Reklama
Reklama

Archív článkov

Aké sú názory slovenskej spoločnosti na sociálnu spravodlivosť, sociálne spravodlivú spoločnosť, chudobu a nerovnosti v spoločnosti, na solidaritu a jej nástroje? Akú úlohu zohrávajú dane vo vzťahu k sociálnej nerovnosti a ekonomickému rastu? Postoj k daniam v zahraničí Otázkou je, aký je vzťah slovenskej spoločnosti k daniam. Nepoznám dôveryhodný prieskum na túto tému. Neviem...

Aké sú názory slovenskej spoločnosti na sociálnu spravodlivosť, sociálne spravodlivú spoločnosť, chudobu a nerovnosti v spoločnosti, na solidaritu a jej nástroje? Akú úlohu zohrávajú dane vo vzťahu k sociálnej nerovnosti a ekonomickému rastu? Vo všeobecnosti chýba výskum hodnotovej orientácie slovenskej spoločnosti, ktorý by odrážal trendy vzťahu k sociálnej spravodlivosti....

Brigita Schmögnerová, výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Jarný summit EÚ, ktorý rokoval okrem iného aj o direktíve o službách, prijal tiež uznesenie, že direktíva má byť prepracovaná „v zhode s filozofiou európskeho sociálneho modelu“. Existuje však vôbec niečo ako európsky sociálny model? Čo to je? - Sociálna politika je národnou politikou, preto je do...

Viete, že pred desiatimi rokmi – presne 6. až 12. marca 1995 prebiehal v Kodani Svetový summit o sociálnom rozvoji? Viete, že 117 hláv štátov a predsedov vlád podpísalo Kodanskú deklaráciu, v ktorej sa zaviazalo splniť desať kľúčových záväzkov, ako dosiahnuť pokrok v sociálnom rozvoji? Viete, že v dňoch 8. až 18. februára 2005 sa v newyorskom centre OSN konalo zasadnutie...

Autor