Reklama
Reklama

Archív článkov

Úmrtie Viera v mule (duchovia mŕtvych) je u Rómov dodnes veľmi silná, a preto pohrebnému obradu venujú veľkú pozornosť. Celý rituál je zameraný na udržiavanie dobrého vzťahu so zomretými. Mulové môžu byť dobrí aj zlí. Dôvod na návrat z „oného“ sveta môže byť rozličný. Mŕtvy človek má s niekým nevyrovnané účty a chce sa mu pomstiť, alebo ho trýzni nejaké nesplnené želanie,...

IVETA RADIČOVÁ: Hic Sunt Romales Hic sunt romales - pre Rimanov znamenalo neznáme, biele miesta na mape. Autorka sa v tejto knihe venuje sociálnej politike SR a približuje život Rómov v niekoľkých osadách na Slovensku. Nezabúda ani na činnosť mimovládnych organizácií v tejto oblasti. Fulbrightova komisia, SR, nadácia S.P.A.C.E, 2001

Kategória

Autor