Reklama
Reklama

Archív článkov

Parlamentnú demokraciu je možné vnímať z rôznych uhlov pohľadu. Svoju mienku o nej môžeme formovať pozorovaním vzťahov koalície a opozície, organizovaním verejných diskusií k dôležitým reformám alebo napríklad aj analýzou toho, čo robí parlamentnú demokraciu parlamentnou – teda analýzou práce parlamentu. Bez pochopenia základov cudzieho jazyka je problematické narábať s lekciou...

Občania Slovenska sú pre vládnych „reformistov“ pokusnými zvieratami. Najnovším experimentom je návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a podpore integrácie osôb so zdravotným postihnutím z dielne rezortov zdravotníctva a sociálnych vecí. Podľa neho by táto činnosť mala byť financovaná z viacerých zdrojov. Zo štátneho rozpočtu a z verejného zdravotného poistenia, financií...

Autor