Reklama
Reklama

Archív článkov

V šuflíku písacieho stola mám pripravenú veľkú obálku. Na obálke meno Miro Procházka. Od utorka 18. októbra viem, že túto obálku adresát neotvorí, lebo – Je predsa október a vonku leží hmla a mne je lepšie takto len zďaleka sa dívať tým všetkým klope srdce a ja som len divák z poslednej galérie.

Keď som Mirovi – myslím, že v júli – telefonovala, dohodli sme sa, že...

Tak to je teda smrť krok vpred a nemôcť spiatky nájsť pravý chodník sna gordický uzol z prekliatej križovatky...

Keď sme v Slove koncom júla 2001 pri veľkej čokoládovej torte oslavovali Mirove osemdesiatiny, pripíjali sme na ,,povinných“ sto a ďalšie dobrovoľné roky. Pritom sme to nepovažovali až za takú nadsádzku. Veď on nás všetkým vo svojom požehnanom veku v...

Ďalší zväzok z edície Gutenbergových čítanek (LABYRINT) prináša výber zo súčasnej nemeckej prózy. M. Biller, T. Brussig, M. Seidel, B. Schlink, I. Schulze, W. Kaminer, J. Herrmann, T. Dückers, D. Zaimoglu a ďalší autori sa predstavia opäť v nemecko-českom zrkadlovom vydaní. „Zámerom tejto čítanky je zoznámiť čitateľa práve s autormi, resp. s titulmi, ktoré v posledných...

Málokto ovplyvnil české moderné umenie tak ako on. V povedomí mnohých je nerozlučiteľne spätý z Jiřím Voskovcom. Už počas svojich profesionálnych začiatkov pútal pozornosť na pódiu „Osvobodzeného divadla“, ale i v súkromí svojimi osobitými a nenapodobiteľnými hereckými výkonmi. Jan Werich. Pojem, jedna z najväčších osobností predvojnovej i povojnovej československej kultúry. Od...

Festival komunitných divadiel V týchto dňoch prebieha už 2. ročník Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia/Umenie na margu. Súťažný festival, ktorý organizuje banskobystrické Divadlo z Pasáže v spolupráci s Divadelným ústavom a Divadlom Astorka Korzo ´90, sa koná v dňoch 24. – 29.10. v Banskej Bystrici a v Bratislave. V rámci festivalu Arteterapia sa predstaví 12...

Odkedy prakticky zanikla literárna kritika na Slovensku, mám čoraz silnejší pocit, že s úrovňou našej literatúry to ide dolu vodou podľa hesla „papier znesie všetko“. Aj renomovaní autori pristupujú k svojej tvorbe menej poctivo, uvedomujúc si, že dôležitejší ako názor odborníka je pre osud diela mediálna propagácia. Ladislav Švihran patrí medzi najznámejších slovenských...

Nie každá výstava umenia má potenciál (a zámer) zaujať čo najširšie publikum. O „Dobe bronzovej“, súčasnej expozícii v galérii Slovenskej sporiteľne na Zelenej ulici, sa však dá bez pochýb povedať, že má každému čo ponúknuť. Na výber je toho skutočne dosť.

Ako už napovedá názov výstavy („Aetas Aenea“ alebo „Doba bronzová“), výber diel spája predovšetkým...

Od rána do rána nahlížíme do přepestrého života asi třicítky postav, jež spojuje snad jen - či mimo jiné - to, že tento den a tuto noc tráví v Madridu. Madrid totiž nespí: Madrid nespí (Madrid ne dort pas) je název prvního, avšak pozoruhodného románu šestadvacetiletého Belgičana, Grégoire Poleta. Slepá trafikantka, opravář z telekomunikační firmy, taxikář, nevýznamní...

Krajské osvetové stredisko v Košiciach v týchto dňoch ponúka milovníkom umenia do pozornosti ďalšiu zo série svojich výstav. V priestoroch Galérie KOS na Hviezdoslavovej ulici prebieha až do 2. novembra 2005 výstava neprofesionálnych výtvarníkov z trebišovského regiónu „Výtvarný Trebišov“. V rámci aktuálnej výstavy majú návštevníci príležitosť zhliadnuť a prípadne porovnať...

Výstava študentov ateliéru doc. Miloty Havránkovej Vysokej školy výtvarných umení pod názvom 2 x rituál je pokračovaním programového cyklu Open Gallery v roku 2005. Aj tohtoročný dramaturgický plán výstavných aktivít Nadácie – Centrum súčasného umenia je zameraný na prezentáciu najmladšej umeleckej generácie. Výstava predstaví práce 13 študentov ateliéru výtvarnej fotografie...

Naši predkovia boli bystrí pozorovatelia. Nevyznačovali sa „učenosťou“ ani „vysokoškolským vzdelaním“, ale ich múdrosť pramenila z jednoduchej prirodzenosti, z dôvernejšieho spojenia so základnými silami prírody a vesmíru, z hlbšieho prežívania a pozorovania... života samého. Svoje poznanie a životné skúsenosti vložili do mnohých rozprávok, povestí, prísloví a porekadiel....

Vznik verejnej diskusie v našej spoločnosti úzko súvisel so samotným zrodom publicity. Prvé noviny urýchľovali rozvoj občianstva tým, že významne rozširovali demokratický priestor prostredníctvom informácií určených verejnosti, čím menili dovtedajšie pevné rámce komunikačne izolovaných vrstiev. Koncom 18. storočia sa u nás vytvorila malá, no kriticky diskutujúca verejnosť,...

