Reklama
Reklama

Archív článkov

Žijeme v časoch morálneho relativizmu, horekujú umelci, kresťanskí i nekresťanskí politici, konzervatívni i liberálne sa cítiaci občania. Už i tá mladá generácia, ktorá by nad takýmto horekovaním pred pár rokmi nechápavo krútila hlavou, stihla mierne zostarnúť a pridať sa k aktuálnemu horekovaniu. Mladý umelec, Ján Vasilko (1979) z Fakulty umení košickej TU, víťaz tohtoročnej...

Ak ešte jestvuje v STV niečo ako dramaturgia, tak najvážnejším počinom tohto decimovaného útvaru pri príležitosti neokrúhleho výročia Slovenského národného povstania bol archívny objav z čias manipulatívneho prepierania mozgov rokov osemdesiatych – osemdielneho seriálu Povstalecká história. Cnosťou tohto historického, mravného a umeleckého paškvilu pre súčasný manažment zjavne...

Pokračujúce leto, ako vždy, láka k prázdninovému laškovaniu. Napriek tomu, že aj v aktuálnom lete roku 2005, tak ako v Rozmarnom lete Vladislava Vančuru, tenhle způsob léta, zdá se nám poněkud nešťastným. Pokračujúce leto na Dvojke, zdá sa, berie na vedomie aj dedičov antického myslenia, čiže všetkých, čo morálku svojej doby radšej analyzovali, než by o nej poúčali. Tak...

„Ponímam túto zbierku básní ako vecný, nepatetický osobný testament,“ hovorí o svojej najnovšej zbierke Báseň a čas básnik, prekladateľ a esejista Milan Rúfus. Sedemdesiatsedemročný autor pokladá za málo pravdepodobné, že by niekedy v budúcnosti ešte vydal nové texty, aj preto spomínanú zbierku nazýva závetom. Závetom, v ktorom hodnotí, za štipku moralizuje, málokedy sa raduje...

Publikácia predstavuje výsledky výskumu členov autorského kolektívu (vysokoškolskí vedci, odborníci z rôznych univerzít a fakúlt v SR a ČR) a je určená širšiemu okruhu odborníkov - predovšetkým učiteľom a študentom cudzích jazykov, ako aj ďalším záujemcom o niektoré inovačné trendy v oblasti výučby cudzích jazykov. Inovačné trendy, ktoré sú tu predstavené, majú humanizačnú...

V Martine sa prvýkrát konal festival profesionálnych divadiel na Slovensku. Iniciatíva vznikla v Slovenskom komornom divadle, ktoré festival aj zorganizovalo. Tento rok sa v dňoch 25. až 29. júna 2005 na festivale predstavilo pätnásť divadiel od Bratislavy až po Prešov. V letnom období, ktoré sa v posledných rokoch stalo obdobím festivalov, tak prichádza ten martinský - Dotyky...