  si prezrelo viac ako 250 návštevníkov podujatia Modranský piknik. Poznanie histórie je významné pre rozvoj cestovného ruchu v meste a regióne, kde sa v súčasnosti vytvára i Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty so sídlom v Modre.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
 

V septembri sa už po štvrtý raz uskutočnili v Modre Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré pripomenuli obyvateľom mesta a návštevníkom potrebu obnovy historických pamiatok a ochranu kultúrneho dedičstva našich predkov. Dni kultúrneho európskeho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamujú pozornosť na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v  účastníckych štátoch EÚ. Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá spoločne so Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom SR udelili už po 24. raz národné prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Víťazov určovala komisia, ktorá vyberala zo 108 nominácii.V rámci podujatia vyhodnotili výsledky činnosti slovenských historických miest v tejto oblasti.

02_pomnik_padlym_1.vojna_.jpgObnova tabule padlých vojakov v 1. svetovej vojne na Kostole narodenia sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne, v popredí Katka Machatová.

V rámci podujatia Modrania zorganizovali celý rad prednášok, besied a prehliadok historických objektov v meste. Ako na tomto podujatí uviedol primátor Juraj Petrakovič, mesto Modra venuje spoločne s občanmi a tretím sektorom pozornosť obnove kultúrnych, historických pamiatok. Od roku 2009 v meste organizujú podujatie „Slávnosť hliny – Keramická Modra“, ktoré prispelo k propagácii keramickej výroby v regióne. Mesto Modra ako člen Združenia historických miest a obcí Slovenska sa aktívne prezentuje svojimi historickými pamiatkami.

V súčasnosti sa rekonštruuje najstaršia pamiatka v meste – gotický Kostola narodenia svätého Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne. Modranský okrášľovací spolok v spolupráci s mestom a Pamiatkovým úradom venuje pozornosť národnej kultúrnej pamiatke – mestskému opevneniu. Pri prezentácii aktivít spolku Martin Motáček  uviedol, že obnovené mestské hradby sa stanú v budúcnosti turistickou atrakciou. Hradby boli budované pred viac ako štyristo rokmi, chránili mesto pred tureckými vpádmi. Návštevníkov podujatia podrobne o mestských hradbách informoval historik PhDr. Michal Duchoň, PhD.  Dobrovoľníci obnovujú hradby, odstraňujú nálety, zeleň z kamenných múrov. Kamenársky majster Igor Tuček obnovuje už rozpadnuté kamenné múry. Časť mestského opevnenia sa už zrútila a mesto čelí žalobe súkromníka za  spôsobené škody. Podľa slov primátora pokračujú práce na obnove mestskej veže, ktorú chcú sprístupniť turistom a obyvateľom mesta.

Obnovuje sa aj evanjelický sirotinec, ktorý projektoval architekt Samuel Jurkovič. V mestskej časti Kráľová revitalizovali centrálny priestor v okolí kostolov, uskutočnila sa aj obnova náhrobného areálu Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne a rekonštrukcia Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.

14_obnoveny_nahrobok_l._stura.jpg
Obnovený náhrobný areál Ľ. Štúra v Modre si prezreli primátor Juraj Petrakovič, prednosta Marián Gavornik a Iveta Krčmárová z MÚ Modra.

Mestá a obce na Malokarpatskej vínnej ceste zaznamenali po roku 1990 pozitívne, ale aj negatívne zmeny. Postupne sa mení ich vzhľad, rekonštruujú sa staré domy, pribúdajú však aj nové moderné domy. Pamiatkari v spolupráci so stavebnými úradmi dozerajú, aby sa zachoval a obnovil starý bytový fond a vzájomne sa dopĺňal modernými prvkami architektúry.

Academia Istropolitana Nova vo Svätom Jure v tomto roku vyhodnotila už piaty ročník súťaže „Ocenenie za príkladnú obnovu domov v malokarpatskom regióne a celom BSK“. Do  súťaže boli nominované objekty súkromného i verejného charakteru z viacerých miest a obcí, vrátane zrekonštruovaných historických objektov z Modry, ktoré získali ocenenia.

