Reklama
Reklama

Archív článkov

V súvislosti s nedávnym najväčším pohrebom v dejinách som si v denníku Sme so záujmom prečítal niekoľko článkov od Mirka Tódu, ktorý nás o najčerstvejších udalostiach informoval priamo z Vatikánu. Zaujal ma záver článku Kardinál: Náš milovaný pápež nám žehná, ktorý končil takto: „V tom čase už na Námestí svätého Petra zostávalo len niekoľko stoviek veriacich, tony odpadkov a vo...

Nakupovať televízne programy pravdepodobne obnáša veľkú zodpovednosť. Rozhodnutie, na čo sa národ bude dívať, čo za jeho koncesionárske poplatky nakúpiť, zaväzuje. Každopádne by malo, aspoň v kontexte toho, že tupý dav je ochotný dívať sa na čokoľvek. Ak by slovenské televízie mohli do svojej vysielacej štruktúry zaradiť zoofilné porno, sledovanosť by sa dotkla hviezd. Vďaka za...

Podľa údajov inštitútu Economist Intelligence Unit sa na Slovensku zlepšili podmienky na rozvoj elektronického podnikania, čím sme sa dostali medzi šesťdesiatimi piatimi sledovanými krajinami z doterajšieho 39. na súčasné 34. miesto. Zo správy sa nedalo prečítať, čo nás to tak posunulo, no odhad voľným okom je vcelku jasný: nemohlo by sa to prihodiť bez víťazného vpádu...

Hans-Georg Gadamer (1900 - 2001) je najznámejším nemeckým filozofom poslednej tretiny 20. storočia. Preslávil sa svojím hlavným dielom Pravda a metóda, ktoré napísal ako šesťdesiatročný. Gadamer v ňom podnikol odvážny pokus o vypracovanie univerzálnej hermeneutiky – teórie chápania. Podľa gadamerovskej hermeneutiky je význam nejakého konania (textu alebo zvyku) tvorený dvoma...

V předchozím románu, Zákaznice (La Cliente, česky v překladu Lubomíra Martínka vydal Prostor, 2000), se francouzský spisovatel marockého původu Pierre Assouline zabýval problémem udavačství za druhé světové války, zejména ve spojení s židy, a jeho následky do doby současné. V knize Dvojí život probírá stejné téma ve zcela aktuální podobě. Donašečem, a dokonalým, se stává...

Vernisáž výstavy: štvrtok 28. apríla 2005 o 18 h v Pálffyho paláci GMB na Panskej 19, Bratislava Výstava potrvá do 19. júna 2005 Otvorené denne okrem pondelka: 11. – 18. h Milota Havránková patrí k významným predstaviteľkám súčasnej slovenskej fotografie a na umeleckej scéne sa pohybuje od polovice 60. rokov. Autorská výstava “Zelený dom” retrospektívne mapuje 40 rokov jej...

Keby si Halina Pawlovská vybrala za tému svojej talkshow vzburu, charakterizovala by ju štýlom: búriť sa môže človek proti konvenciám, vzbúri sa more pred búrkou, vzbúria sa nám hormóny, vzbúria sa deti rodičom, otroci vykorisťovateľom... Pokiaľ má však dnešný čitateľ viac času na zamyslenie, určite mu neunikne dielo predstaviteľa francúzskeho existencializmu Alberta Camusa (...

Už po dvanásty raz sme mohli v Bratislave vidieť kvalitný výber z veľkej medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa, ktorú v Prahe založil a organizuje Fero Fenič. Pár filmov videli diváci aj v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Martine, Žiline a Nitre. Už tradične ponúkol festival možnosť zhliadnuť aktuálne české snímky a utvoriť si obraz o pomere kvantity a kvality...

