Reklama
Reklama

Archív článkov

Peter Breiner (nar. 1957) absolvoval skladbu na košickom konzervatóriu u prof. Jozefa Podprockého a na VŠMU, kde bol posledným žiakom zakladateľskej osobnosti slovenskej hudby – Alexandra Moyzesa. Na Slovensku pôsobil až do roku 1992, keď sa usadil v kanadskom Toronte. Slovenská verejnosť ho kedysi poznala ako muzikanta všetkých remesiel i britkého zúrivého glosátora verejného...

Spomínaní skladateľskí emigranti odchádzali z vlasti v obave z politického útlaku v čase Slovenského štátu či z dôsledkov augustovej okupácie. Nasledujúca vlna slovenských skladateľských emigrantov bola spätá najmä s deformáciami čias nastupujúcej či stabilizovanej normalizácie. Prvou emigrantkou z tejto doby bola Viera Janárčeková (nar. 1941), ktorá po absolutóriu hry na...

Keď som na jar roku 1989 navštívil Londýn, dobrá duša československej hudby, Graham Melville-Mason zariadil, aby rozhlasové vysielanie BBC odvysielalo rozhlasový rozhovor so mnou. Pri tejto príležitosti som spoznal dvoch zamestnancov tejto inštitúcie – skladateľa Karla Janovického a redaktorku Gabrielu Streatfield. Obaja boli oveľa lepšie informovaní o situácii v Československu...

Najvýznamnejším bratislavským muzikantským rodákom, ktorý sa nezmazateľne zapísal do dejín európskej hudby, bol nepochybne Johann Nepomuk Hummel. Jeho otec Johann Hummel prišiel do Bratislave z Viedne, v Bratislave vyštudoval u jezuitov a neskôr tu pôsobil ako huslista v orchestri Grassalkovichovcov, úspešne konkurujúcom haydnovskej kapele grófa Esterházyho. Jeho schopnosti si...

Autor