Reklama
Reklama

Archív článkov

Je vcelku samozrejmé a pochopiteľné, že ekonomike, jej mechanizmom fungovania málokto poriadne rozumie. Dokonca aj veda o ekonomike je z historického hľadiska vlastne relatívne veľmi mladá. Ťažko pochopiteľné ekonomické vzťahy sú navyše významne ovplyvňované nielen vzťahmi vlastníctva, vyspelosťou výrobných síl (vrátane techniky), ale aj pôsobením spoločenských vzťahov a vôle...

Ján Čarnogurský sa minulý týždeň dopustil vážneho a nesprávneho zjednodušenia, keď hovoril o našom ekonomickom a sociálnom vývoji od roku 1989. V prvom rade uvádza, že priemerné mesačné mzdy na Slovensku vzrástli dodnes päťnásobne. Odborne sa celkom presne odhaduje, že je to už päť a polnásobne. To je dosť veľký rozdiel. K tomu možno uviesť, že spotrebiteľské ceny v roku 2005...

Objektívne odôvodnenie vzniku a jestvovania vízií, prognóz či dlhodobých plánov, programov a stratégií vyplýva z toho, že ľudia sú cieľavedomé a po druhé spoločenské bytosti. Víziou sa v najvšeobecnejšom slova zmysle rozumie predstava o možnej dlhodobej budúcnosti. A to na obdobie od 15 – 25 rokov po 40 – 60 rokov, celé storočie alebo aj viac storočí, tisícročie, ba dokonca aj...

Objektívne odôvodnenie vzniku a jestvovania vízií, prognóz či dlhodobých plánov, programov a stratégií vyplýva z toho, že ľudia sú cieľavedomé a spoločenské bytosti. Víziou sa v najvšeobecnejšom slova zmysle rozumie predstava o možnej dlhodobej budúcnosti. A to na obdobie od 15 – 25 rokov po 40 – 60 rokov, celé storočie alebo aj viac storočí, tisícročie, ba dokonca aj viac...

Reálne mzdy síce z roka na rok u nás rastú, ale v porovnaní s rokom 1989 sme ešte stále „v mínuse“. Oficiálne údaje nasvedčujú, že zatiaľ čo v raste HDP tzv. komunistickú éru predbiehame, väčšina pracujúcich má reálne mzdy nižšie než vtedy. Ekonomický rast prináša zisky iba malej skupine obyvateľstva. Ekonomický vývoj Slovenska v rokoch 1990 – 2004 možno rozdeliť na dve...

Autor