Le Monde nedávno napísal, že až 9 percent Francúzov vo veku od 18 do 65 rokov je negramotných. Zistil to národný inštitút štatistiky a ekonomických výskumov /INSEE/ a zároveň priznal, že výsledná cifra, 2,3 milióna ľudí, je o trošku vyššia ako ukazovali predchádzajúce výskumy. Rozdiel sa vysvetľuje aj zmenenou metodikou výskumu. Donedávna sa totiž tieto štatistiky opierali len...

Rastúce ceny ropy rozprúdili silnejšie nielen diskusiu o alternatívnych zdrojoch energie, ale aj hlbšiu debatu o tom, aké šance na prežitie má súčasná forma globalizácie. Boli sme svedkami „revolúcie v obchode, sile národov, zvykoch, priemysle i spôsoboch vlády všetkých národov“. Kontinenty sú spojené „lietajúcimi mostami komunikácie“. Pre intenzívny medzinárodný obchod...

Toto je v kocke problém amerických liberálov: viac ako 30 percent Američanov sa označí za „konzervatívcov“ a len 18 percent za „liberálov“. Pri odpovediach na konkrétne otázky má však viac ako 60 percent absolútne liberálne pozície. V skutočnosti sú Američania v mnohých otázkach, ak nie vo väčšine, ľavicovejší než väčšina demokratických politikov. Vo výskume, ktorý v máji...

Rozdiely medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou boli v poslednom čase často v centre záujmu. Pravdou ostáva, že v histórii spojenectvá medzi USA a západnou Európou nikdy neboli väčšie. Z mnohých rozdielov, ktoré medzi oboma stranami Atlantiku v poslednom čase radikálne rastú, sa do popredia tlačia tri najväčšie – postoj k sociálnemu systému, úloha náboženstva v spoločnosti a...

Předesílám, že komunisté mi nejsou nijak sympatičtí a jejich minulost už vůbec ne. Velice dobře si uvědomuji, jak se podepsali na této zemi i na osudech mnoha lidí. Jenže jsou tady. Můžeme je zakázat – jenže zákaz politické strany či hnutí je ve stabilní demokracii nutno chápat jako velmi drastickou medicínu s nežádoucími vedlejšími účinky; zdaleka nejde jen o metafyzickou...

Estónci už dlhšie nemusia kvôli podaniu daňového priznania či vybaveniu si dokladov absolvovať okruh po rôznych úradoch. Od predminulého týždňa nemusia ani vyjsť z domu, a predsa si splnia „občiansku povinnosť“ – hlasovať môžu na internete. V miestnych voľbách, ktoré sa uskutočnili predminulý víkend, vyskúšalo Estónsko ako prvá krajina na svete systém internetového hlasovania...

Slovenskej politickej diskusii už roky udáva tón prekonávanie historického zaostávania za inými porovnateľnými krajinami. Výsledky volieb v roku 1998 i 2002 s víťaznou agendou týkajúcou sa vstupu do EÚ, NATO a skratky k prosperite to len potvrdili. Sympatické modernizačné ciele sa však menia na vlastnú karikatúru. Zrazu počujeme, že prekonať zaostávanie celej spoločnosti je...

Iveta Radičová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny V roku 1979 ukončila štúdium sociológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Ďalších 10 rokov pracovala v Sociologickom ústave SAV, kde bola koordinátorkou výskumného tímu pre rodinnú politiku. V roku 1992 založila Nadáciu S.P.A.C.E., ktorej bola do 1 .8. 2005 výkonnou riaditeľkou. Postdoktorálne štúdium absolvovala...

V ýskumy potvrdzujú úpadok voličských hlasov pre ĽS-HZDS. Zdá sa, že oslabovanie pozície hnutia je nezvratné. Neznáma ostáva len rýchlosť, s akou sa preferencie budú znižovať. Spôsobuje to niekoľko faktov. Prvý súvisí s nevysvetliteľnou spoluprácou medzi (pôvodne) úhlavnými nepriateľmi – HZDS a SDKÚ. Frekvencia komunikačných aktivít Vladimíra Mečiara s verejnosťou je druhým...

Šéfredaktor internetového portálu Pravé spektrum Lukáš Krivošík v jednej z diskusií naznačil, ako si predstavuje riešenie rómskeho problému. Vlastne degešského. Nazýva ich totiž „degeši, lebo podľa mňa nie všetci Rómovia sú rovnakí. Vždy sú výnimky, poznám aj pár takých, a vždy sa snažím hodnotiť človeka ako jednotlivca, nie ako súčasť skupiny. Preto používam pomenovanie degeš...

Ministerstvo zdravotníctva rozdáva „zlaté teliatka“. Zisky z nich budú mať, samozrejme, vybrané súkromné firmy, ale platiť ich budeme všetci z povinného poistného, z ktorého aj tak niet dosť peňazí na všeobecnú zdravotnú starostlivosť. Ide o systém pozemnej záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorý by mal fungovať od prvého štvrťroka 2006, hoci podľa zákona je na to mesiacov...

K spoločenským problémom našej civilizácie patrí negatívny vplyv médií na deti a mládež. Viaceré zahraničné výskumy preukázali, že najmä televízne produkcie s prvkami násilia či propagáciou násilných akcií majú negatívny vplyv na duševný vývoj mladistvých, ktorí začínajú byť k podobným prejavom zhovievavejší, dokonca násilie môžu považovať za normu života. U detí môže vyvolávať...

Minulý týždeň ústavný súd rozhodol, že antidiskriminačný zákon a z neho vyplývajúci tzv. pozitívny postup nie sú v súlade s našou ústavou. Zrušil tak zákonnú možnosť prijímať osobitné vyrovnávacie opatrenia v prospech určitej rasy alebo etnika, ktorými sa má v praxi zabrániť znevýhodneniu súvisiacemu s rasovým alebo etnickým pôvodom. Podľa mnohých odborníkov a aktivistov v...

Stránky

Autor