Reklama
Reklama

Archív článkov

3. K ekologické etice a politice Dnešní ekologická krize není tradiční společenskou krizí ekonomickou, politickou či morální. Nevzniká lidským selháním, neodpovědností či krizí společenského řízení. I když mnohá dílčí selhání a lidskou neodpovědnost zahrnuje, je dosud neznámým typem krize integrované světové kultury jako celku, je zvláštní krizí jejího evolučního úspěchu....

2. K ekologické stránce techniky I když je technika přibližně tak stará jako člověk sám, jako kultura, zdá se, že člověk technice nikdy přiměřeně nerozuměl. Téma techniky patřilo na okraj filosofování již v antickém Řecku, kde se výrazem „techné“ rozuměla zručnost, dovednost, řemeslné mistrovství. Kontemplativně orientovaná filosofie tu v principu správně postřehla, že...

Smutné téma ekologicky ohrožené kultury, na které chci upozornit, zahrnuje několik nových filosofických problémů. I když ani teoreticky není zatím vše jasné, jsem přesvědčen, že i na veřejnosti máme o podobných komplikovaných otázkách mluvit, protože čím dál tím více zneklidňují citlivé lidi, studenty středních a vysokých škol, ochránce přírody, aktivisty různých ekologických...

Kategória