Ocenené objekty v Modre
 

Najväčším skvostom zrekonštruovaných starých vinohradníckych objektov v Modre je dom na námestí U richtára, ktorý bol najvyššie ocenený v prvom ročníku súťaže obnovy starých historických budov v regióne. Podľa pamiatkového prieskumu dom pochádza z prelomu 16. a 17. storočia. Pri rekonštrukcii objavili na uličnej fasáde nápis s rokom 1592. Podľa prieskumu tu žil v roku 1612 modranský richtár Georgius Znämer, ktorý bol prosperujúcim vinohradníkom, o čom svedčia rozsiahle priestory na spracovanie hrozna. Terajší majitelia Alena a Július Kasovci dom rekonštruovali viac rokov s využívaním pôvodného stavebného materiálu – kameň, tehly a dreva. Všetky dodatočné prístavby a priečky v dome odstránili, čím sa dosiahol pôvodný stav. Pri rekonštrukcii podlahy bola objavená zasypaná studňa, ktorú vyčistili. Zadné hospodárske priestory po odstránení priečok vytvorili rozsiahle možnosti pre posedenie hostí nielen vnútri, ale aj na nádvorí. Dom sa od roku 2007 využíva ako reštaurácia a predajňa vín „Pavúk“.  Obľúbili si ho aj televízni diváci seriálu Búrlivé víno, ktorého časti tu natáčali.

03_bizmayer.jpg
Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera.

Prvým zrekonštruovaným vinohradníckym domom v Modre bol dom U Šebov, v ktorom sa po roku 2000 v galérii „MÉRUM“ uskutočnila viac ako stovka vernisáži umeleckých výstav. Historický vinohradnícky dom má i malú atraktívnu záhradu so vzácnymi drevinami a dvor vyzdobený starým vinohradníckym náradím. Sú tu vinohradnícke a vinárske exponáty, preše, mlynčeky na hrozno, sudy, vinohradnícky voz a ďalšie náradie. Návštevník si tu môže pozrieť i tristoročný rodokmeň rodiny Šebovcov na pestrofarebných keramických tabuľkách. Turisti majú vo vinárni možnosť ochutnať najkvalitnejšie ocenené vína z Chateau Modra.

Obnova vinohradníckych domov


Podobne i ďalší zrekonštruovaný vinohradnícky dom na Dukelskej ulici ­– Starý dom, poskytuje príjemné posedenie pri víne nielen v pivničných priestoroch, ale aj v obytných klenbových miestnostiach a na nádvorí. Dom pochádza z polovice 17. storočia. Široký výber ocenených vín od otca a syna Ľudovíta Žofiakovcov je zárukou príjemného posedenia.

07_u_sebov.jpgVinohradnícky dom U Šebov láka turistov kvalitným vínom spoločnosti Chateau Modra.

Na Dukelskej ulici bol zrekonštruovaný starý vinohradnícky dom, ktorý vlastnila rodina Kišoňová. Hotel Sebastian okrem chutnej gastronómie poskytuje i ubytovanie pre turistov a má vhodné priestory na organizovanie spoločenských a vzdelávacích podujatí.

Na Súkeníckej ulici sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia objektu starej výrobne majoliky, kde v súčasnosti je hotel Majolika so zachovaným historickým múzeom keramickej výroby.

Príkladne je zrekonštruovaná aj pivnica na námestí Ľ. Štúra U pradeda, kde Michal Petrík  prevádzkuje vináreň. Rekonštruujú sa aj ďalšie priestory tohto starého vinohradníckeho domu. Dom Ing. Vladimíra Sodomu pri Hornej bráne vytvára príjemné prostredie na Hornej ulici. Firma PEREG s.r.o. zrekonštruovala na Štúrovej ulici 119 staré pivničné priestory bývalého pracoviska Výskumnej vinohradníckej a vinárskej stanice v Modre. Kvalitné odrodové hroznové a ovocné vína tu  ponúkajú  počas podujatia Otvorené pivnice na Malokarpatskej vínnej ceste v dobových kostýmoch.

Počas minuloročného Malokarpatského vinobrania v Modre sprístupnili verejnosti zrekonštruovaný Modrý dom na Štúrovej ulici, kde bývajú degustácie vín, semináre, oslavy, prezentácie cezhraničných projektov v cestovnom ruchu.

Ďalším sprístupneným objektom pre verejnosť v Modre je reštauráciu V mlyne na Dolnej ulici. Historická reštaurácia prezentuje pamiatku pôvodných 13 modranských mlynov..

