Prechádzka po modranskom cintoríne

Počet zobrazení: 6165

Modranský cintorín je miestom odpočinku nielen Ľudovíta Štúra, je tu pochovaných veľa významných osobností miestneho, ale aj celoslovenského významu. Štúrovský areál s pamätníkom Ľudovíta, Karola Štúra a Pavla Zocha návštevník uvidí hneď vedľa Kostola narodenia svätého Jána Krstiteľa. Kostol je najstaršia sakrálna pamiatka v meste, ktorá v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.  Pri vstupe do cintorína je na pravej strane dom smútku a urnový  háj. Cintorín má dve časti, ktoré sú rozdelené stredovým chodníkom. Napravo je katolícka časť, naľavo evanjelická, kde je i viac nemeckých hrobov. Vľavo pri múre je symbolický cintorín  ďalších významných ľudí. Modranský cintorín by sa právom mal nazývať popri martinskom Malý národný cintorín.

obalka_modransky_cintorin.jpgEšte vlani, 5. decembra 2015, Modranská muzeálna spoločnosť usporiadala prezentáciu  druhého vydania  publikácie Miroslava Šimka Prechádzka po modranskom cintoríne.

Publikácia obsahuje zoznam viac ako dvestošesťdesiat významných osobností, pochovaných na modranskom cintoríne. Príhovor v publikácii napísala ThMr. Anna Adamovičová, ev. a. v. farárka. Okrem iného v ňom uviedl:a „Modranský cintorín je mimoriadne vzácny. Odpočívajú tu ľudia, ktorí ukázali, ako treba prírodu, históriu, svet naokolo poznávať a s láskou chrániť. Nielen svojou prácou, úsilím, ale aj obetavosťou aj životným elánom zasievali vzácne semená plnohodnotného, nesebeckého života. Žiadnej moci sa totiž nikdy nepodarilo životodarné semeno šľachetnosti podupať ani zničiť... Tieto osobnosti dokonca aj tu, na cintoríne, vyžarujú zvláštnu silu: môžu nás osloviť, poradiť nám, posvietiť na ceste nášho života. Pravda, ak sme vnímaví...“

Oproti prvému vydaniu publikácia obsahuje dvojnásobný počet osobností. Podľa profesií najviac je pedagógov pôsobiacich v Modre, ďalej sú to umelci, keramikári, farári, lekári, remeselníci, vinári, vojaci, politickí väzni a ďalší. Publikácia je rozšírená aj o informácie o cintoríne v Kráľovej, v huncokárskom cintoríne na Pieskoch a o židovskom cintoríne v Modre. Obsahuje aj „Zoznam zosnulých“, ktorý zostavil hrobár Alexander Kintler za obdobie rokov 1942 až 1963. Vyšla v náklade 500 kusov, kúpiť si ju možno v SNM, Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre.

povodny_pomnik_l._stura.jpg
Pôvodný pomník Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne.

rekonstruovany_pomnik_l._stura.jpg
Rekonštruovaný pomník Ľudovíta Štúra.

stur_016.jpg
Členova Modranského turistického spolku položili veniec k pomníku Ľ. Štúra.

Foto: Autor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984