Reklama
Reklama

Archív článkov

Ak na jednej strane platí toto konštatovanie o istej kontinuite v poetickej tvorbe Ilse Bremovej, zároveň platí, že vo svojej najnovšej knižke zaznamenáva autorka aj istú zmenu, ani nie tak v type obraznosti, ako skôr v príklone k novému tematickému okruhu. Dominujúcou témou sa totiž v zbierke stáva téma odchodu, rozlúčky, prerušenia kontaktov, emocionálnych väzieb s veľmi...

Autor