J.Stiglitz: Trumpova darebácka Amerika

Počet zobrazení: 5024

Najnovší komentár Josepha Stiglitza pod titulkom „Trump´s Rogue America“. Výraz „rogue“ používa americká administratíva na označovanie tzv. „rogue states“ (darebácke štáty). © Project Syndicate


Donald Trump hodil ručný granát do globálnej ekonomickej architektúry, ktorá bola tak starostlivo budovaná v rokoch po ukončení druhej svetovej vojny. Zámernú deštrukciu na zavedených pravidlách  systému globálnej vlády manifestuje Trumpom iniciované vycúvanie z Parížskej klimatickej dohody. Uvedené predstavuje iba posledný aspekt útoku amerického prezidenta na základy nášho systému hodnôt a inštitúcií. Svet sa len veľmi pomaly vyrovnáva so zlomyseľnosťou agendy Trumpovej administratívy. On a jeho čarodejníci zaútočili na americkú tlač, životne dôležitú inštitúciu na zachovanie amerických slobôd, práv a demokracie, označili ju za „nepriateľa ľudu“.  Pokúšajú sa podrývať základy nášho poznania a viery, našu epistemológiu, keď používajú nálepku falzifikátu (fake) na všetko, čo neuznáva ich ciele a argumenty, odmietajú tiež vedu ako takú. Trumpove falošné ospravedlnenie ohľadom odmietania parížskej klimatickej dohody predstavuje iba najnovší dôkaz uvedeného.


Životná úroveň stagnovala po tisícročia až do polovice osemnásteho storočia. Bolo to práve osvietenstvo s dôrazom na rozumný diskurz a vedecké objavy, ktoré prinieslo nesmierny nárast životnej úrovne za ostatných dva a pol storočia. Osvietenstvo nastolilo aj záväzok objavovať a zaujať stanovisko vo vzťahu k našim predsudkom. Keď sa idea  ľudskej rovnosti a z nej vyplývajúce základné individuálne práva pre každého rýchlo šírila, v spoločnostiach začal zápas o elimináciu diskriminácie na základe rasy, pohlavia resp. iných aspektov ľudskej identity vrátane postihnutia a sexuálnej orientácie. Zdá sa, že Trump sa pokúša uvedené zvrátiť. Odmietanie vedy, osobitne vedy o klimatických zmenách, ohrozuje technologický pokrok. Jeho bigotnosť vo vzťahu k ženám, hispáncom a moslimom (s výnimkou tých, od ktorých on a jeho rodina môže mať zisk, ako sú vládci ropných emirátov na v Perzskom zálive) ohrozuje fungovanie americkej spoločnosti a jej ekonomiky tým, že podrýva dôveru ľudí k férovosti systému voči všetkým.


Trump ako populista využil opodstatnenú nespokojnosť s hospodárstvom, ktorá sa v ostatných rokoch šíri, lebo veľa Američanov prepadlo nadol v dôsledku narastajúcej nerovnosti. Jeho skutočným cieľom je obohatiť seba a ďalších pozlátených uchádzačov o rentu na úkor tých, ktorí ho podporovali, čoho dôkazom sú jeho plány ohľadom zdanenia a zdravotnej starostlivosti.
Trumpova pripravovaná daňová reforma, pokiaľ viem, čo do regresivity (podiel prospechu pre tých čo sú na vrchu v rámci distribúcie príjmov) prekonáva G.W.Busha. Ba čo viac, v krajine, kde očakávaná dĺžka života klesá, jeho revízia ponechá ďalších 23 miliónov Američanov bez zdravotnej starostlivosti. Možno Trump a jeho kabinet vedia, ako sa majú uzatvárať obchodné dohody, lež nemajú ani najmenšie poňatie o tom, ako funguje ekonomický systém ako celok. Ak táto administrativa zavedie svoju makroekonomickú politiku, bude to mať za následok nárast obchodného deficitu a ďalši pokles výroby. Amerika bude pod Trumpovou vládou trpieť. Globálna vodcovská rola USA bola zničená už skôr, ako Trump zradil dôveru 190 krajín vycúvaním z Parížskeho konsenzu. Obnoviť vodcovstvo od tohto bodu bude vyžadovať skutočne heroické úsilie. Nachádzame sa na spoločnej planéte, svet sa učí veľmi ťažko, že musíme navzájom vychádzať a spolupracovať. Taktiež sme sa naučili, že z kooperácie môžu mať prospech všetci.

Čo  má svet urobiť s detským tyranom na pieskovisku, čo chce všetko pre seba a neobťažuje sa so zdôvodňovaním? Ako môže svet zvládnuť „darebácke“ USA? Nemecká kancelárka Angela Merkelová poskytla správnu odpoveď, keď po stretnutí s Trumpom a ďalšími vodcami G7 minulý mesiac vyhlásila, že Európa sa už nemôže „úplne spoliehať na druhých“ a bude musieť „sama bojovať o svoju vlastnú budúcnosť“. Teraz nastal čas, aby Európa ťahala za jeden povraz, preukázala oddanosť vo vzťahu k hodnotám osvietenstva. Európa by mala nástojiť na svojom vo vzťahu k USA. Uvedené sa výrazne prejavilo tým, ako  nový francúzsky prezident Emmanuel Macron  Trumpovi podal ruku v kontraste s jeho detinským prístupom alfa-samca vo vzťahu k moci.


Pokiaľ ide o obranu, Európa sa nemôže spoliehať na USA pod Trumpovým vedením. Lenže je načase, aby konečne uznala, že studená vojna sa skončila bez ohľadu na to, ako ťažko sa s tým zmieruje americký vojensko-priemyselný koplex. Tak či tak  boj proti terorizmu je významný a nákladný, pričom stavba lietadlových lodí a superbojových lietadiel nie je odpoveďou. Európa by sa mala sama rozhodnúť, koľko vynaloží na obranu, než aby sa podriaďovala diktátu vojenských záujmov požadujúcich 2 % HDP. Európa môže získať lepšiu záruku politickej stability, ak začne znovu uplatňovať svoj sociálnodemokratický ekonomický model.


(úplný preklad)                         

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984