Významná je i obnova najstaršej historickej sakrálnej pamiatky v Modre, Kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne. Obnovu iniciovalo OZ Záchrana cirkevných pamiatok v Modre, ktoré zastupuje poslankyňa mestského zastupiteľstva Katarína Machatová.  Pre verejnosť je prístupná budova Múzea slovenskej keramickej plastiky, ktorá spoločne s Galériou I. Bizmayera tvorí reprezentačný historický priestor mesta.

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v tomto roku uskutočnila rekonštrukcia budovy SNM, Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Návštevníci mesta majú možnosť vidieť Galériu vo dvore domu výtvarníka Pavla Šima-Jurička na Kukučínovej ulici. Podobne sedliacky dom Jána Lichnera na Štúrovej ulici ponúka turistom prehliadku výtvarnej dielne textilných prác výtvarníčky Darinky Lichnerovej.

Obnova letoviska Harmónia a Pieskov
 

Pre rozvoj cestovného ruchu v Modre je významná i obnova rekreačnej oblasti Modry - Harmónie, kde sú desiatky rekreačných chát z minulého storočia. Objekty vlastnili odborové organizácie podnikov prevažne z Bratislavy, ktoré po roku 1990 postupne neplnili rekreačnú funkciu. V súčasnosti sú prevažne v zlom stave, vyžadujú rozsiahle investície. Príkladom úspešnej rekonštrukcie je penzión Harmónia, kde sa vykonala nielen rekonštrukcia pôvodnej budovy, ale i oddychových vonkajších priestorov v atraktívnom lesnom prostredí. V areáli zriadili solárnu elektráreň, degustačnú pivnicu i biozáhradu, v ktorej pre penzión pestujú zeleninu, bylinky a okrasné rastliny. V areáli natáčali prírodné scény seriálu Búrlivé víno, konajú sa tu školenia, svadby a iné spoločenské podujatia.

04_penzion_harmonia.jpg
Penzión Harmónia.

Do finále tohoročnej súťaže obnovy  historických pamiatok sa z Modry dostalo aj Horské vinárstvo rodiny Patákovcov na okraji letoviska Harmónia. Vinárstvo spravuje už štvrtá generácia. Dom aj s hospodárstvom, ktorý obnovujú už 20 rokov, bol postavený z kameňa. Kameň je neomietnutý, povrch muriva dáva celému areálu zvláštny vzhľad, ktorý obdivujú návštevníci podujatia Otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste.

Úspešne bol rekonštruovaný a postavený moderný  objekt Hotel Zochova chata, v ktorom vzniklo rozsiahle kongresové centrum pre organizovanie konferencií a firemných vzdelávacích podujatí, relaxačných pobytov v lone prírody s možnosťou turistiky do Malých Karpát. Vyhľadávaným miestom turistov je rozhľadňa na vrchu Veľká homoľa, ktorú pred dvanástimi rokmi postavili členovia Modranského turistického spolku. Zaujímavým objektom  je Astronomické observatórium UK v Bratislave na Pieskoch, kde majú možnosť návštevníci Modry absolvovať v nedeľu popoludní zaujímavú exkurziu.

11_hotel_zochova_chata.jpg
Hotel Zochova chata postavený v srdci prírody Malých Karpát.

Atraktívnym  moderným objektom v Modre je Vinárstvo ELESKO umiestnené pri štátnej ceste z Modry smerom na Dubovú priamo vo vinohradoch pod Malými Karpatmi. Okrem kvalitných vín tu ponúkajú i vychýrenú gastronómiu. Lákadlom pre turistov sú aj výstavy diel svetových umelcov.

Uviedli sme iba niektoré pozitívne premeny mesta za štvrťstoročie, v skutočnosti je ich oveľa viac. Máme však v meste celý rad problémov, ktoré treba riešiť, aby Modra sa stala moderným a súčasne zostala historickým mestom.

Z hľadiska rozvoja turistiky významnú úlohu plnilo v meste i Turistické informačné centrum v Harmónii, ktoré bolo vybudované s podporou 20 miliónov korún z fondov EÚ. V historickej obnovenej budove mal trvalú výstavu Modranský turistický spolok, ktorý má viac ako 120-ročnú tradíciu. Zrekonštruovaná budova v súčasnosti už slúži iba mestskému podniku Lesy Modra. Žiada sa, aby voľné priestory budovy využívali naďalej i modranské organizácie tretieho sektora. V súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia hotela Pod lipou v Harmónii, kde sa podstatne rozšíri kapacita a kvalita služieb.

