Reklama
Reklama

Archív článkov

Slovensko prešlo za uplynulé desaťročie jednou celkom zvláštnou zmenou. Z negatívneho príkladu, z takpovediac čiernej ovce strednej Európy, na ktorú sa ukazovalo prstom supozornením „takto sa to nemá“, sa zrazu stal vzor. A veru nie vzor hocijaký... Aj v zahraničnej odbornej tlači sa dočítame, že príklad si z nás majú brať nielen nám príbuzné stredo- a východoeurópske krajiny,...

Svetová banka a rôzne medzinárodné finančné inštitúcie sú hnacím motorom nielen našej dôchodkovej reformy. Takýto model intenzívne a s veľkými investíciami najmä do propagandy presadzujú na celom svete. Zatiaľ sa im ich predstavy darí oveľa úspešnejšie presadzovať v ekonomicky a sociálne slabších krajinách. Vyspelé ich odmietajú. Prečo však má Svetová banka (SB) a veľké...

To, čo sa na Slovensku nazýva dôchodková reforma, vôbec nie je až také originálne, ako by sa mohlo zdať zo silných rečí „reformátorov“. Presne taký istý „zreformovaný“ dôchodkový systém by sme síce v žiadnej inej krajine nenašli, ale o odvolávaní sa na príklady zo zahraničia a o inšpirácii modelmi vypracovanými medzinárodnými inštitúciami sa už dá hovoriť bez problémov....

Problematika zásluhovosti bola pri zavádzaní dôchodkovej „reformy“ veľmi dôležitá. Ide v nej o to, kto si zaslúži aký dôchodok. Táto téma sa dostala na pretras opäť v súvislosti so zmenami valorizácie tzv. starodôchodkov a novodôchodkov. Rezort práce dokázal, že pojem flexibilita dokáže aplikovať aj vo vlastných názoroch, a to dôsledne. Ešte od výroby teplú „reformu“ nanovo...

Neoliberálna koncepcia minimálneho štátu ráta s čo najmenšími zásahmi štátu do života ľudí, a preto aj starostlivosť o budúce starobné dôchodky z princípu ponecháva na nich. Úsilie zbaviť sa zodpovednosti za dôchodky nemusí mať vždy ideologické východisko. Vládnym stranám s rôznym politicko-filozoficko-ideologickým zafarbením môže z politických dôvodov rovnako vyhovovať nebyť...

Jednou z najčastejšie uvádzaných oficiálnych príčin dôchodkovej „reformy“ je tzv. demografická kríza. Spomína sa prakticky v každom vládnom materiáli. Podľa propagačných brožúr ministerstva práce sa rodí málo detí a ľudia žijú dlhšie, takže sa zvyšuje počet dôchodcov a znižuje počet pracujúcich, ktorí financujú ich dôchodky. V programovom vyhlásení vlády sa v podobnom duchu...

Jedným z najčastejších argumentov navrhovateľov dôchodkovej reformy je finančná neudržateľnosť starého dôchodkového systému. Tento problém sa údajne prejavuje úbytkom peňazí vo fonde dôchodkového zabezpečenia Sociálnej poisťovne a tým, že dôchodky sú v porovnaní so mzdami z roka na rok nižšie. Varovné sú aj demografické prognózy, podľa ktorých má v nasledujúcich desaťročiach...

Vo väčšine krajín v zahraničí i v našom dôchodkovom systéme pred „reformou“ existovala garancia minimálneho dôchodku, ktorá mala zabrániť vzniku dôchodcovskej chudoby. „Reforma“ túto garanciu ruší. V novembri minulého roka sa časť poslancov slovenského parlamentu snažila odhlasovať zavedenie minimálneho dôchodku vo výške životného minima. To sa im však nepodarilo. Hovorca...

Jednou z najčastejšie spomínaných výhod sprivatizovaného dôchodkového systému je osobné vlastníctvo dôchodcovských úspor. Peniaze odvedené z výplaty už neskončia v anonymnej Sociálnej poisťovni, ktorá z nich vyplatí dôchodok niekomu, koho nepoznáme. Poputujú na osobný dôchodkový účet sporiteľa a ostanú jeho zákonným majetkom. Lenže nakoľko bezpečné sú tieto úspory?...

Už pár mesiacov sme každodenne bombardovaní reklamami, ktoré budúcim dôchodcom sľubujú na staré kolená raj na zemi. Stačí sa len správne rozhodnúť a prestúpiť do tzv. druhého piliera, ktorý „sa jednoducho oplatí“. Ministerstvo práce a súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) nás presviedčajú, že privatizácia časti dôchodkového zabezpečenia, čiže dôchodková „reforma“,...

Vláda a súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) rozpútali najmasívnejšiu reklamnú kampaň v histórii Slovenska. Chcú presvedčiť občanov, aby prestúpili do 2. piliera dôchodkového systému a začali si na svoj dôchodok sporiť. Z niekoľkých dôvodov si to však treba poriadne rozmyslieť. 1. Neistota DSS by mali úspory občanov zúročiť ich investovaním na finančných trhoch...