Reklama
Reklama

Archív článkov

Už začiatkom augusta, hneď ako sa svetom rozletela správa o záplavách v obci Ľubietová, sa Slovenský Červený kríž zaktivizoval a starosta obce Ján Jančík dostal od SČK 210 kilogramov suprachlóru. Poldruhakilogramové vedierka na dezinfekciu pivníc a zaplavených častí domov starosta rozdelil ihneď medzi občanov, aby sa po opadnutí záplavovej vody zabránilo šíreniu bakteriálnych...

Ťažko povedať, kto si zaslúži viac uznania ako bezpríspevkoví darcovia krvi. Zrak verejnosti sa na nich upiera každoročne najmä v prvej polovici februára počas celoslovenského humánneho podujatia Slovenského Červeného kríža - Valentínskej kvapky krvi, ktorá sa uskutočňuje už siedmy rok a zameriava sa najmä na získavanie bezpríspevkových prvodarcov. „Nie je to ľahká, zato však...

Od 1. januára sa v rámci reformy verejnej správy presunuli na samosprávu nové originálne kompetencie týkajúce sa matričnej činnosti a overovania podpisov i agenda regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Ide však aj o prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na obce v oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody.

S nimi však namiesto príslušných peňazí na mzdy...

Kategória

Autor