Reklama
Reklama

Archív článkov

Spoločenský produkta zamestnanosť Voličstvo má politicky relevantné očakávania, že ľudia sa majú mať lepšie. Na základe týchto očakávaní porovnáva vlastnú situáciu – často nejasne – s inými ľuďmi vo vlastnej spoločnosti a čoraz viac aj s inými v ostatných spoločnostiach. Uspokojujúce naplnenie očakávaní sa nedá spoľahlivo zmerať. Subjektívnym postojom musí zodpovedať politická...

Autor