Reklama
Reklama

Archív článkov

Nové storočie sa môže stať pre nás výzvou hľadať úplne nové riešenia problémov, ktoré prežívame. Môžeme sa pokúsiť vytvoriť na Slovensku spoločnosť, aká tu ešte nebola. Štát, ktorý má silnú ekonomiku využívajúcu ľudský intelekt, politickú kultúru, preferujúcu spoluprácu a porozumenie, ktorý dáva sociálne istoty občanom, investuje do vzdelania, vedy a kultúry, je priateľský k...

Po páde komunizmu a poznaní pravdy o zločinoch spáchaných v jeho mene sa oprávnene hovorilo o „deficite vo vnímaní“, ako sa označovala rozšírená tendencia k ich zľahčovaniu v porovnaní so zločinmi fašizmu. Postkomunistické krajiny sa úporne usilujú nadviazať na násilne prerušenú kontinuitu svojich dejín a obracajú sa za vzormi do minulosti. Neraz sa pritom objavujú pokusy o...

Keď sledujete vyjadrenia predstaviteľov rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi o zákaze nedeľného predaja, zistíte, že zrejme nemajú jasno v elementárnych veciach z Biblie a zo židovskej a kresťanskej histórie. Alebo ich vedome ignorujú, prípadne prekrúcajú. Hovorca Konferencie (katolíckych) biskupov Slovenska Marián Gavenda vyhlásil, že „nedeľa, siedmy deň, ktorý je posvätný...

Európska ľavica reprezentovaná sociálnodemokratickými a socialistickými stranami sa nachádza v myšlienkovej kríze. Tá sa prejavuje aj na Slovensku. Namiesto hľadania nových oblastí pre rozšírenie ideálov slobody, rovnosti a demokracie, na ktorých ľavicové myslenie stojí, obracajú sa niektorí jej predstavitelia do minulosti a hovoria o „tradičných ľavicových témach“. Ľavica nie...

Treba konštatovať, že proklamovaný cieľ európskej integrácie v oblasti kultúry v doterajšej praxi charakterizuje jednostranný a zúžený prístup, obmedzený na vytváranie legislatívnych podmienok pre pasívne prijímanie zahraničného vplyvu najmä v mediálnej a osobitne v audiovizuálnej sfére. Historický obrat v integračnom procese znamená razantný prechod na pozíciu aktívnej,...

Isto poznáte ten zázračný jav, ktorý sa nazýva láska na prvý pohľad. My Slováci sme mali nielen dôvod Alexandra Dubčeka milovať, lebo bol jedným z nás, ale navyše to bol jeden z najľudskejších ľudí, akí sa v 20. storočí narodili. Prežili sme s ním rok 1968, rok veľkých nádejí pre našu krajinu, ale najmä pre Európu. Lenže vždy si opakovane kladiem otázku: prečo, z akých príčin...

V Českej republike, na rozdiel od Poľska či Slovinska, si novinový trh rozparcelovali zahraniční vlastníci, predovšetkým nemeckí. V súvislosti s tým sa emotívne hovorí, že ak Čechov nedokázal násilím asimilovať Goebbels, tak sa to v slobodných pomeroch darí v tejto citlivej oblasti nemeckému kapitálu. Ako teda dnes vyzerajú české celoštátne a regionálne denníky? Máme sa čoho...

Donedávna sa na slovenskom mediálnom trhu kumuloval zahraničný kapitál len v troch denníkoch a stopercentnú zahraničnú majetkovú účasť mal aj jeden z najväčších slovenských vydavateľov populárnych časopisov Euroskop, a.s. Akcie tejto spoločnosti vlastní švajčiarsky koncern Ringier. Aj tieto informácie sú však dnes už minulosťou. Začiatkom novembra 2001 totiž nemecký koncern...

„Ministrov strana nebude meniť. Je to už neskoro a bolo by to neproduktívne,“ skonštatoval na svojej prvej tlačovej besede vtedy novozvolený predseda SDĽ a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš. Na x-tej to však už neplatilo a dnes je z bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej poslankyňa. Na 7. zjazde vo svojom prejave ešte minister pôdohospodárstva vyhlásil: „...

V roku 1989 sa celková hodnota majetku vtedajšieho Socialistického zväzu mládeže na Slovensku odhadovala na dobrú miliardu korún - československých. Na základe postrevolučného zákona sa mal „vrátiť“ ľudu ČSFR s tým, že bude slúžiť mladej generácii, ktorá sa zaslúžila o pád predchádzajúceho režimu. Od začiatku sa však nad týmto ohromným majetkom, rozloženým relatívne rovnomerne...

Ministerka financií Brigita Schmögnerová v pondelok odstúpila zo svojej funkcie. Oficiálnym dôvodom na jej odchod sa stali majetkové priznania. Ako sama ministerka tvrdí: „majetkové priznania sú typicky ľavicovou agendou“. Predseda SDĽ Pavel Koncoš sa však domnieva, že „pani ministerka svojou politikou postavila ministerstvo financií a štát akoby na základy nedôvery voči...

Pred časom sa na košického katolíckeho arcibiskupa Tkáča mala obrátiť skupina zamestnankýň istého veľkého obchodného podniku so sťažnosťou, že ich zamestnávateľ doslova ženie pracovať v nedeľu. Na všetko úsilie nájsť nejaké prijateľné riešenie reagoval argumentom - takým typickým pre našu súčasnosť - ak sa vám nepáči, môžete ísť, na vaše miesta čakajú desiatky iných, čo by...

Každý rok sú koncom decembra burzové prázdniny, cez ktoré odpočíva výpočtová technika. Záver obchodovania na burze cenných papierov  v Bratislave na sklonku minulého roka priniesol prekvapenie.

