Reklama

Spoločnosť Ladislava Novomeského


SPOL.Novomoského.JPGPredseda spoločnosti Peter Jaroš

Kontakt: Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
sln@strana-smer.sk, 02 54434515

Spoločnosť Ladislava Novomeského je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1997 v Bratislave, postupne vznikali jeho kluby v Senici, Košiciach, Prievidzi, Trnave, Nitre a ďalších mestách.

Členmi spoločnosti môžu byť občania SR a právnické osoby so sídlom v SR, ktoré prispievajú k naplneniu jej cieľov. Na zabezpečenie svojej činnosti získava prostriedky od domácich sponzorov, z darov, grantov, spolupracuje s Nadáciou F. Eberta.

Spoločnosť Ladislava Novomeského pôsobí v duchu demokracie a humanizmu s cieľom oživovania ľavicových hodnôt a utvárania priestoru pre sociálnodemokratický prúd v spoločnosti. Pritom má záujem úzko spolupracovať so všetkými podobne orientovanými inštitúciami doma i v zahraničí.

Ciele Spoločnosti Ladislava Novomeského

* zachovať a šíriť odkaz Ladislava Novomeského, významného predstaviteľa slovenskej inteligencie, popredného básnika, publicista a politika, najvýznamnejšieho básnika skupiny DAV
* podporovať a organizovať výskum v oblasti spoločenských vied
* uskutočňovať lektorskú a vydavateľskú činnosť, zameranú na šírenie získaných poznatkov a skúseností
* vytvárať informačné, materiálne, ale i sociálne podmienky pre samostatné projekty realizované formou grantov a štipendií
* šíriť hodnoty humanizmu, solidarity a sociálnej spravodlivosti
* podporovať verejnú a politickú angažovanosť občanov
* podporovať tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt

Každoročná spoluúčasť pri organizovaní celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského

Oslavy výročí významných osobností.

Údaje pre 2 % z danej z príjmov:

Spoločnosť Ladislava Novomeského,
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31772706