Reklama
Reklama

Archív článkov

Lepší prístup na trh pre menej rozvinuté krajiny, potravinová suverenita a spravodlivý obchod – to sú niektoré z návrhov reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ presadzovanej rozvojovými krajinami a mimovládnymi organizáciami. V horúcej debate o liberalizácii poľnohospodárstva v rámci Svetovej obchodnej organizácie kritizujú rozvojové krajiny a viaceré mimovládne...

Aké sú názory slovenskej spoločnosti na sociálnu spravodlivosť, sociálne spravodlivú spoločnosť, chudobu a nerovnosti v spoločnosti, na solidaritu a jej nástroje? Akú úlohu zohrávajú dane vo vzťahu k sociálnej nerovnosti a ekonomickému rastu? Postoj k daniam v zahraničí Otázkou je, aký je vzťah slovenskej spoločnosti k daniam. Nepoznám dôveryhodný prieskum na túto tému. Neviem...

Aké sú názory slovenskej spoločnosti na sociálnu spravodlivosť, sociálne spravodlivú spoločnosť, chudobu a nerovnosti v spoločnosti, na solidaritu a jej nástroje? Akú úlohu zohrávajú dane vo vzťahu k sociálnej nerovnosti a ekonomickému rastu? Vo všeobecnosti chýba výskum hodnotovej orientácie slovenskej spoločnosti, ktorý by odrážal trendy vzťahu k sociálnej spravodlivosti....

Jedným z najčastejších argumentov navrhovateľov dôchodkovej reformy je finančná neudržateľnosť starého dôchodkového systému. Tento problém sa údajne prejavuje úbytkom peňazí vo fonde dôchodkového zabezpečenia Sociálnej poisťovne a tým, že dôchodky sú v porovnaní so mzdami z roka na rok nižšie. Varovné sú aj demografické prognózy, podľa ktorých má v nasledujúcich desaťročiach...

Kategória