"Za britských čias sme vyvážali opice na laboratórne experimenty“, povzdychol si pán Brown. „A oni ich teraz uctievajú.“ Každá snaha popísať kultúru, ktorá je autorovi i čitateľovi vzdialená, musí čeliť nebezpečenstvu, že skĺzne do roviny sprevádzania panoptikom „exotických zážitkov“. Určite to hrozí každému, kto chce opísať Indiu – je ľahké napísať text plný „ó“ a „ách“ nad...

Ešte v polospánku, pri začínajúcom vrení vody na kávu som automaticky pustil televíziu. Tak ako obyčajne. Uvarím si kávu, postupne sa preberiem, trochu poraňajkujem, pozriem si pri tom všetky raňajkové vysielania a bežím. Pozerám tiež preto, či sa mi oplatí ešte niekam bežať. Náhodou nejaká kalamita, svetová katastrofa alebo čokoľvek, čo ma upozorní, aby som zbytočne nikam...

Nevedno, čo získalo Slovensko, keď po toľkých mesiacoch našlo superstar, lebo Slovensko je abstraktum, za ktoré možno skryť aj celkom protichodné záujmy piatich miliónov občanov. No dokážem si predstaviť, čo získal manažment STV: rekordnú sledovanosť zábavného programu a na ňu nabalené zisky z reklamy, ktoré mu o. i. umožňujú bezproblémovo zaplatiť mastné pokuty za nedovolené...

Od nepamäti bolo slnko pre človeka mystériom, znakom nedosiahnuteľnosti, sprítomnením života a večnosti. Už 2000 rokov pred Kristom doprevádzal jeho znak rôzne (nielen prírodné) náboženstvá. Na kameňoch a obeliskoch ho nachádzame vyrytý dodnes najmä v škandinávskych krajinách. Slnečné koleso je znakom dánskeho vydavateľstva Sundance Records, ktoré zrejme dúfa v silu jeho...

Po dvoch knižných publikáciách, ktoré českému a slovenskému čitateľovi sprostredkovali pohľad na svetové (americké) feministické a genderovo citlivé myslenie, po zbierke rozhovorov Věrnost v pohybu: Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě (2001) a antológii esejí Neviditeľná žena (2002), prichádza Martina Pachmanová s prácou, v ktorej využíva nadobudnuté skúsenosti a poznatky...

Dokumentárna reportáž o globalizácii v oblasti vinohradníctva. Poučné a zároveň alarmujúce. O Mondovine som sa chystala napísať už dávno. Som rada, že na tohoročnom filmovom frankofónnom festivale v Bratislave upútal aj slovenského diváka a získal si jeho priazeň, čoho dôkazom bolo záverečné ohodnotenie cenou publika. Vo Francúzsku mal film premiéru v novembri 2004 a odvtedy...

Každá Johanidesova knižka je len ďalším konzervovaním rituálu čítania. Hoci na pozadí spisovateľových dlhočizných, priam debussyovsky lenivo sa vlniacich, skrúšene sa krútiacich, zavše enigmaticky (za)škrípajúcich viet cítiť akýsi neveľmi hlučný „morálny apel“, rozmer určitého stíchnutého, do seba silne uzavretého, jemnučko insitného filozofického pohľadu, v popredí i tak stále...

Začnime otázkou, ktorá sa kladie nádejným superhviezdam: Tak ako? - Radostne, ako keď po lete príde jar. Aby som to vysvetlil, po horúcom mesiaci v Afrike som sa vrátil na Slovensko a zažívam nádhernú, osviežujúcu jar. Afriku si navštívil, ak sa nemýlim, viackrát. Prezraď, čo ťa tam tak tuho neprestajne priťahuje? - Kamerun je možno jedna z posledných krajín na svete, ktorú...

Percepcia globalizácie ako procesu liberalizácie svetovej ekonomiky a integrácie suverénnych štátov do zoskupení napomáhajúcim medzinárodnému obchodu privádzajú k mylnému záveru, že podstatou globalizačného procesu je ekonomika. Tá je len počiatočnou, preferovanou, a práve preto najviditeľnejšou vrstvou globalizácie. Jednou z primárnych príčin tohto neuspokojivého stavu je...

