Reklama
Reklama

Archív článkov

Novožurnalistickú umeleckú prózu považujeme za vyvrcholenie a záverečnú fázu amerického postmodernizmu na prelome 80. a 90. rokoch 20. storočia. Spolu s bítnickou spontánnou prózou a experimentálnou metaprózou patrí medzi základné literárne trendy americkej postmoderny. Umeleckí novožurnalisti sa zvyčajne stavali kriticky k sociálnym a politickým javom americkej spoločnosti....