Ministerka privatizácie Mária Machová po rokovaniach s americkou spoločnosťou U. S. Steel vyhlásila, že akcie VSŽ, ktoré vlastní firma Transpetrol, a.s., sa predajú na...

Diskusia okolo daní je vždy veľmi emotívna. Dane sú totiž mimoriadne účinnou politickou zbraňou, najmä ak protagonisti požadujú ich absolútne zníženie. A tak daňové zákony patria k najčastejšie sa meniacej legislatíve.

Inak to nebude ani v tomto roku. Od prvého januára sa zmenila nielen daň z príjmov, ale aj spotrebné dane. Ku zmene malo dôjsť aj pri tzv. trojdani...

Od 1. januára sa v rámci reformy verejnej správy presunuli na samosprávu nové originálne kompetencie týkajúce sa matričnej činnosti a overovania podpisov i agenda regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Ide však aj o prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na obce v oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody.

S nimi však namiesto príslušných peňazí na mzdy...

„Volebná kampaň sa začína na druhý deň po uzatvorení volebných miestností,“ túto poučku ovládajú odborníci na politický marketing veľmi dobre.

Niežeby sa na Slovensku strany v období medzi voľbami neusilovali získavať voličov, no často to pôsobí nesúrodým dojmom. Na začiatku roka 2002 si vari už aj tí najväčší politickí „profesionáli“ uvedomili, že parlamentné...

Tento mesiac má Dzurindov kabinet prerokovať návrh Programu výmen medzi vládami SR a izraelského štátu v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 2001 až 2004. Áno, aj na rok 2001. Žiaľ, proces pripomienkovania trvá od roku 2000. Kým na izraelskej strane schvaľovanie prebehlo hladko, na Slovensku je jediným problémom odmietavé stanovisko ministerstva spravodlivosti k dvom...

V prvom štvrťroku 2002 vzrastie cena hodinového pripojenia pre domácich víkendových používateľov o 12 percent, pre ISDN pripojenie počas slabej prevádzky dokonca až o 84 percent. Vyplýva to z poslednej cenovej úpravy Slovenských telekomunikácií, ktoré majú na slovenskom trhu monopol. Ani táto cena však nie je konečná, keďže sa v treťom štvrťroku zvýši cena za pripojenie...

Bežný občan vníma rozdiely medzi SR a ČR zväčša iba prostredníctvom svojej peňaženky. Nemá pritom veľa dôvodov na nadšenie. Rozdielov je však, samozrejme, oveľa viac. Napríklad jeden zo zásadných medzi súčasnou slovenskou a českou vládou tkvie v postoji ku gejom a lesbám. Na rozdiel od pražskej vlády, ktorá sama predložila do parlamentu zákon o registrovanom partnerstve, v...

Od nového roka platí nová novela zákona o priestupkoch. Najväčší rozdiel oproti predchádzajúcej spočíva v tom, že sa rapídne zvyšuje výška pokút. Napríklad maximálna sadzba blokovej pokuty až na dvetisíc korún, pričom predtým od vás mohol policajt požadovať maximálne päťstokorunáčku. Policajti si od novely sľubujú zvýšenie opatrnosti a najmä disciplinovanosti vodičov, no znova vzrastie v ich...
Niekedy v prvej polovici minulého storočia český spisovateľ Karel Čapek napísal do Lidových novín fejtón, v ktorom tvrdil, že ak by ľudia vedeli, na čo nimi platené dane pôjdu, platili by ich ochotnejšie. Koncom minulého roka slovenský parlament novelizoval daňový zákon tak, že platca dane bude môcť aspoň v obmedzenej miere určiť, kam ním vyplatené peniaze pôjdu. Nebude s nimi môcť manipulovať...

V treskúcich mrazoch na začiatku roka našincovi sotva príde na um spomienka na vyhriate more. Avšak zamilovať sa v tejto súvislosti do Grécka, kolísky európskej kultúry, je veľmi ľahké. Pod žiarivým egejským slnkom nájdete majestátne hory a malebné dediny, čarovné pláže i starobylé chrámy. Je to krajina plná jasu, ktorej obyvatelia majú srdce na dlani.

Na juh od...

Vlaňajší pastiersky list biskupov Slovenska oplýval láskavosťou a toleranciou aj voči tým, ktorí síce boli pokrstení, ale už nepatria medzi veriacich. Len aby sa pri sčítaní ľudu hlásili za veriacich, a tak prispeli k zvýšeniu financií, ktoré štát poskytuje cirkvi.

Už vtedy mnohí považovali tie slová za pretvárku predpovedajúc, že sa rétorika cirkvi po sčítaní...

Nedávno sa konala v Ríme Desiata biskupská synoda a súčasne s ňou Synoda ľudí, zorganizovaná so zámerom, aby i ženy mohli byť vysväcované za kňazky. Toto podujatie malo poukázať na dlhotrvajúcu diskrimináciu žien rímskokatolíckou cirkvou. Čo k tomu viedlo?

V ranom období kresťanstva sa ženy aktívne podieľali na náboženskom živote komunity, viedli mnohé spoločenstvá...

Prezident ISOS Eduard Chmelár v článku Revolučná podstata kresťanstva (SLOVO č. 49/2001) uvádza, že už „hebrejskí proroci, revoluční myslitelia, ponúkli svojmu ľudu víziu slobody“ a podľa Maxa Webera „Ježišova reč na hore je intelektuálny projekt pre veľké povstanie otrokov“.

Rané kresťanstvo malo naozaj revolučnú víziu. Mystickou formou predpovedá skazu hriešneho...

Stránky

Kategória

Autor