Reklama
Reklama

Archív článkov

V roce 1947 se ČSSD sešla také v Brně. Byl to na dlouhou dobu její poslední sjezd před tím, než se sloučila s KSČ a na celou dobu totality odešla z domácí politické scény. Pašijový týden začíná, podle evangelia, na Květnou neděli slavným příjezdem Ježíše do Jeruzaléma a vrcholí v noci na Boží hod velikonoční očekáváním vzkříšení a zmrtvýchvstáním Ježíšovým. Obě tyto premisi měl...