Reklama
Reklama

Archív článkov

V susedných štátoch Maďarska je rozšírený názor, nezávisle od ich politickej moci, že nacionalistická demagógia maďarských politikov je od dualistickej monarchie (1869) jeho stálym a silným politickým aspektom. Toto poznanie viedlo maďarských sociálnych demokratov od vzniku ich strany k tomu, že v boji za demokratickú spoločnosť je prvoradou požiadavkou boj proti nacionalizmu...

Autor