Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Lepší prístup na trh pre menej rozvinuté krajiny, potravinová suverenita a spravodlivý obchod – to sú niektoré z návrhov reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ presadzovanej rozvojovými krajinami a mimovládnymi organizáciami. V horúcej debate o liberalizácii poľnohospodárstva v rámci Svetovej obchodnej organizácie kritizujú rozvojové krajiny a viaceré mimovládne...

Kategória

Autor