Reklama
Reklama

Archív článkov

S Ľubicou Rozborovou, predsedníčkou Študentskej rady Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Ste iniciátormi štrajku študentov stredných škôl, aký hádam história na Slovensku ani nepozná. Je situácia natoľko vážna? - Pokiaľ študent nemá vytvorené podmienky na prípravu na novú formu maturitnej skúšky (neprijatý nový školský zákon, nevypracovaná obsahová reforma, nedostatok seminárov...

Autor