V najčítanejšom serióznom denníku Slovákov, vo víkendovej prílohe, tradične venovanej kvalitným esejam, sa objavili úryvky z najnovšej knihy pápeža Jána Pavla II. Moje dojmy z prečítaného boli zmätené. Neviem však, čomu sa vlastne čudujem: pápež sebe vlastným spôsobom reční o láske a tolerancii, no spomedzi jeho slov i tak vytŕčajú čertove rohy arogancie, dogmatizmu a...

Z pôvodne príťažlivého, spravodlivého úmyslu vytvoriť na Slovensku duálny systém televízneho vysielania, od ktorého sme si sľubovali vytvoriť ochranný mechanizmus pred zneužitím elektronických, to jest najvplyvnejších médií na manipuláciu verejnej mienky politikmi, sa pred našimi očami stáva neprehľadný guláš. Nudné, oneskorené, málo kompetentné, neživé verejnoprávne...

Po niekoľkých vojnách v priamych prenosoch máme za sebou podobne koncipovaný pohreb. S adekvátnym dramatickým vstupom, v ktorom mal celý svet možnosť sledovať, ako hlavný hrdina umiera aj so všetkým tým, čo sa udialo medzi jeho odchodom a jeho pochovaním. Smrti svätého otca sa zmocnil mainstreamový spravodajský pop. Milióny ľudí celkom oprávnene trúchlili nad odchodom hlavy...

Málokedy sa podarí vystihnúť klišéovitým pomenovaním „profil“ – kohosi a čohosi - niečo z podstaty označeného. V prípade Federica Felliniho (20. 1. 1920 – 31. 10 1993) by sme však nemohli hovoriť takmer o ničom inom, ako o profile. Nielen pre nesmierne sugerujúcu autobiografickosť jeho filmov, či ešte oveľa viac pre jeho rozprávania o týchto filmoch, ale najmä pre doslova...

Banská Štiavnica – mesto s jedinečnou, neopakovateľnou atmosférou inšpirovalo a stále inšpiruje k tvorbe mnohých umelcov a básnikov. Romantické, históriou dýchajúce zákutia či okolité prírodné krásy tohto miesta v srdci Slovenska priamo nabádajú k snívaniu a túžbe tvoriť diela zachytávajúce niečo z jeho čara. Ani u umelkyne Nade Rappensbergerovej neostalo pôsobenie tohto mesta...

Michael Moore sa stáva akýmsi novodobým fenoménom, ktorý je taký priamy, drzý, americký a súčasne „neamerický“, že by sa dal považovať priam za symptóm dnešnej doby. V slovenčine vychádza (po Hlúpych bielych mužoch) už jeho druhá kniha – Kde je moja krajina, kamoš? Predpokladám, že ste normálny bežný človek, a ako taký sa viac-menej nevyhnete občasnému (dlhšiemu) pohľadu na...

Po ťažkej chorobe 2. apríla dokonal a 8. apríla 2005 bol pochovaný bezpochyby najznámejší muž sveta, srdečný a ľudomilný pápež Ján Pavol II. Kým k menu pápeža Jána XXIII. sa viaže zvolanie 2. vatikánskeho koncilu, na ktorom sa pokúsil otvoriť okná rímsko-katolíckej cirkvi a prispôsobiť jej postoj adekvátnejšiemu pôsobeniu v súčasnom svete, jeho nástupca pápež Pavol VI. sa...

Priznávam otvorene svoju nedôverčivosť k filmom, ktoré sú nositeľmi cien medzinárodných festivalov. Ich hodnota je sporná rovnako ako ich závažnosť. Režisér Kim Ki-duk i jeho recenzovaný film Jar, leto, jeseň, zima... a jar má takýchto „visačiek“ niekoľko; zlatavá soška herca medzi nimi, chvalabohu alebo bohužiaľ, nie je. Priznajme aj druhú stranu mince. Ocitol by sa film bez...

Stránky

Kategória