Obnova ďalších kultúrnych pamiatok
 

Obyvatelia mesta očakávajú i obnovu budovy historickej Radnice, ktorá, žiaľ, už desaťročie chátra po odchode Múzea Ľ. Štúra z nej. Radnica je srdce mesta ako správne v júnových Modranských zvestiach z roku 2012 uviedla  primátorka mesta. Záujem o využitie rozsiahlych pivničných priestorov pod starou Radnicou má VINCÚR – Spolok vinohradníkov a vinárov v Modre. Podobne čakajú na rekonštrukciu i ďalšie historické budovy v centre mesta, ktorých vlastníkom je mesto i súkromné osoby. Kaštieľ na Hornej ulici, sídlo bývalej Vinohradníckej školy v Modre s rozsiahlym parkom rovnako vyžaduje rekonštrukciu. Majiteľom budovy je BSK. Podobne i storočná budova Evanjelického sirotinca v Modre, ktorú projektoval architekt Dušan Jurkovič, čaká na obnovu. Dobrovoľníci z „LEPŠEJ MODRY“ a členovia modranského evanjelického zboru venujú obnove tejto pamiatky  pozornosť.

Smutný je pohľad na chátrajúcu budovu niekdajšieho evanjelického gymnázia, ktorého viacerí učitelia a študenti boli aktívne zapojení do slovenského národného hnutia 19. storočia. Symbol mesta Horná brána vyžaduje opravu a permanentné sprístupnenie verejnosti najmä v letnej turistickej sezóne. Záujem o tieto atraktívne priestory má spolok VINCÚR. Budova niekdajších kasární na Štúrovej ulici chátra, rekonštrukcia budovy bola pozastavená a kazí vzhľad námestia. Podobne pivnice, vináreň a ubytovacie zariadenie Zlaté hrozno, niekdajšia pýcha Poľnohospodárskeho a vinohradníckeho družstva Modra, je schátrané, nefunkčné a čaká na investora. Obyvatelia mesta netrpezlivo čakajú na dokončenie rekonštrukcie inžinierskych sietí, celkového vzhľadu námestia a najmä vyriešenie katastrofálnej dopravnej situácie v meste vybudovaním cestného obchvatu.

06_namestie_v_modre.jpg
Pohľad z mestskej veže na rekonštrukcia inžinierskych sieti na námestí Ľudovíta Štúra v Modre.

Možno oprávnene očakávať, že podobne ako päť ročníkov súťaže o najlepšie obnovenú historickú budovu v malokarpatskom regióne a BSK, i ďalšie ročníky sa stretnú so záujmom obyvateľov regiónu. Obnovou objektov takto naplníme odkaz, ktorý je na priečelí budovy hotela Majolika „Chráňme dedičstvo našich otcov“. Možno očakávať, že rekonštruované  historické domy v Modre – hlavnom meste vína  i na Malokarpatskej vínnej ceste budú popri dobrom víne obdivovať domáci i zahraniční turisti. Ako nám povedala organizátorka Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Modre Marcela Kvetková, podujatie sa vydarilo, upozornilo obyvateľov na potrebu permanentnej ochrany kultúrnych pamiatok v meste. Veľký záujem bol najmä o vyhliadku na mesto z mestskej veže. Dosiahnuté výsledky v obnove historických pamiatok súčasne zaväzujú pokračovať v tejto práci a súčasne treba oceniť všetky subjekty, ktoré sa v Modre podieľajú na ich obnove.    
                                                                                                                                       
Autori: Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre, www.tik.sk

08_hradby_modra.jpg
Modra má rozsiahle hradby, ktoré čakajú na rekonštrukciu.

10_april.jpg
Letecký pohľad na Námestie Ľudovíta Štúra v Modre.

12_hamrstil.jpg
Dom vo vinohradoch v Hamrštíle, kde tvoril spisovateľ Vincent Šikula, projektoval ho Samuel Jurkovič.

15._kostol_na_cintorine_v_modre.jpg
Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne.

17_pereg.jpg
Vo vinárstve PEREG ponúkajú kvalitné odrodové vína v dobových kostýmoch.

Foto: František Mach

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984