Spomienka na Ľudovíta Štúra v Modre

Počet zobrazení: 4455

Mesto Modra, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra usporiadali 17. januára 2016 pietnu  spomienku pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča. Organizátori pripravili celý rad sprievodných podujatí. V slovenskom evanjelickom kostole sa uskutočnili slávnostné služby Božie, následne bola spoločná prehliadka novej expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko. Najväčší záujem niekoľko stovák obyvateľov mesta a návštevníkov bol o štylizovaný historický sprievod spred SNM- Múzea Ľudovíta Štúra na miestny cintorín, kde sa uskutočnila pietna spomienka. V kultúrnom dome sa na záver  uskutočnilo slávnostné pásmo slova a hudby venované Ľudovítovi Štúrovi.

Ako nám povedala riaditeľka SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre Viera Jančovičová: „Organizátori sprievodu sa snažili pripraviť dobový autentický sprievod , aký sa konal v roku 1856. Našťastie sa nám zachoval presný popis smútočného sprievodu, podľa ktorého sme pripravili i tohoročný sprievod.“

Zo spomienkového sprievodu v Modre prinášame fotoriport autora textu.

dscn0350.jpg

dscn0378.jpg

dscn0393.jpg

dscn0401.jpg

dscn0414.jpg

madaric_v_modre.jpg

dscn0415.jpg

Fotoriport sa začína pohľadom na slávnostné zhromaždenie účastníkov sprievodu na námestí, pred súsoším Ľudovíta Štúra v Modre.
Historický sprievod prechádzal popri kaplnke Panny Márie Snežnej v Modre. Na čele sprievodu boli dvaja mládenci s prekríženými šabľami s napichnutým citrónom. Za nimi kráčala deva s rozkvitnutým rozmarínovým vencom. Za trojicou kráčali dvanásti študenti z modranského gymnázia v dobových rovnošatách s fakľami v rukách.
V smútočnom sprievode niesli vence slávnostne vyobliekaní Modrania, ktoré položili k obnovenému pomníku a hrobu Ľudovíta Štúra v Modre.
Zásluhy  Ľudovíta Štúra  zhodnotil vo svojom príhovore minister kultúry SR Marek Maďarič. Spolu so zástupcom BSK , mesta Modry a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku položili veniec k pomníku Ľ. Štúra.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984